Ważne informacje dla sprzedających:

sprzedając auto powinieneś przekazać
kupującemu polisę OC

pamiętaj o poinformowaniu zakładu ubezpieczeniowego w terminie 14 dni od sprzedaży samochodu (unikniesz zbędnych problemów, np. szkody spowodowane przez kupującego nie będą wpływały na Twoją historię ubezpieczenia)

jeśli kupujący wypowie polisę OC, przysługiwać Ci będzie zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia

Ważne informacje dla kupujących:

kupując samochód powinieneś otrzymać od sprzedającego polisę OC do zakupionego auta

możesz kontynuować polisę OC po sprzedającym bądź wypowiedzieć i zawrzeć nowa umowę z wybranym zakładem ubezpieczeń

jeśli zachowasz nabytą polisę, pamiętaj że zakład ubezpieczeń może zrekalkulować wysokość składki i np. zażądać dopłaty w związku z Twoim ryzykiem ubezpieczeniowym

Informacje opracowane w oparciu o art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)