Wypłata odszkodowania z OC sprawcy

Wypłatę odszkodowania z OC sprawcy wypadku drogowego można uzyskać już po miesiącu. W tym celu należy przekazać ubezpieczycielowi niezbędne dane do wniosku o likwidację szkody oraz skontaktować się z rzeczoznawcą. W przypadku kolizji odszkodowanie można uzyskać poprzez bezpośrednią likwidację szkody.

Uzyskanie odszkodowania w razie kolizji może być szybkie i proste, jeśli wiemy, jak postępować.
Choć logika podpowiadałaby kontakt z własnym ubezpieczycielem (w razie wystąpienia szkody), w praktyce ciężar załatwienia formalności i wypłaty odszkodowania bierze na siebie zakład ubezpieczeń, z którym związany jest sprawca i właśnie z jego przedstawicielami powinniśmy się skontaktować.

Dane do wniosku o likwidację szkody

W celu uzyskania odszkodowania konieczne jest przekazanie ubezpieczycielowi danych dotyczących wszystkich uczestników kolizji lub wypadku oraz ich pojazdów, a także numeru polisy OC sprawcy. Ubezpieczyciel musi również znać okoliczności zdarzenia, które można opisać w oświadczeniu podpisanym przez uczestników zdarzenia. Jeżeli nie potrafią się oni porozumieć, konieczne jest wezwanie policji, która na miejscu ustali okoliczności zdarzenia i wskaże sprawcę. W tej sytuacji warto poszukać świadków wypadku, którzy uwiarygodnią zeznania stron. Wezwanie policji jest obowiązkowe również, jeśli w zdarzeniu ktoś odniósł obrażenia.

Kontakt z rzeczoznawcą

Od chwili, gdy zawiadomimy Ubezpieczyciela sprawcy o szkodzie, przysłowiowa piłeczka znajduje się po stronie ubezpieczyciela, który ma nam przyznać odszkodowanie z OC sprawcy. Pierwszym krokiem powinno być wysłanie rzeczoznawcy do poszkodowanego, który udokumentuje skutki kolizji i na tej podstawie sporządzi kosztorys. AXA w niektórych przypadkach daje możliwość przeprowadzenia szybkich oględzin online, bez konieczności spotykania się z rzeczoznawcą.

Kosztorys sporządzony przez rzeczoznawcę powinien uwzględniać cenę oryginalnych części, zwłaszcza jeśli samochód wciąż jest na gwarancji. Koszt części zamiennych może zostać uwzględniony w wycenie OC jedynie wtedy, gdy właściciel samochodu się na to zgodzi lub jeżeli w chwili wypadku części, które uległy zniszczeniu nie były oryginalne.

Odszkodowanie po miesiącu

Odszkodowanie z OC sprawcy powinno trafić na konto poszkodowanego w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia szkody. W razie wątpliwości, okres ten może się przedłużyć do 90 dni, zaś jeśli o przyznaniu odszkodowania decyduje proces karny lub cywilny (co zdarza się bardzo rzadko), termin wypłaty pieniędzy uzależniony jest od decyzji sądu.

Poszkodowany może wybrać jedną z dwóch form rozliczenia – gotówkową lub bezgotówkową. W pierwszym wypadku poszkodowany otrzymuje odszkodowanie na konto. Rozliczenie bezgotówkowe polega na wskazaniu warsztatu, w którym zostanie dokonana naprawa samochodu. To właśnie z tym warsztatem Ubezpieczyciel się rozliczy.

Odszkodowanie a uszczerbek na zdrowiu

Wspomniane przepisy stosują się również do sytuacji, gdy w trakcie zdarzenia doszło do uszczerbku na zdrowiu uczestniczących w nim osób. Mowa tutaj nie tylko o kierowcy pojazdu, ale również o pasażerach. W tym wypadku także następuje wypłata odszkodowania z OC sprawcy, które może objąć nie tylko całkowite koszty leczenia (szpital, rehabilitacja, leki), ale też koszty pogorszenia warunków bytowych poszkodowanego, wynikające na przykład z konieczności wynajęcia opiekunki do dziecka na czas pobytu w szpitalu.

Bezpośrednia likwidacja szkody

Gdy mamy do czynienia wyłącznie z kolizją, odszkodowanie z OC sprawcy można uzyskać na drodze bezpośredniej likwidacji szkody (BLS). Wówczas o załatwienie sprawy występujemy do własnego ubezpieczyciela, który już bez naszego udziału rozlicza się z ubezpieczycielem sprawcy. Ta droga jest możliwa w przypadku drobnych kolizji bez ofiar. Formalności są wtedy zdecydowanie prostsze. Ten sposób umożliwia szybsze otrzymania odszkodowania w stosunku do standardowego czasu oczekiwania.

W procesie uzyskiwania odszkodowania z OC sprawcy najważniejsze jest rzetelne udokumentowanie szkody, a także świadomość przepisów. Warto również pamiętać, że od decyzji ubezpieczyciela można się odwołać.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) właścicieli pojazdów mechanicznych jest formą obowiązkowego ubezpieczenia. Jego celem jest zabezpieczenie interesu osób trzecich w razie spowodowania wypadku drogowego. Tego typu ubezpieczenie ważne jest przez 12 miesięcy, po których można je odnowić na kolejny rok.

Czytaj dalej