Ubezpieczenie NNW - jak działa i od czego chroni?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych (NNW) jest formą ubezpieczenia, obejmującą ochronę życia i zdrowia zarówno kierowcy, jak i pasażerów. Wypłacane jest ono w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenie NNW obejmuje szkody poniesione w wyniku wypadku drogowego oraz w innych sytuacjach komunikacyjnych.

zadowolona rodzina z ubezpieczeniem NNW

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów chroni od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z ruchem pojazdu. Sprawdź, w jakich sytuacjach zadziała taka polisa.

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów obejmuje ich życie i zdrowie. Jeżeli spowodujesz wypadek, za zniszczone auto zostanie Ci wypłacone odszkodowanie z AC, natomiast finansowe konsekwencje trwałego uszczerbku na zdrowiu pokryje właśnie ubezpieczenie NNW. Nieszczęśliwy wypadek, którego następstwa obejmuje polisa, definiowany jest zwykle przez ubezpieczycieli komunikacyjnych jako nagłe zdarzenie pozostające w związku z ruchem pojazdu mechanicznego. Jednak zakres ochrony, jaki oferuje ubezpieczenie NNW, jest znacznie szerszy, niż sugerowałoby to potoczne rozumienie terminu „ruch pojazdu”.

Kiedy zadziała ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW obejmuje nie tylko następstwa nieszczęśliwego wypadku, który wystąpił bezpośrednio podczas poruszania się pojazdem po drodze. Polisa zadziała także, jeżeli wypadek miał miejsce:

  • przy wysiadaniu lub wsiadaniu do samochodu;
  • podczas przebywania w aucie w trakcie zatrzymania lub postoju;
  • podczas naprawy pojazdu na trasie.

Kogo chroni ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW chroni zarówno kierowcę, jak i pasażerów pojazdu wskazanego w umowie ubezpieczenia – w liczbie określonej w dowodzie rejestracyjnym.

Ubezpieczenie NNW a trwały uszczerbek na zdrowiu

Ubezpieczenie NNW obejmuje te nieszczęśliwe wypadki, w następstwie których ubezpieczony doznał trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Trwałego, czyli takiego, który na zawsze ograniczy sprawność poszkodowanego. Uszczerbek na zdrowiu określany jest procentowo, a jego wielkość decyduje o wysokości wypłaconego odszkodowania NNW.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę