Rezygnacja z OC w sytuacji podwójnego ubezpieczenia

Wówczas, gdy jeden samochód ubezpieczony jest w dwóch różnych towarzystwach właściciel pojazdu ma prawo do wypowiedzenia umowy jednego z nich. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej, w wyniku nieuwagi kierowców, którzy, wykupując nową polisę OC, zapominają o rezygnacji ze starej.

Podwójne ubezpieczenie to sytuacja, w której do tego samego auta przypisane są dwie polisy OC. Czasem jest skutkiem niewiedzy, a czasem – świadomego działania kierowców, których celem jest rezygnacja z OC w obecnym towarzystwie.

Rezygnacja z OC, które zapomnieliśmy wypowiedzieć

Najczęściej z podwójnym ubezpieczeniem mają do czynienia zapominalscy kierowcy, którzy zawierają nową umowę OC, ale zapominają o wypowiedzeniu starej, a także nabywcy używanych aut, nieświadomi, że kupiony przez nich pojazd jest już objęty obowiązkową ochroną. Zwykle orientują się w sytuacji dopiero wtedy, gdy dostaną „podwójne” wezwanie do zapłaty składki z dwóch różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Nie pozostaje im wtedy nic innego, niż rezygnacja z OC, które zostało zawarte jako pierwsze, i zapłacenie za wykorzystany już okres ochrony.

Uwaga! Rezygnacja z OC już możliwa

Do 2013 roku rezygnacja z OC w sytuacji podwójnego ubezpieczenia nie była możliwa bez opłacenia całości składki, ale nowelizacja ustawy to zmieniła i teraz kierowcy z podwójnym ubezpieczeniem mogą wypowiedzieć starą umowę OC, płacąc jedynie za wykorzystany okres ochrony.

Planowa rezygnacja z OC

Bywa, że kierowcy celowo kupują drugie ubezpieczenie OC, właśnie po to, by móc złożyć wypowiedzenie w obecnym towarzystwie. Ten sposób rezygnacji z OC jest szczególnie popularny wśród osób, które zapomniały o wypowiedzeniu umowy przed końcem okresu ochrony, wobec czego ta automatycznie się przedłużyła.

Rezygnacja z OC przy podwójnym ubezpieczeniu – jaki druk?

Rezygnacja z OC w sytuacji podwójnego ubezpieczenia wymaga złożenia odpowiedniego dla takich przypadków wzoru wypowiedzenia umowy. Wzór taki zawiera informację o tym, że posiadacz pojazdu wypowiada umowę przedłużoną automatycznie, oświadczając jednocześnie, że jest już ubezpieczony w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Za dzień złożenia wypowiedzenia uważa się dzień, w którym dokument został doręczony ubezpieczycielowi – wyjątkiem jest przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej, gdzie o rezygnacji z OC decyduje data nadania.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę