Przed czym chroni ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów mechanicznych (OC) ochrania zarówno interes poszkodowanego, jak i sprawcy wypadku. W ramach tego typu polisy towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa poniesione, z tytułu wypadku, koszty. Należy jednak pamiętać, że zakres odszkodowania z OC jest ograniczony.

kierowca w pędzącym samochodzie zastanawia sie przed jakimi zdarzeniami chroni ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Choć to posiadacz pojazdu jest zobowiązany do zakupu tego ubezpieczenia, w razie wypadku odszkodowanie nie trafi do niego, ale do osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia.

Ubezpieczenie OC w istocie chroni zarówno poszkodowanego jak i sprawcę wypadku. To właśnie z niego wypłacane jest odszkodowanie za zniszczony samochód lub uszczerbek na zdrowiu bądź mieniu osób uczestniczących w wypadku, za który ponosimy odpowiedzialność. Z ubezpieczenia OC, jakie posiadamy, zostaną pokryte koszty naprawy uszkodzonego przez nas samochodu, leczenia i rehabilitacji osób, które ucierpiały w wyniku wypadku (niekoniecznie będących pasażerami) i zrekompensuje ewentualne inne straty materialne, na przykład zniszczony płot, w który wjechaliśmy. O wypłatę odszkodowania z OC w razie uszczerbku na zdrowiu mogą się ubiegać również osoby, które w chwili zdarzenia znajdowały się w pojeździe sprawcy.

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dotyczy wszystkich zarejestrowanych pojazdów i trzeba je opłacać nawet, jeśli nie korzystamy z samochodu.

Wysokość odszkodowania wypłacanego z OC nie jest nieograniczona. W każdej umowie OC znaleźć się musi tzw. ubezpieczeniowa suma gwarancyjna, która określa maksymalną wysokość odszkodowania jakie może wypłacić zakład ubezpieczeń. Obecnie może ona wynieść maksymalnie 5 210 000 euro na zdarzenie w przypadku szkód osobowych (niezależnie od liczby poszkodowanych) oraz 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu. Jeśli zasądzone odszkodowanie będzie wyższe, sprawca wypadku będzie musiał dołożyć pozostałą część z własnej kieszeni.

Identyczne przepisy dotyczą szkód spowodowanych przez nas poza granicami Polski, przy czym w ich wypadku suma gwarancyjna zazwyczaj jest wyższa, ponieważ rodzimy ubezpieczyciel musi stosować się do limitów obowiązujących w danym kraju.

Jak wynika z powyższych informacji, opłacając wyłącznie ubezpieczenie OC, nie możemy liczyć na odszkodowanie zapewniające pokrycie własnych strat materialnych. Żeby je otrzymać, musimy wykupić dobrowolne ubezpieczenie AC.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę