Ubezpieczenie AC - co to znaczy w praktyce?

Polisa Autocasco (AC) jest dobrowolną formą ubezpieczenia komunikacyjnego. Zapewnia możliwość naprawy własnego samochodu, w przypadku spowodowania szkody. Sumę ubezpieczenia AC ustala się na podstawie wycenianej przez towarzystwo wartości pojazdu.

Rozglądasz się za dobrą polisą, ale nie wiesz, jak rozumieć pojęcia wymienione w OWU? Nie martw się, w takiej sytuacji znajduje się wiele osób, które chcą kupić OC+AC. Co to znaczy udział własny, czym jest suma ubezpieczenia i na czym polega amortyzacja części? To tylko niektóre z pytań, jakie sobie zadają. Dziś rozwiejemy te wątpliwości.

Różnica między OC a AC. Na wstępie warto wyjaśnić, co to jest OC i czym różni się od ubezpieczenia AC. Ubezpieczenie OC to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które chroni kierowcę przed konsekwencjami szkód wyrządzonych własnym pojazdem osobom i podmiotom trzecim. Natomiast, jeśli pojazd sprawcy szkody też ma być chroniony od uszkodzeń powstałych w powyżej wymienionej sytuacji, niezbędne jest zawarcie prócz obowiązkowego OC także umowy ubezpieczenia Autocasco. Przykład: Jeśli posiadasz OC+AC i jesteś sprawcą kolizji, to samochód poszkodowanego zostanie naprawiony z Twojej polisy OC, natomiast Twój samochód z Twojego ubezpieczenia AC.

Udział własny w AC. Co to znaczy?

Kupując swoją nową polisę, możesz ustalić w momencie zawarcia umowy udział własny w AC- inaczej zwany franszyzą redukcyjną. Co to znaczy? Udział własny to kwota lub procent, o jaki pomniejsza się każdorazowo odszkodowanie z Autocasco niezależnie od rozmiarów szkody. Jest to udział Klienta w kosztach likwidacji szkody. Kierowca, który decyduje się na takie rozwiązanie, pokrywa niewielką część ewentualnej szkody z własnej kieszeni, ale za to płaci mniejszą składkę.

Suma ubezpieczenia w AC. Co to znaczy?

SU to kwota określana zgodnie z OWU. Jest zależna od wartości auta i stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Kupując polisę, możesz niekiedy wybrać pomiędzy stałą a zmienną sumą ubezpieczenia w AC. Co to znaczy? Stała suma ubezpieczenia odpowiada wartości pojazdu z dnia zwarcia umowy ubezpieczenia, natomiast w przypadku sumy zmiennej, wartość pojazdu ustala się na dzień zaistnienia szkody. W przypadku zastosowania zmiennej sumy ubezpieczenia, jej wartość jest podstawą do oszacowania wysokości odszkodowania wypłacanego w razie szkody. Jest to górna granica, do której zakład ubezpieczeń może wypłacić odszkodowanie. Należy jednak pamiętać, że wartość pojazdu z czasem zmienia się na skutek jego użytkowania. W momencie zaistnienia szkody wartość pojazdu/suma ubezpieczenia jest ustalona w oparciu o katalogową wycenę. Trzy najbardziej popularne katalogi do wyceny wartości pojazdów to: Eurotax, Info-Ekspert i Audatex. Natomiast katalogowa wycena jest podstawą do oszacowania sumy, jaką można uzyskać w ramach odszkodowania. Ponadto wybór pomiędzy stałą a zmienną sumą ubezpieczenia także wpływa na wysokość składki.

Amortyzacja części zamiennych w AC. Co to znaczy?

Amortyzacja to wskaźnik zużycia części pojazdu, który wpływa na wycenę kosztów naprawy auta (a zarazem wysokość odszkodowania) po ewentualnej szkodzie z AC. Co to znaczy? W wycenie zostaną uwzględnione ceny nowych części pomniejszone o współczynnik amortyzacji. Współczynnik ten określa o ile mniej są warte w dniu szkody podzespoły samochodu. Najczęściej jest określany procentowo i uzależniony od wieku pojazdu. Oznacza to, że ubezpieczyciel potrąca zwykle różnicę między wartością nowych części, które mają być wykorzystane do naprawy samochodu, a tymi które zostały uszkodzone w kolizji. Amortyzacja w ubezpieczeniu AC najczęściej jest stosowana przy kosztorysowej metodzie likwidacji szkody. Można tego uniknąć, wybierając przy zakupie polisy opcję rozliczenia części bez potrącenia amortyzacji, czyli rozliczenie warsztatowe z opcją nowych części oryginalnych lub nowych zamiennych Ta decyzja również wpływa na wysokość składki AC.

Rodzaj części zamiennych w likwidacji szkody z AC. Co to znaczy?

Kupując polisę Autocasco, możesz zadecydować o metodzie rozliczenia na kosztorys lub bezpośrednie z warsztatem oraz rodzaju części zamiennych, jaki będzie stosowany w likwidacji szkody z AC. Co to znaczy? W zależności od tego, jaki wariant uznasz za bardziej korzystny, w naprawie auta zostaną wykorzystane oryginalne części sygnowane logo producenta pojazdu lub ich zamienniki, nowe części alternatywne akceptowane przez producenta. Ta druga opcja łączy się z niższą składką.

Bezgotówkowa i kosztorysowa likwidacja szkody z AC. Co to znaczy?

W metodzie bezgotówkowej sam wybierasz warsztat, w którym chcesz naprawić pojazd, a zakład ubezpieczeń pokrywa koszty naprawy na podstawie faktur i rachunków, rozliczając się bezpośrednio z warsztatem. Natomiast w metodzie kosztorysowej Ubezpieczyciel przeleje odszkodowanie na twoje konto, a naprawy dokonasz we własnym zakresie. Wybierając kosztorysowe rozliczenie szkody, można pozwolić sobie na bardziej atrakcyjną składkę w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

AC – jakie zniżki przysługują?

Rodzaje zniżek, przysługującym kierowcom przy zakupie polis uzależnione są od wewnętrznych ustaleń towarzystw ubezpieczeniowych. Zazwyczaj na wysokość ubezpieczenia AC wpływa: historia jazdy, wiek kierowcy, przebieg, marka samochodu i miejsce zamieszkania.

Czytaj dalej

Co to jest AC i co jest jego przedmiotem?

Polisa Autocasco (AC) jest formą dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, zawieranego pomiędzy właścicielem samochodu a towarzystwem ubezpieczeniowym. Najczęściej przedmiotem polisy AC jest: pojazd oraz jego podstawowe i dodatkowe wyposażenie.

Czytaj dalej

Jak wybrać dobre Autocasco?

Przy wyborze ubezpieczenia AC warto dokładnie porównać ofertę poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. Przy tym należy zwracać uwagę nie tylko na atrakcyjną cenę, ale również na zakres ochrony, wysokość odszkodowania, wysokość udziałów własnych i franszyzy oraz sposób wyceny szkody.

Czytaj dalej