Ubezpieczenie
OC + AC

już od 548 /rok!


oblicz składkę online 15% zniżki

lub

zadzwoń 19522

Odszkodowanie z AC

1. Jak ustala się wysokość odszkodowania z AC?

Wysokość odszkodowania z ubezpieczenia AC uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju szkody i określonej przy podpisywaniu umowy, wartości rynkowej samochodu. Towarzystwa ubezpieczeniowe, przy ustalaniu wysokości odszkodowana, biorą pod uwagę także sposób spowodowania szkody. czytaj dalej

2. Termin wypłaty odszkodowania za uszkodzony samochód

Według przepisów prawnych towarzystwo ubezpieczeniowe na wypłatę należnego kierowcy odszkodowania ma 30. dni od momentu zgłoszenia szkody. Dotyczy to zarówno wypłaty środków finansowych z polisy OC, jak i z AC. W przypadku trudnych do wyjaśnienia okoliczności termin ten może zostać wydłużony maksymalnie do 90. dni. czytaj dalej

3. Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

W niektórych przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania. Dotyczy to w szczególności zaniedbań właściciela samochodu w zakresie przeprowadzań badań technicznych pojazdu. Ubezpieczyciel może również odmówić wypłaty odszkodowania wówczas, gdy szkoda została spowodowana celowo. czytaj dalej

4. Co to jest „udział własny w szkodzie”?

Przed wyborem oferty ubezpieczenia AC warto wiedzieć czym jest „udział własny w szkodzie”. Poprzez termin ten należy rozumieć część wartości szkody, którą kierowca musi wyłożyć z własnej kieszeni, gdy spowoduje wypadek lub kolizję drogową. Wysokość udziału własnego w szkodzie znacząco wpływa na cenę polisy AC. czytaj dalej

5. Czy pożar samochodu podlega ochronie AC?

Zakres ochronny polisy AC wyszczególniony jest na umowie zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym. Zazwyczaj obejmuje on takie sytuacje losowe, jak, np. pożar. Jednakże, jeśli samochód spłonął w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej, niewłaściwego serwisowania lub rażącego zaniedbania właściciela, wówczas odszkodowanie z AC nie przysługuje. czytaj dalej

6. Odszkodowanie z AC krok po kroku

Odszkodowanie z polisy AC można uzyskać dopiero wówczas, gdy zostaną dopełnione wszystkie formalności, w związku z zaistniałą szkodą. Najważniejszą kwestią jest termin zgłoszenia szkody, który zwykle wynosi maksymalnie 3 dni. Dopiero po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów, dochodzi do wyceny szkody i wypłaty odszkodowania. czytaj dalej

Ubezpieczenie OC+AC już od 548 zł/rok. Składka została wyliczona dnia 02.11.2018r., dla kierowcy z Raciborza, posiadającego 60% zniżek, w wieku 50 lat, jeżdżącego samochodem Dacia Logan II z silinkie 0.9 z 2017 roku. W cenie została uwzględniona zniżka za zakup przez Internet. Twoja indywidualna cena może się różnić od podanej w reklamie.