OC, AC, NNW i assistance czyli jak wygląda pełna ochrona auta?

Pełen pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych składa się z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właściciela pojazdu (OC), Autocasco (AC), z ubezpieczenia następstw od nieszczęśliwych wypadków oraz assistance. Podstawę stanowi pakiet OC i AC. Do tego można również dokupić ubezpieczenie opon.

OC, AC, NNW i assistance kierowca zastanawia się jak wygląda pełna ochrona auta

Ubezpieczenia komunikacyjne nie kończą się na obowiązkowym OC. Pełen pakiet obejmuje OC, AC, NNW, assistance, a także ubezpieczenie opon. Dowiedz się, jak zapewnić sobie najwyższy poziom bezpieczeństwa na drodze.

Kompleksowe ubezpieczenie składające się przede wszystkim z OC, AC, NNW i assistance - to maksymalna ochrona dla twojego auta. Jeżeli spędzasz za kierownicą sporo czasu albo właśnie zainwestowałeś w nowy samochód, warto pomyśleć o tym, jak nie stracić finansowo na swoich czterech kółkach.

OC, AC to podstawa

Podstawą każdego pakietu polis dla auta jest duet OC+AC. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe dla każdego kierowcy i chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z użytkowaniem ubezpieczonego auta. Zakres ubezpieczenia OC reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Druga polisa w zestawie OC+AC czyli Autocasco, to polisa dobrowolna, która chroni wyłącznie ubezpieczony pojazd. Zakres AC, w zależności od wybranego wariantu, może obejmować szkody powstałe wskutek zdarzenia drogowego (wtedy, kiedy to ubezpieczony jest sprawcą), działania żywiołów, jak również kradzieży pojazdu, dewastacji i kradzieży jego elementów. Warunki ubezpieczenia są różne w poszczególnych towarzystwach, dlatego warto przed zakupem polisy porównać oferty i zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Do OC/AC dodaj NNW

NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmuje ochroną życie i zdrowie kierowcy oraz pasażerów ubezpieczonego auta. Możemy się ubiegać o świadczenie, gdy wymienionym osobom stanie się krzywda w związku z użytkowaniem pojazdu: w ruchu, podczas postoju lub zatrzymania, wsiadania i wysiadania z auta, a także naprawy samochodu na trasie. Wysokość składki NNW zależy od wybranej sumy ubezpieczenia (suma ubezpieczenia to górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe w okresie trwania jego odpowiedzialności i podana jest ona na polisie). To bardzo ważny element pakietu komunikacyjnego i priorytetowy dodatek do pakietu OC i AC.

OC, AC, NNW, a dla wygodnych także assistance

Poza ubezpieczeniami OC, AC i NNW bardzo często spotkać się można także z ubezpieczeniem Assistance. Polisę, która służy przede wszystkim zwiększeniu komfortu ubezpieczonego w stresujących sytuacjach (jak wypadek czy awaria pojazdu), można wykupić w różnych wariantach. Jak działa to ubezpieczenie? W zależności od wybranego wariantu nasz zakład ubezpieczeń w ramach Assistance zorganizuje i pokryje koszty naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia, odholuje samochód do wskazanego warsztatu, zapewni auto zastępcze, pomoże w wymianie koła itd. Usługi assistance mogą chronić zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. Szczegóły zawarte są w umowie ubezpieczenia. Pakiet OC, AC, NNW i Assistance zapewni ochronę przed większością zdarzeń, jakie mogą nas spotkać podczas jazdy samochodem.

Ubezpieczenie opon – uzupełnienie OC/AC

Ubezpieczenie opon to inny wygodny dodatek do pakietu OC/AC. Przydaje się, kiedy z jakiegoś powodu nie chcemy lub nie możemy samodzielnie wymienić koła w samochodzie. W ramach polisy, ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty usługi wymiany kół lub odholuje auto do najbliższego warsztatu wulkanizacyjnego.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę