Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna to pewna wysokość szkody, którą Ubezpieczony będzie zobowiązany pokryć we własnym zakresie, a pozostałą część pokryje Zakład Ubezpieczeń.

Franszyza (nie "franczyza") redukcyjna często określana jest jako udział własny w odszkodowaniu. Informacje na temat wysokości franszyzy redukcyjnej znaleźć możemy w ogólnych warunkach ubezpieczeń i na polisie. Często o wysokości franszyzy redukcyjnej decyduje Ubezpieczający podczas zawierania umowy ubezpieczenia. Wybór franszyzy na wyższym poziomie skutkuje zmniejszeniem wysokości składki. Należy jednak pamiętać, że tym samym zwiększamy swój udział własny w odszkodowaniu. Niekiedy jednak Ubezpieczający nie ma wpływu na wysokość franszyzy redukcyjnej,
a od jej zastosowania Ubezpieczyciel uzależnia zawarcie umowy ubezpieczenia. Zakłady ubezpieczeń czynią tak, aby ograniczyć ewentualne nadużycia przy likwidacji szkód.

Wysokość franszyzy redukcyjnej może być określona:

  • kwotowo, np. 1000 zł – w przypadku szkody o wartości 10 000 zł udział własny Ubezpieczonego w odszkodowaniu wyniesie 1000 zł, a zakład ubezpieczeń wypłaci 9000 zł odszkodowania;
  • procentowo, np. 15% wysokości należnego odszkodowania – w przypadku szkody o wartości
    10 000 zł udział własny Ubezpieczonego w odszkodowaniu wyniesie 1500 zł, a zakład ubezpieczeń wypłaci 8500 zł odszkodowania;
  • kwotowo i procentowo, np. 5%, ale nie mniej niż 400 zł – w przypadku szkody o wartości 10 000 zł udział własny Ubezpieczonego w odszkodowaniu wyniesie 500 zł, a zakład ubezpieczeń wypłaci 9500 zł odszkodowania.

W AXA DIRECT, w ubezpieczeniu Autocasco mamy do wyboru franszyzy redukcyjne: w szkodach częściowych tzw. „wypadkowych” w wysokości 0, 500 zł, 1000 zł, 2000 zł – określona kwotowo, oraz procentowo 0, 10% w szkodach kradzieżowych.

Natomiast w Ubezpieczeniu Szyb - w przypadku wymiany szyby czołowej franszyza redukcyjna wynosi 10%.