Czy pożar samochodu podlega ochronie AC?

Zakres ochronny polisy AC wyszczególniony jest na umowie zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym. Zazwyczaj obejmuje on takie sytuacje losowe, jak, np. pożar. Jednakże, jeśli samochód spłonął w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej, niewłaściwego serwisowania lub rażącego zaniedbania właściciela, wówczas odszkodowanie z AC nie przysługuje.

Ubezpieczenie Autocasco obejmuje swoją ochroną szkody, które powstały w wyniku wypadków i zdarzeń losowych, do których zaliczany jest m.in. pożar. Jak wiadomo, oferty AC różnią się między sobą w zależności od zakładu ubezpieczeniowego, dlatego niezmiernie ważne jest, abyś przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, które w szczegółowy sposób opisują, kiedy Ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić Ci odszkodowanie AC za powstałą szkodę.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia a pożar pojazdu

Pomimo tego, że w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) zapisane jest, że samochód objęty jest ochroną ubezpieczeniową w sytuacji zdarzeń losowych, takich jak pożar, to w wyłączeniach mogą się znaleźć okoliczności, w przypadku których pożar nie będzie powodem do wypłaty odszkodowania.

Do wyłączeń takich należy m.in. pożar:

  • który jest wynikiem wady wykonania pojazdu,
  • którego powodem jest niewłaściwe serwisowanie,
  • powstały w wyniku rażącego niedbalstwa właściciela.

Aby mieć pewność, że dana szkoda podlega ochronie ubezpieczeniowej, należy skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem.

Ostatnio bardzo często słyszy się o aktach wandalizmu, takich jak podpalenie samochodu. Są to sytuacje, których nie da się przewidzieć. Jeśli sprawca nie zostanie wykryty, to pokrycie strat będzie możliwe tylko wtedy, gdy mamy wykupione odpowiednie ubezpieczenie. Może się również okazać, że nawet po wykryciu sprawcy i doprowadzeniu go przed wymiar sprawiedliwości, nie będzie łatwo wyegzekwować od niego środków na pokrycie strat, Dzięki ubezpieczeniu przed skutkami pożaru, będziemy mieć pieniądze na naprawę lub zakup nowego pojazdu.

Bardzo dobrą alternatywą dla osób nie mających ubezpieczenia AC, a chcących zabezpieczyć się przed pożarem pojazdu, jest tzw. minicasco. W AXA kierowcy mają możliwość wykupienia takiego ubezpieczenia, obejmującego swoim zakresem pożar oraz kradzież.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę