Ubezpieczenie AC - co to znaczy w praktyce?

Polisa Autocasco (AC) jest dobrowolną formą ubezpieczenia komunikacyjnego. Zapewnia możliwość naprawy własnego samochodu, w przypadku spowodowania szkody. Sumę ubezpieczenia AC ustala się na podstawie wycenianej przez towarzystwo wartości pojazdu.

Rozglądasz się za dobrą polisą, ale nie wiesz, jak rozumieć pojęcia wymienione w OWU? Nie martw się, w takiej sytuacji znajduje się wiele osób, które chcą kupić OC+AC. Co to znaczy udział własny, czym jest suma ubezpieczenia i na czym polega amortyzacja części? To tylko niektóre z pytań, jakie sobie zadają. Dziś rozwiejemy te wątpliwości.

Różnica między OC a AC. Na wstępie warto wyjaśnić, co to jest OC i czym różni się od ubezpieczenia AC. Ubezpieczenie OC to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które chroni kierowcę przed konsekwencjami szkód wyrządzonych własnym pojazdem osobom i podmiotom trzecim. Natomiast, jeśli pojazd sprawcy szkody też ma być chroniony od uszkodzeń powstałych w powyżej wymienionej sytuacji, niezbędne jest zawarcie prócz obowiązkowego OC także umowy ubezpieczenia Autocasco. Przykład: Jeśli posiadasz OC+AC i jesteś sprawcą kolizji, to samochód poszkodowanego zostanie naprawiony z Twojej polisy OC, natomiast Twój samochód z Twojego ubezpieczenia AC.

Udział własny w AC. Co to znaczy?

Kupując swoją nową polisę, możesz ustalić w momencie zawarcia umowy udział własny w AC- inaczej zwany franszyzą redukcyjną. Co to znaczy? Udział własny to kwota lub procent, o jaki pomniejsza się każdorazowo odszkodowanie z Autocasco niezależnie od rozmiarów szkody. Jest to udział Klienta w kosztach likwidacji szkody. Kierowca, który decyduje się na takie rozwiązanie, pokrywa niewielką część ewentualnej szkody z własnej kieszeni, ale za to płaci mniejszą składkę.

Suma ubezpieczenia w AC. Co to znaczy?

SU to kwota określana zgodnie z OWU. Jest zależna od wartości auta i stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Kupując polisę, możesz niekiedy wybrać pomiędzy stałą a zmienną sumą ubezpieczenia w AC. Co to znaczy? Stała suma ubezpieczenia odpowiada wartości pojazdu z dnia zwarcia umowy ubezpieczenia, natomiast w przypadku sumy zmiennej, wartość pojazdu ustala się na dzień zaistnienia szkody. W przypadku zastosowania zmiennej sumy ubezpieczenia, jej wartość jest podstawą do oszacowania wysokości odszkodowania wypłacanego w razie szkody. Jest to górna granica, do której zakład ubezpieczeń może wypłacić odszkodowanie. Należy jednak pamiętać, że wartość pojazdu z czasem zmienia się na skutek jego użytkowania. W momencie zaistnienia szkody wartość pojazdu/suma ubezpieczenia jest ustalona w oparciu o katalogową wycenę. Trzy najbardziej popularne katalogi do wyceny wartości pojazdów to: Eurotax, Info-Ekspert i Audatex. Natomiast katalogowa wycena jest podstawą do oszacowania sumy, jaką można uzyskać w ramach odszkodowania. Ponadto wybór pomiędzy stałą a zmienną sumą ubezpieczenia także wpływa na wysokość składki.

Amortyzacja części zamiennych w AC. Co to znaczy?

Amortyzacja to wskaźnik zużycia części pojazdu, który wpływa na wycenę kosztów naprawy auta (a zarazem wysokość odszkodowania) po ewentualnej szkodzie z AC. Co to znaczy? W wycenie zostaną uwzględnione ceny nowych części pomniejszone o współczynnik amortyzacji. Współczynnik ten określa o ile mniej są warte w dniu szkody podzespoły samochodu. Najczęściej jest określany procentowo i uzależniony od wieku pojazdu. Oznacza to, że ubezpieczyciel potrąca zwykle różnicę między wartością nowych części, które mają być wykorzystane do naprawy samochodu, a tymi które zostały uszkodzone w kolizji. Amortyzacja w ubezpieczeniu AC najczęściej jest stosowana przy kosztorysowej metodzie likwidacji szkody. Można tego uniknąć, wybierając przy zakupie polisy opcję rozliczenia części bez potrącenia amortyzacji, czyli rozliczenie warsztatowe z opcją nowych części oryginalnych lub nowych zamiennych Ta decyzja również wpływa na wysokość składki AC.

Rodzaj części zamiennych w likwidacji szkody z AC. Co to znaczy?

Kupując polisę Autocasco, możesz zadecydować o metodzie rozliczenia na kosztorys lub bezpośrednie z warsztatem oraz rodzaju części zamiennych, jaki będzie stosowany w likwidacji szkody z AC. Co to znaczy? W zależności od tego, jaki wariant uznasz za bardziej korzystny, w naprawie auta zostaną wykorzystane oryginalne części sygnowane logo producenta pojazdu lub ich zamienniki, nowe części alternatywne akceptowane przez producenta. Ta druga opcja łączy się z niższą składką.

Bezgotówkowa i kosztorysowa likwidacja szkody z AC. Co to znaczy?

W metodzie bezgotówkowej sam wybierasz warsztat, w którym chcesz naprawić pojazd, a zakład ubezpieczeń pokrywa koszty naprawy na podstawie faktur i rachunków, rozliczając się bezpośrednio z warsztatem. Natomiast w metodzie kosztorysowej Ubezpieczyciel przeleje odszkodowanie na twoje konto, a naprawy dokonasz we własnym zakresie. Wybierając kosztorysowe rozliczenie szkody, można pozwolić sobie na bardziej atrakcyjną składkę w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę