Odszkodowanie z AC krok po kroku

Odszkodowanie z polisy AC można uzyskać dopiero wówczas, gdy zostaną dopełnione wszystkie formalności, w związku z zaistniałą szkodą. Najważniejszą kwestią jest termin zgłoszenia szkody, który zwykle wynosi maksymalnie 3 dni. Dopiero po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów, dochodzi do wyceny szkody i wypłaty odszkodowania.

Stało się – spowodowałeś stłuczkę i teraz chciałbyś skorzystać ze swojej polisy AC. Aby dostać odszkodowanie, trzeba najpierw zgłosić szkodę. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Odszkodowanie z AC otrzymasz dopiero po tym, jak dopełnisz wszystkich formalności związanych z zaistniałą szkodą. Po pierwsze pamiętaj, aby jak najszybciej zawiadomić o niej swojego ubezpieczyciela. Terminy oraz sposób zgłaszania szkody są szczegółowo opisane w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Odszkodowanie z AC: zgłoszenie szkody

Standardowo nasi Klienci, którzy ubiegają się o odszkodowanie AC, mają na zgłoszenie szkody siedem dni, a w przypadku kradzieży pojazdu – 48 godzin. Zawiadomienia dokonują w formie pisemnej lub telefonicznie do centrum obsługi Klienta. Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe właściciela i kierowcy, numer rejestracyjny pojazdu, czas, miejsce oraz okoliczności zdarzenia, a także numer polisy, z której ma zostać wypłacone odszkodowanie AC.

Odszkodowanie z AC: skutki niedotrzymania terminów

Jeżeli właściciel polisy, z której ma być wypłacone odszkodowanie AC, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie zgłosi szkody w określony przez OWU sposób, a jego działania przyczynią się do zwiększenia szkody albo uniemożliwią ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia, ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie z AC. Właśnie dlatego tak istotne jest, by szkodę zgłosić jak najszybciej.

Odszkodowanie z AC: dostarczenie dodatkowych dokumentów

Następnie Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Kierowca, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez ubezpieczyciela, wypełnia wymagane oświadczenia, druki, a także udostępnia określone dokumenty. Powinniśmy współpracować z ubezpieczycielem w celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkody. Informacje, których udzielimy, pomogą pracownikom towarzystwa wykonać czynności niezbędne do szybkiej wypłaty odszkodowania z AC.

AXA daje swoim Klientom możliwość przyspieszenia formalności dzięki oględzinom online. Jest to nowoczesny sposób przeprowadzenia oględzin, polegający na udostępnieniu za pomocą smartfona lub tabletu obrazu zaistniałej szkody.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę