Na jaki okres zawiera się umowę ubezpieczenia AC?

Najczęściej umowę ubezpieczenia AC zawiera się na okres 12. miesięcy. Chociaż w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych można znaleźć krótsze opcje, to umowa na rok jest najbardziej opłacalna pod względem finansowym. Co istotne, w przeciwieństwie do ubezpieczenia OC – polisa AC nie przedłuża się automatyczne.

Umowę ubezpieczenia Autocasco najczęściej zawiera się na okres 12 miesięcy. Najczęściej, ponieważ istnieje możliwość wykupienia AC na krótszy czas. Sytuacje takie mogą mieć miejsce, gdy chcesz dokupić AC do funkcjonującego już ubezpieczenia OC. O tym, czy jest to możliwe decyduje towarzystwo ubezpieczeniowe.

Dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia jest polisa, w której zaznaczony jest okres ochrony ubezpieczeniowej Twojego auta. Jako datę początku świadczenia ochrony AC najczęściej przyjmuje się datę zawarcia polisy lub opłacenia składki.

Czy ubezpieczenie AC przedłuża się automatycznie?

W przeciwieństwie do ubezpieczenia OC, które podlega automatycznemu przedłużeniu po upływie 12 miesięcy, AC wygasa wraz z datą końca trwania ochrony, która została określona w polisie. Umowa może także wygasnąć w sytuacji, kiedy po upomnieniu zakładu ubezpieczeń nie opłacisz kolejnej raty składki. Natomiast, jeśli chcesz kontynuować ochronę Autocasco dla swojego samochodu po upływie terminu ważności umowy, powinieneś zgłosić się do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego w celu przedłużenia polisy. Niektórzy ubezpieczyciele przed końcem trwania umowy wysyłają do Ubezpieczonego dokumenty z przelewem, po opłaceniu którego zawierana jest umowa na kolejny okres ubezpieczenia.

Co się dzieje z ubezpieczeniem AC po sprzedaży samochodu lub jego zakupie?

Umowa ubezpieczenia pojazdów AC zostaje automatycznie rozwiązana z chwilą zbycia (sprzedaży) pojazdu. Prawo zezwala na przekazanie praw i obowiązków wynikających z umowy o AC ze zbywcy na nabywcę, jak w przypadku ubezpieczenia OC jednak na rynku polskim jest to nie praktykowane. Mówiąc najprościej, w momencie sprzedaży auta umowa AC ulega rozwiązaniu i nie przechodzi na nowego właściciela samochodu. Jeśli jednak chciałbyś dokupić Autocasco do „odziedziczonego” ubezpieczenia OC, zgłoś się do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego i zapytaj o taką możliwość.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę