Na jaki okres zawiera się umowę ubezpieczenia AC?

Najczęściej umowę ubezpieczenia AC zawiera się na okres 12. miesięcy. Chociaż w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych można znaleźć krótsze opcje, to umowa na rok jest najbardziej opłacalna pod względem finansowym. Co istotne, w przeciwieństwie do ubezpieczenia OC – polisa AC nie przedłuża się automatyczne.

Umowę ubezpieczenia Autocasco najczęściej zawiera się na okres 12 miesięcy. Najczęściej, ponieważ istnieje możliwość wykupienia AC na krótszy czas. Sytuacje takie mogą mieć miejsce, gdy chcesz dokupić AC do funkcjonującego już ubezpieczenia OC. O tym, czy jest to możliwe decyduje towarzystwo ubezpieczeniowe.

Dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia jest polisa, w której zaznaczony jest okres ochrony ubezpieczeniowej Twojego auta. Jako datę początku świadczenia ochrony AC najczęściej przyjmuje się datę zawarcia polisy lub opłacenia składki.

Czy ubezpieczenie AC przedłuża się automatycznie?

W przeciwieństwie do ubezpieczenia OC, które podlega automatycznemu przedłużeniu po upływie 12 miesięcy, AC wygasa wraz z datą końca trwania ochrony, która została określona w polisie. Umowa może także wygasnąć w sytuacji, kiedy po upomnieniu zakładu ubezpieczeń nie opłacisz kolejnej raty składki. Natomiast, jeśli chcesz kontynuować ochronę Autocasco dla swojego samochodu po upływie terminu ważności umowy, powinieneś zgłosić się do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego w celu przedłużenia polisy. Niektórzy ubezpieczyciele przed końcem trwania umowy wysyłają do Ubezpieczonego dokumenty z przelewem, po opłaceniu którego zawierana jest umowa na kolejny okres ubezpieczenia.

Co się dzieje z ubezpieczeniem AC po sprzedaży samochodu lub jego zakupie?

Umowa ubezpieczenia pojazdów AC zostaje automatycznie rozwiązana z chwilą zbycia (sprzedaży) pojazdu. Prawo zezwala na przekazanie praw i obowiązków wynikających z umowy o AC ze zbywcy na nabywcę, jak w przypadku ubezpieczenia OC jednak na rynku polskim jest to nie praktykowane. Mówiąc najprościej, w momencie sprzedaży auta umowa AC ulega rozwiązaniu i nie przechodzi na nowego właściciela samochodu. Jeśli jednak chciałbyś dokupić Autocasco do „odziedziczonego” ubezpieczenia OC, zgłoś się do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego i zapytaj o taką możliwość.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Kiedy warto kupić AutoCasco?

Rejestrując samochód jesteśmy zobligowani jedynie do wykupienia obowiązkowej polisy OC. Nie zapewni nam ona jednak odszkodowania, jeśli sami spowodujemy wypadek. Pieniędzy nie otrzymamy również wtedy, gdy auto zostanie nam skradzione lub uszkodzone w inny sposób. W takich sytuacjach przydaje się inne ubezpieczenie - AutoCasco. Jakie są jego warianty i kiedy warto je wykupić?

Czytaj dalej

Tanie ubezpieczenie AC – kiedy mogę odzyskać składkę?

Przy sprzedaży lub wyrejestrowaniu pojazdu warto postarać się o zwrot kosztów z niewykorzystanego ubezpieczenia AC. Warto przy tym pamiętać, że kwota ta zostanie pomniejszona o uprzednio zlikwidowaną szkodę. Poza tym suma ubezpieczenia może się zmniejszyć, jeśli znacząco spadła wartość samochodu.

Czytaj dalej

Tanie ubezpieczenia OC. Kiedy spodziewać się rekalkulacji składki?

Rekalkulacja stawki jest zmianą kosztów ubezpieczenia OC w trakcie obowiązywania umowy. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do ponownego przeliczenia stawki polisy OC, w przypadku, gdy zmienia się właściciel samochodu lub gdy kierowca przy zawieraniu umowy podał nieprawdziwe dane, które wpłynęły na wysokość stawki.

Czytaj dalej