Co to jest „udział własny w szkodzie”?

Przed wyborem oferty ubezpieczenia AC warto wiedzieć czym jest „udział własny w szkodzie”. Poprzez termin ten należy rozumieć część wartości szkody, którą kierowca musi wyłożyć z własnej kieszeni, gdy spowoduje wypadek lub kolizję drogową. Wysokość udziału własnego w szkodzie znacząco wpływa na cenę polisy AC.

Udział własny jest to określona w umowie ubezpieczenia część wartości szkody, jaką Klient (właściciel pojazdu) zobowiązuje się pokryć w sytuacji jej wystąpienia. Warunek ten wyrażany jest na dwa sposoby:

  • kwotowo (np. 250 zł udziału własnego w sytuacji powstania danej szkody),
  • procentowo (np. 10 % udziału własnego w momencie wystąpienia danej szkody).

W zależności od zakładu ubezpieczeń, udział własny w szkodzie ustalany jest indywidualnie, a jego szczegółowy opis znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Część zakładów ubezpieczeń stosuje obligatoryjny udział własny, co oznacza, że Klient zawsze przy wypłacie odszkodowania musi liczyć się z jego pomniejszeniem.

Udział własny w ubezpieczeniu, a wysokość składki i odszkodowania

Udział własny ma bezpośrednie przełożenie na wysokość składki AC i odszkodowania, a zasada działania tej „zależności” jest niezwykle prosta. Im wyższy udział własny, tym niższa będzie składka i niższe odszkodowanie.

Dla przykładu, jeśli udział własny został określony na poziomie 10 %, a naprawa powstałej szkody wynosi 1 000 zł, to Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie o wartości 900 zł zgodnie ze wzorem:

1 000 – (1 000 * 10 %) = 900 [zł]

Różnicę (100 zł) między wysokością naprawy szkody, czyli 1 000 zł, a odszkodowaniem (900 zł) przy udziale własnym na poziomie 10 % musi pokryć Klient.

Czy warto korzystać z udziału własnego?

Zniesienie udziału własnego sprawia, że całe ryzyko w sytuacji powstania szkody bierze na siebie Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Jeśli jednak zależy Ci na obniżeniu wysokości składki, możesz rozważyć podwyższenie udziału własnego. Udział własny w autocasco nie jest niczym skomplikowanym. Zgodnie z powyżej przedstawionym wzorem bardzo łatwo go obliczyć i sprawdzić, jakie odszkodowanie będzie nam się należeć przy wybraniu ubezpieczenia AC z udziałem własnym. Jeśli do tej pory jeździliśmy bezszkodowo, parkujemy auto zazwyczaj w bezpiecznych miejscach i ryzyko uszkodzenia bądź kradzieży samochodu jest niskie, warto wziąć pod uwagę ten wariant ubezpieczenia. Decyzję taką należy jednak dobrze przemyśleć, a w razie wątpliwości przedyskutować z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Należy również pamiętać, że w sytuacji, gdy samochód jest w kredycie i mamy ustanowioną cesję na bank, to bank musi wyrazić zgodę na wykupienie autocasco z udziałem własnym.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę