Co obejmuje ubezpieczenie AC?

Autocasco (AC) jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które gwarantuje pokrycie kosztów szkody, powstałej w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, uszkodzenia auta przez osoby trzecie lub nieprzewidziane warunki atmosferyczne, kradzieży pojazdu oraz jego pożaru lub wybuchu.

Autocasco, w skrócie AC, to rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, którym możesz objąć swój samochód oraz jego wyposażenie standardowe i dodatkowe (o ile wyposażenie to zostało zgłoszone we wniosku do ubezpieczenia) przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. To, co obejmuje Autocasco, zależy od warunków, jakie oferuje zakład ubezpieczeń oraz Twoich preferencji jako osoby ubezpieczającej pojazd. Oferta ubezpieczeniowa oraz zakres ochrony, które proponuje dany ubezpieczyciel określone są w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

W zależności od wariantu Autocasco na jaki się zdecydujesz, ubezpieczenie to chronić będzie Twój pojazd od różnych zdarzeń. Najczęściej ubezpieczenie AC obejmuje swoją ochroną szkody powstałe w wyniku:

 • wypadku i kolizji z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami czy przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta,
 • kradzieży lub usiłowania kradzieży pojazdu, jego części lub tzw. wyposażenia dodatkowego,
 • pożaru lub wybuchu,
 • działania zjawisk atmosferycznych, do których zaliczamy m. in. powodzie, zatopienia, huragany, grad, uderzenia pioruna, osuwanie bądź zapadanie się ziemi, lawiny, itp.

Rozszerzenie ochrony ubezpieczenia AC

Aby uzupełnić ochronę jaką daje Ci ubezpieczenie AC możesz dokupić dodatkowy pakiet ubezpieczeń Assistance, które zagwarantują Ci kompleksową pomoc w wyniku wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu.

Zakres ubezpieczenia Assistance zawiera szereg usług niezbędnych w momencie powstania szkody lub w przypadku awarii. Najpopularniejsze świadczenia to:

 • organizacja i pokrycie kosztów transportu pojazdu, który uległ wypadkowi lub awarii z miejsca zdarzenia do wskazanego zakładu naprawczego,
 • organizacja i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu,
 • pomoc przy wymianie koła,
 • organizacja i pokrycie kosztów wynajęcia hotelu na czas naprawy pojazdu.

Pamiętaj, że zakres usług, na które się zdecydujesz w ramach AC lub ubezpieczenia Assistance, będzie wpływał na wysokość składki. Jednak komfort i gwarancja pomocy w razie wypadku, awarii lub kradzieży samochodu jest znacznie cenniejsza.

Czego AC nie obejmuje?

Wykupienie ubezpieczenia AC nie zawsze zagwarantuje Ci pełne bezpieczeństwo w każdej możliwej sytuacji. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach, które świadczą o umyślnej winie ubezpieczonego lub o ewidentnym zaniedbaniu kierowcy pojazdu.

Do sytuacji, które standardowo podlegają wyłączeniu z zakresu ochrony należą m. in.:

 • kradzież pojazdu, spowodowana lekkomyślnym postępowaniem kierowcy, np. pozostawienie kluczyków w stacyjce,
 • szkody, które zostały spowodowane umyślnie lub wynikają z rażącego niedbalstwa,
 • szkody, które powstały w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdu, który nie ma ważnej rejestracji i badania technicznego,
 • uszkodzenia, które są wynikiem eksploatacji pojazdu lub wad fabrycznych,
 • szkody, które powstały w wyniku naprawy i konserwacji pojazdu,
 • szkody, które powstały w innych okolicznościach niż te podane w zgłoszeniu szkody.
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę