AC – jakie zniżki przysługują?

Rodzaje zniżek, przysługującym kierowcom przy zakupie polis uzależnione są od wewnętrznych ustaleń towarzystw ubezpieczeniowych. Zazwyczaj na wysokość ubezpieczenia AC wpływa: historia jazdy, wiek kierowcy, przebieg, marka samochodu i miejsce zamieszkania.

Każdy zakład ubezpieczeń ustala swoje własne zasady przyznawania zniżek na ubezpieczenie Autocasco. System zniżek, a także zwyżek, czyli tzw. bonus malus jest często szczegółowo opisany w OWU – Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. OWU jest dokumentem, którego treść jest ustalana przez każdego ubezpieczyciela indywidualnie, dlatego warunki przyznawania zniżek i zwyżek również mogą się różnić w zależności od ubezpieczyciela.

Zniżki w Autocasco

Pomimo różnic pomiędzy ofertami Autocasco różnych zakładów ubezpieczeń, można wyróżnić kilka ogólnych zasad, którymi kieruje się większość ubezpieczycieli ustalając wysokość zniżek AC.

Na zniżki AC wpływa:

 • bezszkodowa jazda – w tym przypadku można liczyć nawet na 60 % zniżkę,
 • wiek kierowcy,
 • dodatkowe zabezpieczenia auta, np. dodatkowy alarm,
 • przebieg,
 • marka samochodu.

Dodatkowo na obniżenie wysokości składki może wpłynąć:

 • wniesienie opłaty jednorazowo,
 • zwiększenie udziału własnego w szkodzie,
 • zawarcie umowy przez Internet.

Towarzystwa ubezpieczeniowe, aby przyciągnąć Twoją uwagę, coraz częściej wprowadzają do swojej oferty „nowe” rodzaje zniżek, do których można zaliczyć m. in. zniżki:

 • dla osób, które podczas wyliczania składki powołają się na numer polisy znajomego ubezpieczonego w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym (promocja „Rozdawaj Zniżki Znajomym”),
 • dla tych, którzy decydują się na przedłużenie umowy w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym,
 • za zakup ubezpieczenia na kolejny pojazd.

Czy można przenieść zniżkę OC na AC?

Coraz więcej zakładów ubezpieczeniowych oferuje swoim Klientom możliwość zakupu dobrowolnego ubezpieczenia AC korzystając z takiego samego rabatu jak w przypadku OC. Wymogiem koniecznym przeniesienia zniżki z OC na AC jest jednak zawarcie umów na obydwa ubezpieczenia w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Czy można przenieść zniżkę OC na AC?

Utraty przynajmniej części zniżek musisz się spodziewać, gdy doszło do wypłaty odszkodowania. W takiej sytuacji zniżki mogą zostać zredukowanie o 10 %. Natomiast każdy rok bezszkodowej jazdy („bezszkodowej” jest tutaj równoznaczne z brakiem zgłoszonych szkód AC) zwiększa zniżki o 10%, aż do uzyskania maksymalnego poziomu 60%.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę