Przygotuj dowód rejestracyjny pojazdu oraz prawo jazdy, aby sprawniej wypełnić formularz i obliczyć składkę zarówno OC, jak i AC. Wszystkie pola są obowiązkowe, a zebranie dokładnych informacji pozwoli nam zaoferować Ci atrakcyjną cenę ubezpieczenia. Podane dane mogą być zweryfikowane w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.

Wyliczenie składki przez kalkulator zajmie Ci około 5-6 minut.

Zapoznaj się z danymi, których użyjemy do odnowienia Twojej polisy.

Niektóre dane zostały zablokowane i nie można ich samodzielnie zmienić. Jeśli uważasz że wymagają one korekty skontaktuj się z Działem Odnowień pod numerem telefonu 22 599 95 22 bądź zamów bezpłatne oddzwonienie.

Zapoznaj się z danymi, których użyjemy do odnowienia Twojej polisy.

Promocja

Zmień

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Pamiętaj, że zniżkę uzyskasz, tylko gdy dokonasz zakupu w całości przez Internet.

Wybrana została opcja wyliczenia składki bez promocji. Zachęcamy do wyboru promocji „Zniżka za zakup przez internet” uprawniającej do 15% zniżki przy zakupie polisy online.

Składka zaprezentowana na kolejnym ekranie będzie zawierała zniżkę w wysokości 20%.

Przepraszamy, ale podany numer polisy nie spełnia kryteriów Programu "Rozdawaj zniżki znajomym". Wylicz składkę bez powoływania się na numer polisy. Jeśli masz pytania zadzwoń na 22 599 95 22 lub zamów bezpłatne oddzwonienie.

Dane pojazdu

W przypadku wybranej opcji Kalkulator nie posiada możliwości wyliczenia składki. Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony WWW. Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

W przypadku wybranej opcji Kalkulator nie posiada możliwości wyliczenia składki. Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony WWW. Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Firmy i instytucje to wszystkie osoby prawne (np.: spółki kapitałowe, fundacje, urzędy) i inne podmioty nie będące osobami fizycznymi (np. spółki osobowe).

W przypadku wybranej opcji nie ma możliwości wyliczenia składki przez Internet. Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony WWW. Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Cel zarobkowy to wykorzystanie pojazdu do dojazdów do klientów.

W przypadku wybranej opcji nie ma możliwości wyliczenia składki przez Internet. Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony WWW. Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.

W przypadku wybranej opcji nie ma możliwości obliczenia składki przez Internet. Wybierz inną odpowiedź, zadzwoń na 22 599 95 22 lub zamów bezpłatne oddzwonienie.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Jeśli kupiłeś bądź planujesz zakup samochodu na kredyt bądź w leasingu, bank bądź firma leasingowa może wymagać ustanowienia cesji na polisie. W takim wypadku wybierz odpowiedź Tak, a następnie na kolejnym ekranie kalkulatora wybierz ubezpieczenie z 0% udziału własnego.

W poprzednim kroku wybrałeś ubezpieczenie z udziałem własnym w szkodzie - większość banków wymaga, aby ubezpieczenie nie zawierało udziału własnego w szkodzie. Upewnij się w swoim banku, jakie są wymogi dla ustanowienia cesji i w przypadku potrzeby wróć do poprzedniego ekranu, aby znieść udział własny i dokonać zakupu polisy.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Informację o roku produkcji pojazdu możesz znaleźć w dowodzie rejestracyjnym.

W przypadku wybranego rocznika pojazdu możemy zaproponować tylko ubezpieczenie OC.

W przypadku wybranego modelu pojazdu możemy zaproponować wyłącznie ubezpieczenie OC.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

W przypadku wybranej opcji nie ma możliwości wyliczenia składki przez Internet. Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony WWW. Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

W przypadku wybranej opcji nie ma możliwości wyliczenia składki przez Internet. Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony WWW. Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Pamiętaj, że jeśli chcesz wykupić ubezpieczenie od kradzieży Twój pojazd powinien być wyposażony w zabezpieczenia antykradzieżowe:
- w pojazdach o wartości do 50 tys. złotych wymagamy jednego zabezpieczenia,
- w pojazdach o wartości powyżej 50 tys. złotych wymagamy dwóch zabezpieczeń.

Przykłady zabezpieczeń antykradzieżowych:
Mechaniczne - blokada drążka skrzyni biegów;
Autoalarm - syrena alarmu z własnym źródłem zasilania, autoalarm z systemem antynapadowym;
Immobiliser - blokada zapłonu;
System lokalizacji pojazdu - radiolokacja, satelitarny system śledzenia pojazdu GPS;

W przypadku braku zabezpieczeń antykradzieżowych w samochodzie nie będziemy mogli zaoferować ubezpieczenia od kradzieży.

W przypadku wybranego modelu samochodu wymagamy dwóch zabezpieczeń antykradzieżowych, aby ubezpieczyć auto od kradzieży. Pamiętaj, że nawet jeśli zdecydujesz się na zakup Pakietu Pełnego (OC+AC) nie będzie on zawierał ubezpieczenia od kradzieży.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Odpowiedz "Nie" jeżeli pojazd nie posiada uszkodzeń albo posiada uszkodzenie, w postaci zarysowania lub wgniecenia punktowego nie więcej niż jednego elementu nadwozia, którego szacunkowy koszt naprawy wynosi do 500 PLN.

Blad !!!!!!!!!!!!!!!!!

W przypadku wybranej opcji nie ma możliwości obliczenia składki przez Internet. Zadzwoń na 22 599 95 22 lub zamów bezpłatne oddzwonienie, aby obliczyć składkę.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Zadajemy szczegółowe pytania dotyczące miejsc parkowania, gdyż ma to istotny wpływ na częstotliwość aktów wandalizmu i uszkodzeń pojazdu. Dzięki szczegółowym informacjom możemy zaoferować atrakcyjną cenę składki.

Znajdź kod Kopiuj kod
Wyszukaj kod pocztowy
Wyszukaj kod

Brak wyników dla podanych kryteriów.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwę miasta oraz ulicę. Nie wpisuj numeru domu w polu Ulica.

Proszę wprowadzić nazwę miasta.

Kod Województwo Miasto Ulica

Poprawny format kodu pocztowego to 99-999. Popraw wprowadzone dane.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Podany kod pocztowy nie istnieje

Podaj kod pocztowy miejsca, gdzie zwyczajowo parkujesz ubezpieczany pojazd.

Znajdź kod Kopiuj kod
Wyszukaj kod pocztowy
Wyszukaj kod

Brak wyników dla podanych kryteriów.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwę miasta oraz ulicę. Nie wpisuj numeru domu w polu Ulica.

Proszę wprowadzić nazwę miasta.

Kod Województwo Miasto Ulica

Poprawny format kodu pocztowego to 99-999. Popraw wprowadzone dane.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Podany kod pocztowy nie istnieje

Podaj kod pocztowy miejsca, gdzie zwyczajowo parkujesz ubezpieczany pojazd.

Dane kierowców

Główny kierowca

Wybierz wszystkie pola daty.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Wprowadź termin późniejszy niż 01/1900

Proszę o wprowadzenie daty z przeszłości

Proszę o wprowadzenie terminu z przeszłości

W przypadku podanych informacji służących do obliczenia składki możemy zaproponować wyłącznie ubezpieczenie OC.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Proszę o wprowadzenie terminu z przeszłości

Data urodzenia musi poprzedzać termin wydania prawa jazdy

Zbyt krótki okres pomiędzy datą urodzenia, a terminem wydania prawa jazdy.

Wpisz datę wydania uprawnień kategorii B, którą znajdziesz w prawie jazdy.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Wpisz jedynie pełne lata użytkowania samochodu. Przykładowo: jeśli użytkowałeś samochód krócej niż pełny rok zaznacz 0.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Odpowiadając na pytanie weź pod uwagę zarówno dzieci własne, jak i dzieci innych osób (znajomych, rodziny…).

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Wybierz aktualnie wykonywany zawód. W przypadku nie odnalezienia danego zawodu na liście, wybierz odpowiedź "Inny".

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Dodatkowi kierowcy

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Historia ubezpieczenia właściciela pojazdu

Prosimy o uważne wypełnienie pól dotyczących historii ubezpieczenia. Podane informacje zostaną zweryfikowane w bazie Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Na czym polega weryfikacja?

Zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie polisy i szkody komunikacyjne są odnotowywane w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W trakcie zakupu polisy AXA DIRECT automatycznie sprawdza poprawność podanych danych i na podstawie otrzymanych informacji wylicza należną składkę.

Zwróć uwagę, aby poprawnie wypełnić dane o szkodach i historii ubezpieczenia, dzięki czemu wyliczenie składki oraz ewentualny zakup polisy przebiegną szybciej i nie będą wymagały dokonywania korekt, jeśli dane z bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego nie będą się pokrywały z podanymi w formularzu.

Polisy i zniżki dowolnego z właścicieli pojazdu wpisanego do dowodu rejestracyjnego

Wypełnij pola dotyczące OC i AC, nawet jeśli planujesz zakup samego OC. Poznanie tych informacji pozwoli nam zaoferować Ci atrakcyjniejszą składkę.

Podane dane zostaną zweryfikowane w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym po zawarciu umowy.

Polisa OC

Polisa AC

Wysokość zniżki bądź zwyżki znajdziesz na ostatnio wystawionej polisie OC bądź AC.

Podaj zniżki/zwyżki dowolnej osoby wymienionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Przepraszamy, ale w przypadku, gdy poprzednim ubezpieczycielem była AXA DIRECT nie ma możliwości obliczenia składki przez Internet. Skontaktuj się z naszym działem Odnowień pod numerem 22 599 95 22.

Szkody pokrywane z ubezpieczenia OC lub AC właściciela pojazdu

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Jeśli dana szkoda pokrywana była jednocześnie z dwóch ubezpieczeń (np. OC i AC właściciela pojazdu) potraktuj ją jako jedną szkodę. Podaj szkody jedynie z ostatnich 5 lat.

OC – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Odszkodowanie wypłacane jest z Twojego OC osobie przez Ciebie poszkodowanej w wyniku wypadku lub kolizji.

AC – Ubezpieczenie Autocasco.
Odszkodowanie wypłacane jest Tobie z Twojego AC za uszkodzenia, jakim uległ Twój samochód. Opcję tę należy wybrać również w przypadku ubezpieczenia mini casco oraz ubezpieczenia szyb.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Data musi być z przeszłości

Termin wystąpienia szkody nie może być odleglejszy niż 5 lat od dnia dzisiejszego

Podaj szkody nie starsze niż 5 lat. Dla twojej wygody lista dostępnych lat została ograniczona.

Wypadek - zdarzenie, w którym uszkodzeniu uległ nie tylko pojazd, ale również ranny został lub poniósł śmierć uczestnik ruchu drogowego (np. kierowca, pasażer, kierowca lub pasażer innego pojazdu, pieszy, rowerzysta itd.).
Kolizja - zdarzenie drogowe, w którym uszkodzeniu uległo tylko mienie (np. samochód), ale nikt nie został ranny ani nie poniósł śmierci.
Szkoda parkingowa – niewielkie uszkodzenie pojazdu, które powstało w czasie, gdy pojazd był zaparkowany, a sprawca nie został ustalony.
Wandalizm – celowe uszkodzenie samochodu przez ustaloną lub nieustaloną osobę trzecią.
Szkoda szybowa – zgłoszone roszczenie lub wypłacone odszkodowanie obejmowało wyłącznie wymianę lub naprawę uszkodzonych szyb (bocznych, tylnej lub czołowej).
Działanie sił natury - szkoda powstała w wyniku powodzi, zatopienia, opadu atmosferycznego, huraganu, gradu, uderzenia pioruna, lawiny, osuwania lub zapadania się ziemi lub innych sił przyrody.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Jeśli dana szkoda pokrywana była jednocześnie z dwóch ubezpieczeń (np. OC i AC właściciela pojazdu) potraktuj ją jako jedną szkodę. Podaj szkody jedynie z ostatnich 5 lat.

OC – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Odszkodowanie wypłacane jest z Twojego OC osobie przez Ciebie poszkodowanej w wyniku wypadku lub kolizji.

AC – Ubezpieczenie Autocasco.
Odszkodowanie wypłacane jest Tobie z Twojego AC za uszkodzenia, jakim uległ Twój samochód. Opcję tę należy wybrać również w przypadku ubezpieczenia mini casco oraz ubezpieczenia szyb.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Data musi być z przeszłości

Termin wystąpienia szkody nie może być odleglejszy niż 5 lat od dnia dzisiejszego

Podaj szkody nie starsze niż 5 lat. Dla twojej wygody lista dostępnych lat została ograniczona.

Wypadek - zdarzenie, w którym uszkodzeniu uległ nie tylko pojazd, ale również ranny został lub poniósł śmierć uczestnik ruchu drogowego (np. kierowca, pasażer, kierowca lub pasażer innego pojazdu, pieszy, rowerzysta itd.).
Kolizja - zdarzenie drogowe, w którym uszkodzeniu uległo tylko mienie (np. samochód), ale nikt nie został ranny ani nie poniósł śmierci.
Szkoda parkingowa – niewielkie uszkodzenie pojazdu, które powstało w czasie, gdy pojazd był zaparkowany, a sprawca nie został ustalony.
Wandalizm – celowe uszkodzenie samochodu przez ustaloną lub nieustaloną osobę trzecią.
Szkoda szybowa – zgłoszone roszczenie lub wypłacone odszkodowanie obejmowało wyłącznie wymianę lub naprawę uszkodzonych szyb (bocznych, tylnej lub czołowej).
Działanie sił natury - szkoda powstała w wyniku powodzi, zatopienia, opadu atmosferycznego, huraganu, gradu, uderzenia pioruna, lawiny, osuwania lub zapadania się ziemi lub innych sił przyrody.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

OC – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Odszkodowanie wypłacane jest osobie przez Ciebie poszkodowanej w wyniku wypadku lub kolizji.

AC – Ubezpieczenie Autocasco. Odszkodowanie wypłacane jest Tobie za uszkodzenia, jakim uległ Twój samochód. Opcję tę należy wybrać również w przypadku ubezpieczenia mini casco oraz ubezpieczenia szyb.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Data musi być z przeszłości

Termin wystąpienia szkody nie może być odleglejszy niż 5 lat od dnia dzisiejszego

Podaj szkody nie starsze niż 5 lat. Dla twojej wygody lista dostępnych lat została ograniczona.

Wypadek - zdarzenie, w którym uszkodzeniu uległ nie tylko pojazd, ale również ranny został lub poniósł śmierć uczestnik ruchu drogowego (np. kierowca, pasażer, kierowca lub pasażer innego pojazdu, pieszy, rowerzysta itd.).
Kolizja - zdarzenie drogowe, w którym uszkodzeniu uległo tylko mienie (np. samochód), ale nikt nie został ranny ani nie poniósł śmierci.
Szkoda parkingowa – niewielkie uszkodzenie pojazdu, które powstało w czasie, gdy pojazd był zaparkowany, a sprawca nie został ustalony.
Wandalizm – celowe uszkodzenie samochodu przez ustaloną lub nieustaloną osobę trzecią.
Szkoda szybowa – zgłoszone roszczenie lub wypłacone odszkodowanie obejmowało wyłącznie wymianę lub naprawę uszkodzonych szyb (bocznych, tylnej lub czołowej).
Działanie sił natury - szkoda powstała w wyniku powodzi, zatopienia, opadu atmosferycznego, huraganu, gradu, uderzenia pioruna, lawiny, osuwania lub zapadania się ziemi lub innych sił przyrody.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

OC – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Odszkodowanie wypłacane jest osobie przez Ciebie poszkodowanej w wyniku wypadku lub kolizji.

AC – Ubezpieczenie Autocasco. Odszkodowanie wypłacane jest Tobie za uszkodzenia, jakim uległ Twój samochód. Opcję tę należy wybrać również w przypadku ubezpieczenia mini casco oraz ubezpieczenia szyb.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

W przypadku wybranej opcji nie ma możliwości obliczenia składki przez Internet. Zadzwoń na 22 599 95 22 lub zamów bezpłatne oddzwonienie, aby obliczyć składkę.

W przypadku problemów z wypełnieniem pól dotyczących szkód możesz skorzystać z pomocy naszego Doradcy zamawiając natychmiastowe oddzwonienie

Dane końcowe

Wybierz wszystkie pola daty.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej nie może być z przeszłości

Zbyt odległa data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej (max. 6 miesięcy od dnia dzisiejszego)

Podaj termin, od kiedy powinna zacząć działać polisa w AXA DIRECT. Najczęściej powinien to być pierwszy dzień po skończeniu obowiązywania aktualnej polisy na ubezpieczany właśnie pojazd.

Ze względu na bliski termin rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej wymagana jest płatność kartą kredytową bądź ePrzelewem.

Sprawdź poprawność wprowadzonych danych. Jeśli zmianie uległy dane, których poprawianie jest zablokowane konieczny jest kontakt się z Działem Odnowień pod numerem telefonu 22 599 95 22. Możesz też zamówić bezpłatne oddzwonienie.

Ze względu na bliski termin rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej niezbędne będzie dokonanie płatności kartą kredytową.

Wykupienie polisy z dzisiejszym terminem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej jest niemożliwe. Zmień termin rozpoczęcia ochrony (np. na jutro), aby przejść dalej.

Jeśli nie wypowiedziałeś umowy ubezpieczenia OC u aktualnego ubezpieczyciela, została ona automatycznie przedłużona na kolejny rok. W tej sytuacji nie kupuj nowej polisy, aby uniknąć podwójnej opłaty.

Pamiętaj, aby wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC u dotychczasowego ubezpieczyciela. Informacje, jak to zrobić znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Pamiętaj, aby wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC u aktualnego ubezpieczyciela najpóźniej 1 dzień przed końcem polisy. Informacje, jak to zrobić znajdziesz na naszej stronie internetowej w dziale Wypowiedzenie umowy OC.

Dane kontaktowe ubezpieczającego

Uzupełniając swoje dane kontaktowe otrzymasz wyliczenie składki na e-mail wraz z możliwością powrotu do wyliczenia bez potrzeby ponownego wypełniania formularza.

This is not a litteral

Podanie tej informacji jest niezbędne.

This is not a litteral

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Wprowadzony adres e-mail ma niepoprawny format.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Podany numer telefonu ma nieprawidłowy format.

Podanie tej informacji jest niezbędne.

Podaj numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego wraz z numerem kierunkowym. Nie stosuj spacji ani myślników oraz 0 na początku.

  • Twoje dane są bezpieczne
  • Nie zaśmiecamy Twojej skrzynki
  • Zyskujesz wygodny dostęp online
  • Chronisz środowisko naturalne

Wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych, aby przejść dalej.

W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej konieczne jest również wyrażenie powyższej zgody.

Wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych, aby przejść dalej.

 

Kontakt z Doradcą

Oddzwonimy na nasz koszt w dogodnym dla Ciebie terminie

Zamknij

Kontakt z Doradcą

Zamów rozmowę wypełniając poniższy formularz - bezpłatnie oddzwonimy w wybranym terminie.

Podanie imienia jest wymagane.

Podanie nazwiska jest wymagane.

Podaj numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego wraz z numerem kierunkowym. Nie stosuj spacji ani myślników oraz 0 na początku.

Numer telefonu jest wymagany.

Podany numer telefonu ma nieprawidłowy format.

Wybierz datę kiedy mamy do Ciebie oddzwonić.

Wybierz godzinę o której mamy do Ciebie odddzwonić.

Podanie tej informacji jest niezbędne.