Wypowiedzenie umowy
ubezpieczenia OC

Jak, gdzie i kiedy wypowiedzieć umowę OC?

Z wypowiedzeniem ubezpieczenia OC mamy do czynienia najczęściej w sytuacji zakupu samochodu. Umowę ubezpieczenia OC nabywca samochodu może wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania.

Umowa zostanie rozwiązana z dniem wskazanym w wypowiedzeniu lub dniem nadania.

Z wypowiedzeniem ubezpieczenia OC mamy do czynienia również, jeśli nie chcemy kontynuować umowy w danym towarzystwie ubezpieczeniowym. Umowę ubezpieczenia OC można wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania, ale rozwiąże się z ostatnim dniem okresu, na który została zawarta.
Dzięki wypowiedzeniu umowa OC nie odnowi się automatycznie na kolejne 12 m-cy.
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC powinno mieć formę pisemną oraz zawierać takie informacje jak:

  • nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeń;
  • dane osoby wypowiadającej umowę OC (imię, nazwisko, adres);
  • dane pojazdu, którego dotyczyła umowa (numer rejestracyjny, marka);
  • numer wypowiadanej polisy;
  • odręczny podpis wypowiadającego;

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Aby wypowiedzieć ubezpieczenie OC u dotychczasowego ubezpieczyciela pojazdu, skorzystaj z poniższego wzoru:

Wzór wypowiedzenia umowy OC dla Klientów AXA DIRECT PDF 0.1 MB
Wzór wypowiedzenia umowy OC dla Klientów innych Towarzystw Ubezpieczeniowych PDF 0.1 MB

Potrzebujesz ubezpieczenia samochodu?
oblicz skł‚adkę™ online
lub