Franszyza integralna

Franszyza integralna to wysokość szkody, która często decyduje o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Jeśli wysokość szkody jest mniejsza niż określona we franszyzie integralnej, wówczas zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania. Informacje na temat franszyzy znaleźć możemy w treści ogólnych warunków ubezpieczeń lub na polisie. Często jest ona określona kwotowo, np. 500 zł, ale zdarzają się również franszyzy określane procentowo, np. 5% sumy ubezpieczenia. Oznacza to, że jeśli wysokość szkody będzie niższa niż 500 zł, wówczas nie otrzymamy odszkodowania.

W AXA DIRECT w ubezpieczeniu Autocasco nie stosujemy franszyzy integralnej - płacimy nawet za najmniejsze szkody.

Franszyza integralna (często mylnie określana jako "franczyza") jest bardzo często spotykana w dobrowolnych ubezpieczeniach majątkowych, w tym ubezpieczeniach komunikacyjnych.


Potrzebujesz ubezpieczenia?
oblicz skł‚adkę™ online
lub