Ubezpieczenie studenta – koszty, zakres, co warto wiedzieć?

W zakresie podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są wszystkie osoby studiujące, które ukończyły już 18. rok życia, ale jednocześnie nie mają więcej niż 26 lat. Ubezpieczenie zdrowotne studenta trwa do czasu kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. Jednak co dzieje się, gdy żak ukończy 26. rok życia? Czy wówczas ubezpieczenie zdrowotne powinno być zapewniane indywidualnie?

Powszechne ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, powszechne ubezpieczenie zdrowotne obejmuje również studentów. Są oni uprawnieni do korzystania ze świadczeń w publicznych placówkach zdrowia jako osoby ubezpieczone. Art. 3 pkt 2 wskazuje, że ubezpieczonymi są konkretnie studenci i doktoranci, którzy odbywają kształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej oraz absolwenci, którzy są w Polsce na obowiązkowym stażu, nawet jeśli nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA.

O ubezpieczenie zdrowotne dla studenta powinni zadbać jego rodzice lub opiekunowie prawni, w ramach objęcia ochroną członka rodziny. Taką osobą może być dziecko własne, małżonka, przysposobione, wnuk oraz nawet dziecko obce, dla którego jednak ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka do ukończenia przez nie 18 lat, a jeśli kontynuuje kształcenie – do ukończenia 26 lat. Studenckie ubezpieczenie zdrowotne wygasa, jeśli dana osoba ukończy studia lub szkołę doktorską. Przestaje ono obowiązywać po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów albo skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów.

Istnieje jednak szansa, by student powyżej 26. roku życia uzyskał prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Możliwejest ubezpieczenie studenta przez uczelnię, jeśli ten dalej studiuje, a utracił prawo do świadczeń zdrowotnych z tytułu ubezpieczenia zapewnionego przez rodziców i powiadomi tę uczelnię o tym fakcie. Wtedy jest ona zobowiązana do ubezpieczenia studenta w ramach NFZ-tu (Narodowego Funduszu Zdrowia).

Jak zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodzica?

Studenci poniżej 26. roku życia mogą być objęci ochroną, zgodnie z prawem, jako członkowie rodziny ubezpieczonego. Ubezpieczony albo pracodawca musi zgłosić takiego członka do polisy. Potwierdzeniem ochrony dla studenta będzie dowód opłacenia składki zdrowotnej przez rodzica lub opiekuna albo wydawane przez ZUS druki RMUA oraz ZCNA.

Dzieci ubezpieczonego mające od 18 do 26 lat, aby zostać objęte polisą, muszą okazać dokument, który potwierdzi fakt kontynuowania przez nie nauki, np. legitymację studencką. Po 26. roku życiaubezpieczenie zdrowotne studentów zgłoszonych do ZUS przez rodziców przestaje obowiązywać, a osoby te tracą prawo do świadczeń z tego tytułu.

Objęcie ubezpieczeniem na uczelni

Żak w wieku powyżej 26 lat, który nie pracuje, także może być bezpłatnie ubezpieczony. Musi jednak poinformować uczelnię o utracie prawa do powszechnej opieki zdrowotnej. Szkoła wyższa zgłosi do NFZ-u takiego studenta, a ubezpieczenie zdrowotne będzie kontynuowane. Nie ma przy tym znaczenia, czy dana osoba jest studentem uczelni państwowej czy prywatnej. Żadnego wpływu na ubezpieczenie nie ma to, czy studia odbywają się w systemie dziennym, zaocznym czy wieczorowym.

Student dzienny i student zaoczny ubezpieczenie z uczelni uzyska po złożeniu odpowiedniego wniosku. Musi złożyć wraz z nim oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Płatnikiem składek na NFZ jest wtedy uczelnia, która zgłasza do ubezpieczenia każdego żaka. Szkoła wyższa opłaca składki na takie ubezpieczenie do ZUS-u.

Studiowanie za granicą a ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne studenta zaocznego za granicą czy studenta dziennego na uczelni zagranicznej nadal będzie funkcjonowało, a podstawą do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w publicznych placówkach medycznych będzie karta EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ubezpieczenie studenta za granicą działa na takich samych zasadach, jak powszechne ubezpieczenie zdrowotne obywateli danego kraju europejskiego.

Dobrowolne ubezpieczenie NNW studenta

Każdy student może mieć zapewnione ubezpieczenie zdrowotne przez rodziców i opiekunów prawnych, a po ukończeniu 26. roku życia przez uczelnię. Jednak nie uprawnia ono do uzyskania odszkodowania i innych świadczeń w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Jeśli żak chciałby korzystać z takiej ochrony, musi ją wykupić samodzielnie w ramach polisy NNW, którą oferujemy. Ubezpieczenie NNW – grupowe lub indywidualne, gwarantuje finansowe wsparcie m.in. z tytułu poważnego zachorowania, wypadku komunikacyjnego oraz doznania kontuzji. Nie zapewnia jednak dostępu do lekarzy czy darmowych zabiegów ambulatoryjnych oraz hospitalizacji. Koszt ubezpieczenia NNW dla studenta zaczyna się już od kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

Już od 68 zł/msc.!
Ubezpieczenie zdrowotne
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

OC w życiu prywatnym a ubezpieczenie szkolne dziecka.

Większość rodziców decyduje się na ubezpieczenie grupowe w szkole dziecka. Zazwyczaj na pierwszym zebraniu otrzymuje informację o wysokości składki i na tym kończy się kwestia związana z zabezpieczeniem dziecka na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu szkolnym? Jaką ochronę zapewnia polisa OC w życiu prywatnym?

Czytaj dalej

Hejt w internecie - czym jest, czy można się ubezpieczyć?

Coraz więcej osób prowadzi aktywną działalność w sieci. Social media, blogi czy inne ogólnodostępne platformy są pełne informacji o życiu prywatnym internautów. Dzielą się nimi zarówno celebryci, politycy, jak i osoby prywatne, które nie są znane z pierwszych stron gazet czy szklanych ekranów. Umieszczenie w sieci informacji o sobie i swoim życiu sprawia, że trzeba liczyć się z ocenianiem, komentowaniem, recenzowaniem go. W przypadku niektórych osób wypowiadanie się w sieci przekracza jednak…

Czytaj dalej