OC w życiu prywatnym a ubezpieczenie szkolne dziecka.

Większość rodziców decyduje się na ubezpieczenie grupowe w szkole dziecka. Zazwyczaj na pierwszym zebraniu otrzymuje informację o wysokości składki i na tym kończy się kwestia związana z zabezpieczeniem dziecka na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu szkolnym? Jaką ochronę zapewnia polisa OC w życiu prywatnym?

Co obejmuje szkolne ubezpieczenie dziecka

W większości szkół na pierwszym zebraniu przedstawione są obowiązkowe opłaty związane z edukacją dziecka, w tym składka na ubezpieczenie. Najczęściej rodzice otrzymują informację o wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym oraz wysokości składki. Wielu rodziców z przyzwyczajenia opłaca składkę, nie mając świadomości o zakresie ochrony i sumie ubezpieczenia. Warto zapoznać się z podstawowymi informacjami, zanim zdecydujemy się na podpisanie umowy i opłacenie rocznej składki. Ubezpieczenie szkolne obejmuje:

  • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, będący następstwem nieszczęśliwego wypadku,

  • zwrot kosztów leczenia, jak np. sprzęt ortopedyczny, leki czy środki opatrunkowe, jednak jedynie do kwoty określonej w umowie przez ubezpieczyciela,

  • świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu, warto jednak sprawdzić, czy na taką ochronę można liczyć w przypadku ubezpieczenia wybranego przez placówkę szkolną.

Szkolne ubezpieczenie dziecka zawierane jest zazwyczaj na okres 12 miesięcy, co oznacza, że ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie również za nieszczęśliwy wypadek, który miał miejsce w okresie wakacji.

Ubezpieczenie szkolne - co warto wiedzieć?

Przed przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego należy dokładnie zapoznać się z OWU  (Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia), zanim zdecydujemy, czy oferowany wariant ubezpieczenia jest wystarczający. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na decyzję powinna być suma ubezpieczenia. Dlaczego to takie ważne? Ubezpieczenia grupowe charakteryzują się niższymi składkami niż indywidualne polisy. Niższa składka oznacza również niższą sumę ubezpieczenia, dlatego warto dokładnie zapoznać się z zakresem ochrony i wyłączeniami od odpowiedzialności. Wiedząc, że suma ubezpieczenia szkolnego dziecka wynosi przykładowo 8 000 złotych, a stłuczenie lub zwichnięcie kończyny wyceniane jest przez towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej na 3% uszczerbku na zdrowiu, łatwo policzyć, że możemy liczyć na odszkodowanie w wysokości 240 złotych. Podobnie sytuacja wygląda ze zwrotem kosztów leczenia dziecka. Ubezpieczyciel określa w umowie, do jakiej kwoty wypłaci odszkodowanie i może się okazać, że wypłacona kwota tylko w niewielkiej części pokryje wydatki związane z leczeniem dziecka.

Warto również pamiętać, że szkodę zgłasza się do towarzystwa ubezpieczeniowego dopiero po zakończeniu leczenia. Kolejnym czynnikiem, który może wpłynąć na niższą kwotę odszkodowania, jest wymaganie ubezpieczyciela dotyczące udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej dziecku. Może się okazać, że towarzystwo ubezpieczeniowe uzna, że zbyt późne udzielenie pomocy poszkodowanemu dziecku lub niewłaściwe stosowanie się do zaleceń lekarskich wpłynęło na zwiększenie uszczerbku na zdrowiu, co skutkuje obniżeniem wypłaconego odszkodowania. Oczywiście każdy rodzic stara się jak najszybciej i jak najlepiej pomóc swojemu dziecku, ale warto pamiętać o takich zapisach w umowie ubezpieczenia szkolnego dziecka.

Co obejmuje indywidualne ubezpieczenie dla dziecka?

Ubezpieczenie szkolne dziecka charakteryzuje się zazwyczaj niską składką, ale także niższą sumą ubezpieczenia i mniejszym zakresem ochrony. Coraz częściej rodzice decydują się na indywidualne ubezpieczenie dziecka. Takie rozwiązanie ma sporo zalet:

  • znacznie wyższa suma ubezpieczenia, a co za tym idzie, wyższa kwota odszkodowania w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych,

  • szerszy zakres ochrony, indywidualne ubezpieczenie dla dziecka w zależności od wybranej oferty może zawierać zwrot kosztów transportu medycznego, rehabilitacji, pomoc psychologa, domowe wizyty lekarskie czy indywidualne lekcje w domu, indywidualna polisa dziecka zapewnia ochronę również w przypadku poważnego zachorowania,

  • rodzic sam decyduje o zakresie ochrony, sumie ubezpieczenia i wysokości składki, co umożliwia wybranie ochrony ubezpieczeniowej indywidualnie dopasowanej do potrzeb oraz możliwości finansowych rodzica.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują polisy indywidualne dla dzieci z wieloma dodatkowymi pakietami, warto zatem porównać kilka ofert i świadomie podjąć decyzję.

OC w życiu prywatnym - dlaczego warto?

Ubezpieczenie szkolne czy indywidualne zapewnia ochronę w przypadku uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub poważnego zachorowania. Co jednak w przypadku, gdy dziecko wyrządzi szkodę? Wbrew pozorom takie sytuacje nie są rzadkością. Beztroska gra w piłkę na podwórku może zakończyć się wybiciem szyby sąsiadowi czy uszkodzeniem samochodu. Zabawa na podwórku może również zakończyć się nieumyślnym potrąceniem kolegi i spowodowanie uszczerbku na jego zdrowiu, np. złamaniem ręki.

Według przepisów prawa rodzic jest odpowiedzialny za swoje dziecko do 13 roku życia, ponieważ wtedy ustaje obowiązek nadzoru rodziców. W przypadku wyrządzenia szkody przez dziecko powyżej 13 roku życia może ono odpowiadać za szkodę na zasadzie winy. W takim przypadku istotne jest wskazanie wyłącznej odpowiedzialności dziecka, odpowiedzialności rodzica tzw. winy w nadzorze lub odpowiedzialności rodzica i dziecka. Za wyrządzoną szkodę rodzice, nie odpowiadają jedynie w sytuacji, gdy dziecko znajdowało się pod opieką osób trzecich np. w szkole czy na koloniach. Ustalenie odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę jest ważną kwestią, ale równie ważne okazują się możliwości naprawienia szkody. Oznacza to, że w przypadku uszkodzenia przez dziecko mienia np. samochodu rodzic zobowiązany jest do naprawy szkody, czyli np. pokrycie kosztów wymiany szyby samochodowej. Podobnie rzecz się ma w przypadku szkody osobowej np. spowodowania złamania kończyny. Ustalenie odpowiedzialności cywilnej dziecka za szkodę wiąże się z pokryciem kosztów leczenia i rehabilitacji poszkodowanego przez rodzica lub opiekuna np. wychowawcę na obozie lub koloniach.

W takich sytuacjach idealnym rozwiązaniem jest polisa OC w życiu prywatnym. Decydując się na ten rodzaj ubezpieczenia, zyskujemy ochronę na wypadek wyrządzenia szkody przez nasze dzieci. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym polega na przejęciu przez towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiedzialności za wyrządzone przez nas szkody. W razie spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub zniszczenia mienia przez nasze dziecko ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy czy leczenia i rehabilitacji. Warto skorzystać z takiej możliwości, ponieważ składki takiej polisy są nieporównywalnie mniejsze do kosztów naprawy uszkodzonego domu, samochodu czy długotrwałego leczenia.

Ubezpieczenie szkolne i indywidualne różnią się zakresem ochrony oraz wysokością sumy ubezpieczenia, dlatego warto zastanowić się, który wariant będzie korzystniejszy. Polisa OC w życiu prywatnym umożliwia przeniesienie odpowiedzialności za wyrządzone przez dziecko szkody na ubezpieczyciela. Decydując się na indywidualną polisę dla dziecka oraz polisę OC w życiu prywatnym, zapewniamy naszemu dziecku pełną ochronę w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Już od 36 zł /rok!
Ubezpieczenie szkolne
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Ubezpieczenie NNW indywidualne dla dzieci i dorosłych. Co warto wiedzieć?

W życiu prywatnym, w szkole, jak i pracy może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Jego konsekwencje finansowe często stanowią spore obciążenie dla poszkodowanego. Ubezpieczenie NNW na życie zapewnia ochronę przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Może stanowić także dodatkowe zabezpieczenie dla najbliższych. Jaką ochronę zapewnia taka polisa? Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem? Sprawdź w naszym poradniku!

Czytaj dalej

Ubezpieczenie studenta – koszty, zakres, co warto wiedzieć?

W zakresie podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są wszystkie osoby studiujące, które ukończyły już 18. rok życia, ale jednocześnie nie mają więcej niż 26 lat. Ubezpieczenie zdrowotne studenta trwa do czasu kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. Jednak co dzieje się, gdy żak ukończy 26. rok życia? Czy wówczas ubezpieczenie zdrowotne powinno być zapewniane indywidualnie?

Czytaj dalej

Hejt w internecie - czym jest, czy można się ubezpieczyć?

Coraz więcej osób prowadzi aktywną działalność w sieci. Social media, blogi czy inne ogólnodostępne platformy są pełne informacji o życiu prywatnym internautów. Dzielą się nimi zarówno celebryci, politycy, jak i osoby prywatne, które nie są znane z pierwszych stron gazet czy szklanych ekranów. Umieszczenie w sieci informacji o sobie i swoim życiu sprawia, że trzeba liczyć się z ocenianiem, komentowaniem, recenzowaniem go. W przypadku niektórych osób wypowiadanie się w sieci przekracza jednak…

Czytaj dalej

Ubezpieczenie szkolne dla dzieci i młodzieży. Co obejmuje?

Początek roku szkolnego wiąże się z dużymi wydatkami dla rodziców. Lwią część domowego budżetu pochłaniają wydatki na książki, zeszyty i przybory szkolne. Wydatki nie kończą się wraz z ich zakupem. Zaraz po 1 września rodzice są proszeni o uiszczenie składki na ubezpieczenie dziecka. Ubezpieczenie szkolne ma chronić dziecko przed niebezpieczeństwami i wypadkami. Jego zakres obejmuje m.in. nieszczęśliwe wypadki. Dziecko objęte ubezpieczeniem szkolnym może po nich otrzymać odszkodowanie. Czy…

Czytaj dalej