Hejt w internecie - czym jest, czy można się ubezpieczyć?

Coraz więcej osób prowadzi aktywną działalność w sieci. Social media, blogi czy inne ogólnodostępne platformy są pełne informacji o życiu prywatnym internautów. Dzielą się nimi zarówno celebryci, politycy, jak i osoby prywatne, które nie są znane z pierwszych stron gazet czy szklanych ekranów. Umieszczenie w sieci informacji o sobie i swoim życiu sprawia, że trzeba liczyć się z ocenianiem, komentowaniem, recenzowaniem go. W przypadku niektórych osób wypowiadanie się w sieci przekracza jednak ustalone społecznie granice. Mówimy wtedy o hejcie w Internecie. Problem z hejterami jest coraz większy. Powstaje więc pytanie, jak się bronić przed hejtem w Internecie?

Co to znaczy hejt?

Hejt jest zjawiskiem stosunkowo nowym, ale na pewno negatywnym. Już dziś wiemy, że powoduje wiele negatywnych konsekwencji. Termin „hejt’’ trudno jednoznacznie wyjaśnić. Jego definicji próżno na razie szukać w słownikach. Samo słowo pochodzi z języka angielskiego, dokładnie od słowa hate – nienawidzić. Mianem hejtera (osoby szerzącej hejt) określa się osobę, która zamieszcza w Internecie obraźliwe komentarze, które mają sprowokować do kłótni, promować mowę nienawiści, obrażać, obniżać samoocenę osoby hejtowanej (obrażanej).

Hejtowanie jeszcze do niedawna było zjawiskiem marginalnym. Wraz z szybkim rozwojem Internetu, zatacza jednak coraz szersze kręgi. Narażeni są na niego nie tylko celebryci – aktorzy, politycy, lecz także reprezentanci niektórych grup społecznych czy osoby będące aktywne np. w mediach społecznościowych czy na forach internetowych. Hejtowanie często też łączy się z nawoływaniem do nienawiści na tle religijnym, seksualnym, politycznym. Hejterzy do obrażania wykorzystują zarówno słowa, jak i grafiki, memy itp.

Hejt internetowy: jakie są jego przyczyny?

Hejt w sieci ma wiele przyczyn. Ze względu na to, że z hejterami mamy do czynienia stosunkowo krótko, to nadal podłoże hejtowania jest badane. Najczęściej jako przyczyny obraźliwych komentarzy i mowy nienawiści w Internecie wskazuje się:

 • chęć obrażania innych,

 • siła wynikająca z bycia anonimowym,

 • zazdrość, np. w stosunku do osób bogatszych, lepiej wykształconych, odnoszących sukcesy,

 • zły nastrój, negatywne emocje, kiepskie samopoczucie i próba odreagowania negatywnych emocji,

 • stereotypy i uprzedzenia w stosunku do określonych grup społecznych, zawodowych, politycznych,

 • silne (a nawet skrajne) poglądy polityczne,

 • niezadowolenie ze swojej obecnej sytuacji życiowej.

Badania nad hejtem w sieci są prowadzone nieustannie. Niemal codziennie dowiadujemy się czegoś nowego o tym zjawisku społecznym. Dane pozyskane w najnowszych badaniach niestety nie napawają optymizmem. Pokazują, że ponad połowa Internautów zauważa hejt w sieci.

Hejtowanie w sieci: konsekwencje i kary

Hejtowanie w Internecie ma negatywne i poważne konsekwencje dla obydwu stron. Ofiary hejterów są narażone na problemy natury psychologicznej, takie jak spadek poczucia własnej wartości, depresję, nadmierny stres, smutek, zniechęcenie, zaszczucie. W skrajnych przypadkach hejt w Internecie może doprowadzić nawet do samobójstwa. Na działanie hejterów szczególnie narażone są nastolatki, które nie mają jeszcze wykształconych mechanizmów obronnych.

Sami hejterzy muszą natomiast liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Chociaż polskie prawo nadal ma problem z karaniem hejterów, to pewne mechanizmy zostały już wykształcone. Szerzenie mowy nienawiści w Internecie zazwyczaj klasyfikowane jest jako naruszenie dóbr osobistych, przestępstwo pomówienia czy znieważania. Oznacza to, że za hejt w Internecie, w zależności od kwalifikacji czynu, może zostać orzeczona kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności. Kary za hejt mogą być wysokie i takie coraz częściej są orzekane przez sądy. Hejterzy powinni pamiętać, że w Internecie nigdy nie są anonimowi. Używane pseudonimy czy konta anonimowe nie chronią przed rozpoznaniem. Organy ścigania dysponują coraz lepszymi środkami ustalania tożsamości osób popełniających przestępstwo za pośrednictwem sieci.

Hejt w Internecie: jak się przed nim bronić?

Bronienie się przed hejterami nie jest zadaniem łatwym. Nie ma na nich jednego skutecznego sposobu. Za najlepszą metodę uważa się ignorowanie złośliwych komentarzy i niewdawanie się w dyskusje. Warto też skorzystać z możliwości usuwania obraźliwych komentarzy oraz blokowanie osób je dodających. Osoby, które doświadczają hejtu, mogą też wystąpić o ukaranie hejterów. W tym celu powinno się gromadzić dowody pozwalające na dochodzenie zdradliwości. Każda osoba zniesławiona i obrażana ma prawo do robienia zdjęć lub zrzutów ekranu potwierdzających działanie hejtera, a dowody przedstawić policji i w sądzie. Gromadząc dokumentację, dobrze jest zapisać daną stronę i jej adres url, tak aby dowody nie znikły, gdy hejter usunie komentarz ze strachu przed odpowiedzialnością karną.

Hejt w sieci: czy zawsze jest karalny?

Należy pamiętać, że nie każda krytyka jest hejtem. Zgodnie z polską konstytucją każdy ma prawo do wypowiedzenia się na dowolny temat. Wolność słowa jest nadrzędnym prawem i nikt nie może zostać za nią ukarany. Należy pamiętać, że autorzy niektórych komentarzy mogą mieć na celu tylko wyrażenie własnego zdania.

Ubezpieczenie od hejtu w Internecie

Pomoc w walce z hejterami w sieci proponują również towarzystwa ubezpieczeniowe. W ich ofercie można znaleźć ubezpieczenia ochrony prawnej. Polisę można wykupić już za kilka złotych miesięcznie. Gwarantuje pomoc adwokata oraz zwrot kosztów sądowych w przypadku problemów prawnych. Ubezpieczenie ochrony prawnej oznacza więc, że to ubezpieczyciel ponosi wydatki związane z dochodzeniem praw osoby ubezpieczonej w postępowaniu sądowym i administracyjnym. To, przed czym będzie chronić polisa, zależy od jej założeń. Ochroną można objąć całość życia prywatnego, a więc sprawy karne, pracownicze, umowy itp. Należy pamiętać, że polisa nie zapewni odszkodowania za hejt, ale pozwoli na dochodzenie swoich praw w sądzie bez strachu o wysokie koszty wynajęcia adwokata i opłaty sądowe. Większość polis ochrony prawnej zwraca koszty:

 • wynagrodzenia adwokata/radcy prawnego,

 • opłat sądowych i innych wydatków w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym,

 • opłat i kosztów w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej,

 • podróży do sądu z siedzibą za granicą (jeśli stawiennictwo na sprawie ubezpieczonego jest obowiązkowe),

 • tłumaczeń dokumentów potrzebnych obronie,

 • prawnego poradnictwa przedsądowego.

Ubezpieczenie ochrony prawnej to także zabezpieczenie w przypadku spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych, w tych ochrony wizerunku. Można skorzystać z niej, jeśli np. w sieci pojawią się kompromitujące zdjęcia, zostaną naruszone dane osobowe lub ubezpieczony stanie się ofiarą hejtera.

Badania pokazują, że hejt w Internecie jest zjawiskiem coraz częstszym. Coraz częściej więc nie pytamy, kto to jest hejter, ale jak sobie z nim poradzić. Obraźliwe komentarze, kompromitujące zdjęcia czy inne przejawy mowy nienawiści dawno już przestały dotyczyć tylko polityków, aktorów czy piosenkarzy. Dziś na hejt narażeni jesteśmy wszyscy. Nie da się mu zapobiec, trzeba jednak z nim walczyć. Mimo że nie ma sposobu, który ochroniłby nas przed hejtem, to gdy go już doświadczymy pomocna będzie polisa ochrony prawnej, która, sprawi, że walka z hejterami będzie prostsza i skuteczniejsza.

Już od 36 zł /rok!
Czy chcesz zapewnić ochronę przed hejtem w Internecie?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Ubezpieczenie studenta – koszty, zakres, co warto wiedzieć?

W zakresie podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są wszystkie osoby studiujące, które ukończyły już 18. rok życia, ale jednocześnie nie mają więcej niż 26 lat. Ubezpieczenie zdrowotne studenta trwa do czasu kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. Jednak co dzieje się, gdy żak ukończy 26. rok życia? Czy wówczas ubezpieczenie zdrowotne powinno być zapewniane indywidualnie?

Czytaj dalej

OC w życiu prywatnym a ubezpieczenie szkolne dziecka.

Większość rodziców decyduje się na ubezpieczenie grupowe w szkole dziecka. Zazwyczaj na pierwszym zebraniu otrzymuje informację o wysokości składki i na tym kończy się kwestia związana z zabezpieczeniem dziecka na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu szkolnym? Jaką ochronę zapewnia polisa OC w życiu prywatnym?

Czytaj dalej

Ubezpieczenie szkolne dla dzieci i młodzieży. Co obejmuje?

Początek roku szkolnego wiąże się z dużymi wydatkami dla rodziców. Lwią część domowego budżetu pochłaniają wydatki na książki, zeszyty i przybory szkolne. Wydatki nie kończą się wraz z ich zakupem. Zaraz po 1 września rodzice są proszeni o uiszczenie składki na ubezpieczenie dziecka. Ubezpieczenie szkolne ma chronić dziecko przed niebezpieczeństwami i wypadkami. Jego zakres obejmuje m.in. nieszczęśliwe wypadki. Dziecko objęte ubezpieczeniem szkolnym może po nich otrzymać odszkodowanie. Czy…

Czytaj dalej