Choroba na urlopie - czy można się ubezpieczyć?

Choroba na urlopie wypoczynkowym to nieprzyjemna sytuacja, która może dotknąć każdego z nas, zaburzając nam zaplanowane na ten czas aktywności i rozrywki. Jak chorobowa absencja w trakcie urlopu wpływa na kwestię ubezpieczania? Czy osoby, które przebywają na urlopie mają prawo do świadczeń chorobowych? Co powinien wiedzieć każdy pracownik, który zachoruje na urlopie – jakie są jego prawa i obowiązki?

Choroba na urlopie wypoczynkowym - zwolnienie lekarskie a urlop

Zdarza się, że choroba pokrywa się z terminem urlopu, który corocznie przysługuje każdemu pracownikowi. Czy można otrzymać zwolnienie lekarskie w takiej sytuacji? Jeżeli problemy zdrowotne dają o sobie znać podczas urlopu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Kodeks pracy w art. 166) wypoczynek zostaje przerwany, a pracownik może wykorzystać pozostałe dni urlopu w późniejszym czasie, dogodnym dla niego oraz pracodawcy (nie obejmuje to sytuacji, gdy zachoruje nasze dziecko lub inny członek rodziny), jednak nie później niż do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Tak więc, niezdolność do pracy uniemożliwia pracownikowi korzystanie z urlopu zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem.

Pamiętajmy, że jeśli pracownik zachoruje tuż przed urlopem – pracodawca powinien przesunąć urlop (oczywiście pracownik powinien powiadomić o tym fakcie swojego szefa i przedstawić mu zwolnienie lekarskie, które potwierdza jego niedyspozycję zdrowotną). Warto przypomnieć, że wynagrodzenie urlopowe jest płatne w 100%, a tzw. chorobowe w 80%, co pracodawca musi uwzględnić podczas kolejnej wypłaty pensji (urlop wypoczynkowy zmienia się wówczas w urlop chorobowy).

L4 na urlopie wypoczynkowym – choroba to nie wakacje

Choroba w czasie urlopu to dla wielu osób najgorszy możliwy scenariusz, który niestety niekiedy się spełnia. Biorąc zwolnienie lekarskie w czasie urlopu, nie musimy obawiać się, że wolny czas, do którego mamy prawo, nam przepadnie – odpoczynek zostanie tylko przesunięty w czasie. Jednak miejmy świadomość, że biorąc L4 w trakcie urlopu nie możemy traktować go jako „extra” wakacji, czasu na aktywny wypoczynek – zwolnienie lekarskie ma umożliwić regenerację organizmu i szybki powrót do zdrowia, taki jest jego cel. Jeśli pracodawca/ubezpieczyciel przyłapie nas na nieuczciwej praktyce korzystania z czasu wolnego, jakie daje tzw. chorobowe, może wyciągnąć przykre konsekwencje.

Choroba na urlopie bezpłatnym a ubezpieczenie

Jak wygląda kwestia choroby na urlopie bezpłatnym? Z urlopu bezpłatnego może skorzystać każda osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony (pracodawca udziela go na pisemny wniosek pracownika). Jak przedstawia się sprawa ubezpieczenia w przypadku urlopu bezpłatnego, który może trwać dowolny czas (nie ma tu żadnych ustalonych przez prawo limitów – może trwać kilka dni lub nawet kilka lat)? W czasie urlopu bezpłatnego zawieszone są obowiązki pracownika i pracodawcy – to okres nieskładkowy, nie otrzymujemy więc wynagrodzenia. Jeśli chodzi o możliwość korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego czy rehabilitacyjnego, wygasają po 30 dniach trwania urlopu bezpłatnego (musimy pokryć koszty ewentualnego leczenia z własnych środków). Czy w takim razie można być ubezpieczonym, mimo przebywania na urlopie bezpłatnym dłużej niż miesiąc? Tak, istnieje taka możliwość. Jeśli pracownik był objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na życie, może indywidualnie kontynuować ochronę (z pewnymi wyłączeniami).

Podsumowując, prawo do wypoczynku jest jednym z podstawowych praw każdego pracownika – choroba na urlopie wypoczynkowym uniemożliwia wykorzystanie czasu wolnego od pracy na właściwy odpoczynek, tak więc zwolnienie lekarskie przerywa urlop, ale możemy wykorzystać go w innym terminie (podczas L4 otrzymamy 80% wysokości wynagrodzenia). Natomiast przebywając na urlopie bezpłatnym dłużej niż 30 dni, niestety nie podlegamy ubezpieczeniu chorobowemu, tracimy prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej i musimy szukać innych rozwiązań w kwestii ochrony.

Już od 68 zł/miesiąc!
Potrzebujesz ochrony w zakresie opieki zdrowotnej?
Oblicz składkę