Kontrola drogowa. Jak przebiega i jakie dokumenty trzeba mieć przy sobie?

Jeśli zostałeś zatrzymany w ramach kontroli ruchu drogowego, to powinieneś przede wszystkim postępować zgodnie ze wskazówkami funkcjonariusza, który ją przeprowadza. Na jakiej podstawie może nastąpić zatrzymanie pojazdu? Jak przebiega kontrola drogowa i jakie dokumenty powinieneś obowiązkowo mieć przy sobie?

Jazda ubezpieczonym pojazdem

Rutynowa kontrola policji – nowe uprawnienia

Od 1 stycznia 2020 roku policja oraz inne służby, które mają uprawnienia do kontrolowania kierowców, mogą sprawdzać stan licznika pojazdu. Zatem jako prowadzący auto musisz umożliwić funkcjonariuszowi sprawdzenie tych danych, które następnie trafią do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Funkcjonariusz będzie mógł również sprawdzić stan licznika pojazdu przewożonego na lawecie. Nowe obowiązki i uprawnienia dotyczą:

 • policjantów,

 • inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego,

 • funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej,

 • funkcjonariuszy Straży Granicznej,

 • funkcjonariuszy Straży Gminnej,

 • funkcjonariuszy Straży Parku,

 • funkcjonariuszy Straży Leśnej,

 • funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej,

 • osób działających w imieniu zarządcy drogi w obecności policjanta lub inspektora.

Inne nowe uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy to:

 • Po wstępnej kontroli technicznej możliwość skierowania pojazdu użytkowego, np. autobusu czy ciężarówki, na szczegółowe badania. Ma to na celu wykluczenie z ruchu drogowego pojazdów w złym stanie technicznym.

 • Możliwość wpuszczenia kierowca do radiowozu, jeśli ten będzie chciał zapłacić mandat za pomocą karty płatniczej.

 • Brak obowiązku legitymowania się każdemu kierowcy podczas prowadzenia szybkich testów trzeźwości.

 • Możliwość zerwania plomb zabezpieczających - w przypadku wątpliwości odnośnie do kontrolowanego ładunku.

Rutynowa kontrola drogowa – jakie dokumenty musisz mieć przy sobie?

Obecnie nie musisz już wozić ze sobą potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC i dowodu rejestracyjnego. Dokumenty te możesz zostawić w domu i z tego tytułu nie zostanie na ciebie nałożony mandat. Podobnie wygląda to w przypadku karty pojazdu – jej również nie musisz mieć przy sobie. Natomiast obowiązkowo musisz zabrać w drogę prawo jazdy. Brak tego dokumentu będzie się wiązać z nałożeniem mandatu w wysokości 50 zł.

Jak policjant sygnalizuje kontrolę drogową?

Po czym możesz poznać, że masz się zatrzymać do kontroli drogowej? Policjant może to zrobić na kilka sposobów. Gdy jest umundurowany, to może wykorzystać:

 • lizak policyjny dla służb drogowych lub wystawić w stronę kierowcy otwartą dłoń – o ile widoczność jest dobra;

 • latarkę z czerwonym światłem lub tarczę z elementami odblaskowymi w kolorze czerwonym – jeśli widoczność jest ograniczona.

W przypadku gdy policjant nie jest umundurowany, może zastosować wszystkie powyższe metody, poza otwartą dłonią.

Wezwaniem do zatrzymania się może być też sygnał z jadącego radiowozu. Funkcjonariusz powinien cię powiadomić niebieskim światłem błyskowym oraz sygnałem dźwiękowym. Gdzie powinieneś się zatrzymać? W jakich miejscach jest zabronione zatrzymywanie się pojazdów na drodze? Nie należy stawać w miejscach niedozwolonych i zagrażających bezpieczeństwu, ale jeśli istnieje taka potrzeba, pojazd może być zatrzymany w miejscu zabronionym, np. oznaczonym znakiem B-36.

Kontrola drogowa – przepisy

W przypadku zatrzymania samochodu przez policję powinieneś postępować zgodnie z przepisami. Jako kierowca auta zatrzymanego do kontroli masz obowiązek reagować na sygnały policjanta, tzn.:

 • Zatrzymać pojazd do kontroli w miejscu wskazanym przez funkcjonariusza.

 • Trzymać ręce na kierownicy – nie jest to nowy przepis. Taką zasadę wprowadzono w latach 90. ubiegłego wieku, choć funkcjonariusze bardzo rzadko z niej korzystali.

 • Po otrzymaniu polecenia od kontrolującego powinieneś: wyłączyć silnik pojazdu, włączyć światła awaryjne i umożliwić identyfikację auta.

 • Możesz opuścić kontrolowany pojazd, ale wyłącznie za zgodą funkcjonariusza.

Kontrolujący również ma pewne obowiązki:

 • Nieumundurowany policjant może dokonywać kontroli wyłącznie na terenie zabudowanym i musi okazać legitymację służbową bez wezwania ze strony poddawanego kontroli.

 • Umundurowany funkcjonariusz musi okazać legitymację wyłącznie na twoje wezwanie.

 • Policjant powinien powiadomić kierującego o przyczynie zatrzymania pojazdu. Musi również podać imię i nazwisko oraz stopień.

 • Policjant jest zwolniony z obowiązku przedstawiania się w przypadku masowych działań kontrolnych sprawdzających stan trzeźwości kierowców i ewentualnie możliwe zażycie narkotyków.

Co się stanie, jeśli nie będziesz reagować na polecenia policjanta? Obecnie za takie zachowanie grozi mandat do 500 zł. Kontrolujący może:

 • Wystąpić do starosty z wnioskiem o konieczność oceny stanu zdrowia kierującego pojazdem, który ma prawo jazdy lub pozwolenie na prowadzenie tramwaju, jeśli stwierdzi, że istnieją takie podstawy.

 • Wystąpić do starosty z wnioskiem o konieczność skierowania kierującego pojazdem, który ma prawo jazdy lub pozwolenie na prowadzenie tramwaju, na egzamin sprawdzający kwalifikacje, o ile istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia odnośnie do tego kierowcy.

Wraz z nowymi przepisami wprowadzono również pewne dodatkowe uprawnienia dla funkcjonariuszy w kwestii zatrzymywania pojazdu. Otóż mogą oni:

 • Unieruchomić auto w celu przeprowadzenia kontroli drogowej w miejscu, gdzie jest to zabronione, ale nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

 • Zatrzymać pojazd na jezdni lub poboczu, gdzie jest to zabronione, jednak przed rozpoczęciem kontroli radiowóz musi w takim przypadku mieć włączone niebieskie światło drogowe.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Zabrane prawo jazdy – jak można odzyskać utracone prawo jazdy?

Funkcjonariusze policji zatrzymują miesięcznie z różnych powodów nawet kilka tysięcy praw jazdy. Bardzo często przyczyną jest zgromadzenie przez kierowców zbyt dużej ilości punktów karnych. Nie wszyscy prowadzący pojazdy zdają sobie sprawę z tego, że inny limit obowiązuje młodych kierowców, a inny doświadczonych. Za co można stracić prawo jazdy i jak je odzyskać?

Czytaj dalej

Ubezpieczenie assistance - co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie assistance jest formą zabezpieczenia w przypadku awarii samochodu. Obejmuje ono również awarie, które nastąpiły na skutek wypadku drogowego. Spośród dostępnych w towarzystwach ubezpieczeniowych opcji można wybrać polisę assistance w wariancie mini lub maxi

Czytaj dalej

Tania polisa OC, a parametry pojazdu

Przy ustalaniu wysokości polisy OC bardzo ważną rolę odgrywają parametry pojazdu. Towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę przede wszystkim rok produkcji samochodu, miejsce zakupu auta, aktualny stan licznika oraz parametry techniczne, takie jak np. marka i model pojazdu.

Czytaj dalej

Niezbędne dokumenty do zakupu ubezpieczenia samochodu

Przed zakupem ubezpieczenia samochodu warto przygotować komplet niezbędnych dokumentów. Wśród nich należy wymienić: dowód rejestracyjny, prawo jazdy, obecną polisę oraz umowę kupna lub sprzedaży samochodu. Bez tego typu dokumentów towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić sprzedaży polisy.

Czytaj dalej