Polityka prywatności i Cookies

Szanujemy Twoją prywatność. Wszystkie podawane przez Ciebie dane osobowe są bezpieczne
– nie zostaną nigdy udostępnione podmiotom trzecim bez Twojej zgody z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa. Zawsze przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Poniższa Polityka Prywatności i Cookies szczegółowo opisuje zasady, na jakich AXA Ubezpieczenia przetwarza Twoje dane.

1. Właściciel domeny rozwiń
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. zwany dalej AXA Ubezpieczenia prowadzi Serwis na prywatny użytek osób korzystających z Serwisu. Pobieranie materiałów prezentowanych w Serwisie jest możliwe wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów (nie dotyczy materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem, że zostaną zachowane w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów.

Bez upoważnienia udzielonego przez AXA Ubezpieczenia na piśmie nie wolno rozpowszechniać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości Serwisu do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów i zdjęć. Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich Użytkowników Serwisu. Dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego oznacza akceptację Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną oraz wyrażenie zgody na warunki i zastrzeżenia opisane w kolejnych punktach. Pojęciom użytym w niniejszych warunkach i zastrzeżeniach należy nadawać znaczenie, jakie zostało im przypisane w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.
2. Znaki towarowe i prawa autorskie rozwiń
Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością AXA Ubezpieczenia. Logo i nazwa prezentowane w Serwisie są zarejestrowanymi znakami AXA Ubezpieczenia. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można ujrzeć lub przeczytać w Serwisie są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody AXA Ubezpieczenia i osób trzecich uczestniczących w tworzeniu tego Serwisu. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony itp.) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90,
poz 631 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późniejszymi zmianami).
3. Odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych rozwiń
W zakresie, w jakim dopuszczają to przepisy prawa właściwego, AXA Ubezpieczenia wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron lub witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszym Serwisie.
4. Ograniczenie odpowiedzialności rozwiń
Cała zawartość niniejszego Serwisu została dostarczona w formie i w treści oglądanej przez Użytkownika Serwisu. AXA Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do lub korzystania z Serwisu. AXA Ubezpieczenia nie przyjmuje na siebie także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do Serwisu, korzystaniem z niego lub pobieraniem z Serwisu jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików. AXA Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.
5. Przesyłane materiały, pytania i odpowiedzi rozwiń
AXA Ubezpieczenia nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały dostarczone do któregokolwiek z naszych serwerów.
6. Dane osobowe rozwiń
Dane osobowe, takie jak: nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, które zostaną nam dostarczone, będą wykorzystywane zgodnie z zasadami naszej Polityki Ochrony Prywatności, o której mowa w pkt 7 poniżej.
7. Polityka Ochrony Prywatności w Serwisie rozwiń
AXA Ubezpieczenia przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są przez AXA Ubezpieczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celu realizacji Usług udostępnianych przez Serwis. AXA Ubezpieczenia zapewnia realizację uprawnień wynikających z w/w ustawy, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami tej ustawy. Użytkownicy podają w Serwisie swoje dane osobowe dobrowolnie. Użytkownicy mogą modyfikować lub usunąć swoje dane osobowe poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta AXA Ubezpieczenia, wysyłając email za pomocą formularza kontaktowego lub wysyłając pismo na adres siedziby AXA Ubezpieczenia.
8. Polityka Cookies rozwiń
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Cookies.
 2. Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest AXA Ubezpieczenia.
 4. AXA Ubezpieczenia przechowuje lub uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami).
 5. Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z AXA Ubezpieczenia reklamodawców oraz partnerów.
 6. Cookies wykorzystywane są przez AXA Ubezpieczenia lub podmioty współpracujące w celu:
  • a) umożliwienia korzystania z serwisu internetowego, w tym z aplikacji „Kalkulator OC AC”, „Twoje konto” oraz „Kontakt”;
  • b) udostępnienia narzędzi społecznościowych, pozwalających m.in. na ocenę, komentowanie oraz udostępnianie w mediach społecznościowych stron Serwisu;
  • c) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • d) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • e) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po uwierzytelnieniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie przeprowadzać procesu uwierzytelnienia;
  • f) wyświetlania Użytkownikowi reklam lepiej dostosowanych do jego zainteresowań i potrzeb oraz analizowania efektywności różnych kampanii reklamowych w Internecie;
  • g) umieszczania na stronach Serwisu obiektów typu „rich media”: filmów, animacji flash oraz innych.
 7. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy Cookies:
  • a) „sesyjne” (ang. session Cookies) - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • b) „stałe” / „permanentne” (ang. persistent Cookies) - pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje Cookies:
  • a) „niezbędne” - umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • b) „bezpieczeństwo” - służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • c) „analityczne” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu i poprawianie jego wydajności;
  • d) „funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • e) „reklamowe” - umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych lepiej dostosowanych do ich zainteresowań oraz rozliczania efektywności prowadzonych kampanii reklamowych w Internecie.
 9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą być zmienione w ustawieniach przeglądarki internetowej w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 10. AXA Ubezpieczenia informuje, że ograniczenie stosowania Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 11. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest pod adresem
  http://www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 12. Lista Cookies stosowanych w ramach Serwisu axadirect.pl:
 13. Legenda:
  N - Niezbędne
  B - Bezpieczeństwo
  F - Funkcjonalne
  A - Analityczne
  R - Reklamowe

  S - Sesyjne
  P - Permanentne (Stałe)

  Cookies AXA Ubezpieczenia
  Nazwa Cookie Domena Typ Rodzaj
  __gfp_64b .assistancewpodrozy.pl P
  _ga .axadirect.pl P A
  _gat .axadirect.pl P A
  _gat_UA-46448181-6 .axadirect.pl P A
  mousestats_si .axadirect.pl P A
  mousestats_vi .axadirect.pl P A
  s_cc .axadirect.pl S A
  s_sq .axadirect.pl S A
  vmpid .axadirect.pl P A
  __utma .serwis.axadirect.pl P A
  __utmb .serwis.axadirect.pl P A
  __utmc .serwis.axadirect.pl S A
  __utmt .serwis.axadirect.pl P A
  __utmz .serwis.axadirect.pl P A
  _gat_UA-52623438-1 .serwis.axadirect.pl P A
  smuuid .serwis.axadirect.pl P
  smvr .serwis.axadirect.pl P
  ASP.NET_SessionId assistancewpodrozy.pl S N
  CMSPreferredCulture assistancewpodrozy.pl P F
  VisitorStatus assistancewpodrozy.pl P F
  B_SID serwis.axadirect.pl S
  CMB_SID serwis.axadirect.pl S
  EKT_SID serwis.axadirect.pl S
  flsid serwis.axadirect.pl P
  FLT_SID serwis.axadirect.pl S
  HP_SID serwis.axadirect.pl S
  JSESSIONID serwis.axadirect.pl S
  LB serwis.axadirect.pl S
  LDS_SESSION serwis.axadirect.pl S
  LDS_SID serwis.axadirect.pl S
  OW_SID serwis.axadirect.pl S
  REFERER serwis.axadirect.pl S A
  REFERRER serwis.axadirect.pl S A
  SITE_STACK serwis.axadirect.pl S A
  UNIQUE_CUSTOMER_ID serwis.axadirect.pl P A
  __RequestVerificationToken_L3F1b3Rl0 www.axadirect.pl S F
  cookiesInfo www.axadirect.pl P F
  cookieTest www.axadirect.pl P N
  d www.axadirect.pl P A
  m www.axadirect.pl P A
  m_hist www.axadirect.pl P A
  MPA_SID www.axadirect.pl S F
  popup_liberty www.axadirect.pl P F
  quoteId www.axadirect.pl P A
  sessionIdVM www.axadirect.pl S A
  TS01fc6c92 www.axadirect.pl S F
  __axaCalcStateIdentifier www.axadirect.pl S F
  track-id www.axadirect.pl P A

  Cookies podmiotów niezależnych
  Domena Nazwa Cookie Typ Rodzaj
  .doubleclick.net id P R
  .doubleclick.net id P R
  .doubleclick.net IDE P R
  .doubleclick.net test_cookie S R
  .doubleclick.net id P P
  .doubleclick.net test_cookie P R
  .google.com NID P R
  .google.pl NID P R
  .oc2.pl __utma P P
  .oc2.pl __utmb P P
  .oc2.pl __utmc S S
  .oc2.pl __utmt P F
  .oc2.pl __utmz P P
  .oc2.pl usunid S S
  accounts.google.com PS P F
  oc2.pl lang S S
  oc2.pl nc_stats_id P P
  oc2.pl nc_stats_tmp P P
  oc2.pl nc_stats_wnd S S
  oc2.pl number P P
  .facebook.com act S R
  .facebook.com c_user P R
  .facebook.com csm P R
  .facebook.com datr P R
  .facebook.com fr P R
  .facebook.com lu P R
  .facebook.com p S R
  .facebook.com pl P R
  .facebook.com presence S R
  .facebook.com s P R
  .facebook.com sb P R
  .facebook.com xs P R

9. Narzędzia analityczne rozwiń

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “Cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

Użytkownik może zrezygnować z Cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
10. Zmiany warunków i zastrzeżeń rozwiń
AXA Ubezpieczenia może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany do niniejszych warunków i zastrzeżeń, aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie. Ponieważ takie zmiany są wiążące dla Użytkownika, powinno się okresowo odwiedzać tę stronę, by zapoznać się z aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.
11. Postanowienia końcowe rozwiń
Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień warunków i zastrzeżeń oraz zobowiązanie do przestrzegania ich. Zapoznanie się z treścią postanowień i zastrzeżeń jest niezbędne. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.