Jeśli szkoda została już zgłoszona i chcesz uzyskać
informację o etapie jej likwidacji.

Sprawdź status zgłoszenia