Zgłaszanie i likwidacja szkód

Szkoda i jej zgłaszanie

1. Jak postępować w przypadku zajścia szkody?
2. Co zrobić, gdy zdarzy się kolizja? Wzywać policję czy spisać oświadczenie na miejscu zdarzenia?
3. Jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia?
4. Jak uzyskać pomoc na drodze?
5.W jakim terminie należy zgłosić szkodę?
6.Czy pasażerowie pojazdu sprawcy zdarzenia drogowego mogą zgłosić roszczenia
o naprawienie doznanej przez nich szkody ?
7.Czy powinienem wezwać policję na miejsce zdarzenia?
8. Co to jest Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym?
9. Jak zgłosić szkodę?
10. Jakie informacje są niezbędne przy zgłaszaniu szkody?
11. Poniosłem szkodę w wyniku zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu
ubezpieczonego w zakresie OC u innego ubezpieczyciela, co mam zrobić?
12. Poniosłem szkodę w wyniku zdarzenia z udziałem pojazdu
ubezpieczonego w innym kraju, co mam zrobić?
13. Jestem sprawcą wypadku lub kolizji, co powinienem zrobić?
14.W jakim celu mogę wykorzystać wzór zgłoszenia szkody?
15. W jakich sytuacjach przyda się niezbędnik kierowcy?

Likwidacja szkody

16. Dlaczego przy zawarciu umowy ubezpieczenia decyduję o wariancie likwidacji
szkody w moim pojeździe?
17. Na czym polega uproszczona likwidacja szkody?
18. Gdzie znajdę druk zgłoszenia szkody?
19. Na czym polega ustalanie odpowiedzialności?
20. Jak przebiega proces likwidacji szkody?
21. Czy nadesłanie samodzielnie zrobionych zdjęć uszkodzonego samochodu przyspieszy wypłatę odszkodowania?
22. Jak przebiega likwidacja szkody "na kosztorys"?
23. Jak przebiega likwidacja szkody "w warsztacie"?
24. Niedawno miałam stłuczkę. Aby dopełnić wszelkich formalności musiałam zwalniać się z pracy. Czy można załatwić to prościej i szybciej?
25. Jak przebiega proces likwidacji szkody w Warsztacie Partnerskim?
26. W jakim terminie wykonywane są oględziny pojazdu?
27. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty dotyczące likwidacji szkody?
28. Jakie dokumenty są niezbędne w trakcie likwidacji szkody z OC?
29. Jakie dokumenty są niezbędne w trakcie likwidacji szkody z AC?
30. Jak wygląda proces i jakie dokumenty są potrzebne w przypadku kradzieży pojazdu?
31. Jak jest przygotowywana wycena szkody?
32. Rzeczoznawca nie przyjechał na umówione oględziny pojazdu,
jak ponownie się umówić?
33. Czy dodatkowe oględziny pojazdu są płatne?
34. Jak zrezygnować z likwidacji szkody?
35. Jak przebiega proces przygotowania kosztorysu przez AXA Ubezpieczenia?
36. Co mogę zrobić, jeśli po oględzinach odkryłem większy zakres uszkodzeń
w pojeździe?
37. Co to jest amortyzacja (zużycie) części?
38. Czym różnią się tzw. zamienniki od części oryginalnych?
39. W jakim warsztacie mogę naprawić uszkodzony pojazd?
40. Co mogę zrobić, jeśli nie zgadzam się z kosztorysem naprawy lub wysokością
wypłaconego odszkodowania?
41.Jak mogę poprosić o udostępnienie aktu szkody?
42. W jakim terminie otrzymam wypłatę odszkodowania?
43. W jakiej formie następuje wypłata odszkodowania?
44. Czy odszkodowanie wypłacane jest w kwocie netto czy brutto?
45. Dlaczego wypłata odszkodowania została pomniejszona za współwłasność?
46.Jak przebiega weryfikacja kosztorysu naprawy, który wysłał warsztat?
47.Jak dokonać dyspozycji wypłaty odszkodowania?
48.Jaki przepis reguluje warunki wypłaty odszkodowań oraz ich wysokość?

Bezpośrednia Likwidacja Szkód

49. Co to jest Bezpośrednia Likwidacja Szkód?
50. Jakie możliwości daje BLS?
51. Na jakich zasadach odbywa się likwidacja szkód w systemie BLS?
52. Jak przebiega proces likwidacji szkód w systemie BLS?
53. Czy każdą szkodę można zgłosić w ramach systemu BLS?
54. Czy system BLS wymaga zmiany/dokupienia polisy?
55. Które Towarzystwa Ubezpieczeniowe przystąpiły do Porozumienia BLS w Polsce?

Odpowiedzi

1. Jak postępować w przypadku zajścia szkody?

Jeśli doszło do wypadku, zadbaj o bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia. Wezwij pogotowie ratunkowe (tel. 112 lub 999), jeśli któryś z uczestników odniósł obrażenia. Jeśli sprawca zdarzenia znajduje się pod wpływem alkoholu bądź podejrzewasz, że szkoda powstała w wyniku przestępstwa, koniecznie wezwij policję (tel. 112 lub 997). Jeśli potrzebujesz pomocy lub nie wiesz, jak należy postępować zadzwoń do nas pod numer +48 22 599 95 22 – udzielimy Ci pomocy 24 godziny na dobę. Spisz Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym. Znacznie ułatwi to proces likwidacji szkody. Skontaktuj się z nami jak najszybciej – nie później niż w ciągu
7 dni, aby zgłosić szkodę. Do czasu dokonania oględzin nie dokonuj napraw w uszkodzonym pojeździe.

2. Co zrobić, gdy zdarzy się kolizja? Wzywać policję czy spisać oświadczenie na miejscu zdarzenia?

Wezwij policję, gdy:
 • Twój pojazd jest leasingowany lub kredytowany,
 • uczestnik/sprawca zdarzenia jest pijany lub pod wpływem innych środków odurzających,
 • dokumenty uczestnika/sprawcy zdarzenia są nieczytelne, sprawiają wrażenie podrobionych,
 • uczestnik /sprawca nie ma ubezpieczenia OC,
 • nikt nie poczuwa się do winy lub sprawca nie chce spisać oświadczenia o winie,
 • którykolwiek z uczestników kolizji został ranny lub zabity.

3. Jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia?

Odpowiednie zabezpieczenie miejsca zdarzenia to podstawowa czynność tuż po kolizji lub wypadku. Ustawmy zatem uszkodzone pojazdy w taki sposób, aby nie utrudniały ruchu. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której uczestnicy wypadku doznali obrażeń – wtedy nie możemy przestawiać pojazdów aż do przybycia policji. Mamy też obowiązek zapewnić bezpieczeństwo pozostałym uczestnikom ruchu, tj. wyraźnie oznakować miejsce zdarzenia (trójkąt, światła awaryjne) oraz udzielić niezbędnej pomocy osobom poszkodowanym.
Więcej informacji na temat postępowania na miejscu zdarzenia i pierwszej pomocy znajdziesz na stronie kierunekratunek.pl

4. Jak uzyskać pomoc na drodze?

Dzięki ubezpieczeniu assistance kierowca i pasażerowie mogą liczyć na pomoc w trudnych sytuacjach na drodze. Możemy wysłać mechanika by naprawił pojazd na miejscu, albo holownik, który przetransportuje uszkodzony pojazd do warsztatu. Więcej informacji o takim ubezpieczeniu znajdziesz w zakładce Assistance.

Jeżeli Twój samochód zostanie unieruchomiony, zadzwoń pod numer +48 22 599 95 22, aby uzyskać informację i natychmiastową pomoc Assistance. Jeśli na miejscu są ranni wezwij najpierw pogotowie ratunkowe - dzwoniąc na numer 112 i powiadom policję.

Pomoc Assistance dotrze do Klienta w ciągu 30 minut. Czas ten może się wydłużyć w przypadku złych warunków pogodowych, korków lub innych wypadków.

Konsultant poprosi Cię o podanie następujących informacji:
 • opis zdarzenia: aby Ci pomóc, operator Assistance musi wiedzieć, co się wydarzyło. Może poprosić o podanie liczby unieruchomionych pojazdów, rodzaj uszkodzeń lub liczby rannych;
 • miejsce zdarzenia: opisz je jak najdokładniej, podając miejscowość, ulicę, numer domu lub numer drogi, a nawet numer słupka przy drodze lub charakterystyczny punkt orientacyjny;
 • Twoje dane identyfikacyjne: wystarczy podać numer polisy, numer rejestracyjny pojazdu lub jego numer VIN, by Konsultant określił rodzaj posiadanego pakietu Assistance i poinformował Cię na jaką pomoc możesz liczyć.
 • Najważniejsze czynności, które należy podjąć na miejscu zdarzenia:
  • udzielenie pomocy Poszkodowanym,
  • zapobieżenie kolejnym szkodom,
  • zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku,
  • zawiadomienie policji lub pogotowia ratunkowego (czasem także straży pożarnej), jeśli są ofiary w ludziach lub doszło do poważnego uszkodzenia mienia.

5. W jakim terminie należy zgłosić szkodę?

Ile czasu masz na zgłoszenie szkody? Wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju jest to szkoda i ubezpieczenia, którego dotyczy.

Szkodę z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych należy zgłosić niezwłocznie. Najkrótszy termin przedawnienia roszczeń o naprawienie tego rodzaju szkód wynosi 3 lata od daty zdarzenia. W zależności od okoliczności w jakich doszło do powstania szkody termin ten, zgodnie z przepisami prawa cywilnego, może być jednak dłuższy.

W przypadku ubezpieczenia Autocasco oraz ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, szkodę należy zgłosić do 7 dni od zajścia wypadku.

Natomiast w razie kradzieży, pożaru samochodu czy uszkodzenia szyb, szkodę należy zgłosić w ciągu 2 dni od daty zdarzenia lub dnia powzięcia wiadomości o kradzieży.

6. Czy pasażerowie pojazdu sprawcy zdarzenia drogowego mogą zgłosić roszczenia
o naprawienie doznanej przez nich szkody?

Pasażerowie mogą zgłosić roszczenia o naprawienie doznanej przez nich szkody z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego lub z innych ubezpieczeń dobrowolnych, jeżeli takie zostały wykupione.

7. Czy powinienem wezwać policję na miejsce zdarzenia?

Jeśli żaden z uczestników nie zgłasza zastrzeżeń co do przyczyn i przebiegu zdarzenia drogowego, rozmiaru uszkodzeń, stanu zdrowia uczestników oraz nie masz podstaw, by przypuszczać, że zostało popełnione przestępstwo, wzywanie policji nie jest konieczne. Wystarczy spisanie Wspólnego Oświadczenia o Zdarzeniu Drogowym.

8. Co to jest Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym?

Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym jest nazywane czasem oświadczeniem o szkodzie. Służy do ustalenia przyczyn i przebiegu zdarzenia drogowego oraz osób w nim uczestniczących. Dokument oświadczenia z miejsca zdarzenia powinien zawierać:
 • miejsce, datę i czas zdarzenia drogowego,
 • dane osobowe i kontaktowe uczestników zdarzenia drogowego (w tym poszkodowanych) oraz świadków zdarzenia (imię i nazwisko, adres, numer telefonu),
 • rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby bądź osób spisujących oświadczenie,
 • dane pojazdów (marka pojazdu, numer rejestracyjny),
 • okoliczności zdarzenia drogowego,
 • dokładny opis okoliczności powstania szkody (usytuowanie pojazdów przed kolizją i po kolizji – warto wykonać szkic ze wskazaniem kierunku ruchu),
 • skutki zdarzenia (np.: opis widocznych uszkodzeń pojazdów, innych obiektów typu słup, brama itp.).
 • opis stanu zdrowia osób uczestniczących w zdarzeniu,
 • własnoręczne, czytelne podpisy uczestników zdarzenia.
Oświadczenie o szkodzie może być spisane odręcznie, jeśli nie posiadasz przy sobie druku. Koniecznie powinno być podpisane przez kierujących pojazdami.

9. Jak zgłosić szkodę?

W celu zgłoszenia szkody skontaktuj się z nami. Nasz Doradca zarejestruje szkodę oraz udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji, dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Dane teleadresowe.

Pamiętaj o spisaniu Wspólnego Oświadczenia o Zdarzeniu Drogowym, co bardzo usprawni proces likwidacji szkody.

Bardzo ważny jest też szybki kontakt z nami – nie później niż w ciągu 7 dni. Do czasu dokonania oględzin nie dokonuj żadnych napraw w uszkodzonym samochodzie.

10. Jakie informacje są niezbędne przy zgłaszaniu szkody?

Zakres informacji, jakie należy dostarczyć Ubezpieczycielowi przy zgłaszaniu szkody różni się w zależności ubezpieczenia. Poniżej przedstawiamy jakich danych możesz potrzebować.

Likwidacja szkody z OC sprawcy:
 • numer polisy OC sprawcy,
 • dane pojazdu sprawcy i poszkodowanego (numer rejestracyjny, marka pojazdu oraz w przypadku poszkodowanego także numer VIN),
 • dane osobowe sprawcy i poszkodowanego (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz w przypadku poszkodowanego także e-mail, adres korespondencyjny, PESEL bądź REGON),
 • data i miejsce zdarzenia,
 • dane adresowe jednostki policji, straży miejskiej, pogotowia, straży pożarnej (w przypadku, gdy doszło do interwencji),
 • opis okoliczności zdarzenia,
 • opis uszkodzeń pojazdów uczestniczących w zdarzeniu,
 • aktualne miejsce postoju poszkodowanych pojazdów.

Likwidacja szkody z AC:
 • numer Twojej polisy AC,
 • dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail, adres korespondencyjny),
 • data i miejsce zdarzenia,
 • dane adresowe jednostki policji, straży miejskiej, pogotowia, straży pożarnej (w przypadku, gdy doszło do interwencji),
 • opis okoliczności zdarzenia, w wyniku którego doszło do uszkodzenia pojazdu,
 • aktualne miejsce postoju pojazdu.

Likwidacja szkody z NNW – w razie zaistnienia wypadku Ubezpieczający lub Ubezpieczony są zobowiązani m.in.:
 • niezwłocznie zawiadomić policję i pogotowie ratunkowe o wypadku oraz jego ofiarach,
 • niezwłocznie powiadomić AXA Ubezpieczenia o zajściu wypadku, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zajścia wypadku,
 • przedstawić AXA Ubezpieczenia dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczenia, wskazane przez AXA Ubezpieczenia oraz udzielić wszelkich wymaganych przez AXA Ubezpieczenia informacji, wypełnić zgodnie z prawdą przedłożony formularz zgłoszenia szkody i zwrócić go we wskazanym terminie,
 • umożliwić AXA Ubezpieczenia zasięgnięcie informacji dotyczących stanu zdrowia Ubezpieczonych, w szczególności u lekarzy prowadzących.

11. Poniosłem szkodę w wyniku zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu
ubezpieczonego w zakresie OC u innego ubezpieczyciela, co mam zrobić?

Spisz Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym i zgłoś roszczenia do ubezpieczyciela sprawcy szkody w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Przy zgłaszaniu szkody niezbędne będzie podanie numeru Polisy OC bądź numeru rejestracyjnego pojazdu sprawcy.

12. Poniosłem szkodę w wyniku zdarzenia z udziałem pojazdu
ubezpieczonego w innym kraju, co mam zrobić?

Spisz Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym i zgłoś się do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które udzieli niezbędnych informacji i zajmie się likwidacją szkody lub wskaże właściwy zakład ubezpieczeń.

Przy zgłaszaniu szkody niezbędne będzie podanie numeru Polisy OC bądź numeru rejestracyjnego pojazdu sprawcy.

13. Jestem sprawcą wypadku lub kolizji, co powinienem zrobić?

Jeżeli jesteś sprawcą wypadku lub kolizji, spisz Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym oraz przekaż je poszkodowanemu wraz z numerem Twojej Polisy OC. Poinformuj Poszkodowanego,
żeby zgłosił szkodę do zakładu ubezpieczeń, w którym posiadasz zawartą umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

14. W jakim celu mogę wykorzystać wzór zgłoszenia szkody?

Wzór zgłoszenia szkody komunikacyjnej możesz wykorzystać, w celu zgłoszenia szkody w AXA Ubezpieczenia.

15. W jakich sytuacjach przyda się niezbędnik kierowcy?

Niezbędnik Kierowcy zawiera najważniejsze informacje jak postępować w przypadku wypadku lub stłuczki, awarii na drodze, kradzieży pojazdu. Oprócz Niezbędnika warto mieć przy sobie Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym.

16. Dlaczego przy zawarciu umowy ubezpieczenia decyduję o wariancie likwidacji
szkody w moim pojeździe?

Prosimy o wybranie wariantu likwidacji szkody przy zawarciu umowy ubezpieczenia, ponieważ ma on znaczący wpływ na wysokość składki. Dzięki temu wcześniej możesz zdecydować o koszcie i kształcie swojego ubezpieczenia oraz wybrać wariant likwidacji szkody np:
 • likwidacja szkody na kosztorys bądź likwidacja szkody w warsztacie;
 • jakich części użyjemy do naprawy Twojego samochodu – części oryginalnych, czy zamienników;
 • czy Twoje odszkodowanie zostanie pomniejszone o tzw. współczynnik amortyzacji części, czyli ich zużycie.

17. Na czym polega uproszczona likwidacja szkody?

Uproszczona likwidacja szkody jest możliwa do przeprowadzenia w przypadku szkód niewielkich rozmiarów. Polega ona na ograniczeniu formalności. Nasz Doradca podczas telefonicznego zgłoszenia szkody, po analizie zebranych danych poinformuje o możliwości jej rozliczenia tym sposobem.

Uproszczona likwidacja szkody jest dostępna pod warunkiem zaakceptowania jej
przez poszkodowanego oraz po ustaleniu:
 • wysokości szkody,
 • zakresu i charakteru uszkodzeń pojazdu,
 • okoliczności zaistnienia zdarzenia.

18. Gdzie znajdę druk zgłoszenia szkody?

Druk zgłoszenia szkody w AXA Ubezpieczenia dostępny jest pod poniższym linkiem: Druk zgłoszenia szkody

19. Na czym polega ustalanie odpowiedzialności?

Na podstawie zebranych dokumentów i informacji na temat okoliczności zajścia szkody, warunków umowy ubezpieczenia oraz przepisów prawa, likwidator szkody ustala, czy AXA Ubezpieczenia może przyjąć odpowiedzialność odszkodowawczą i wypłacić odszkodowanie. Etap ten trwa zazwyczaj do 7 dni roboczych.

20. Jak przebiega proces likwidacji szkody?

Proces likwidacji szkody przebiega w następujących etapach:
 • zgłoszenie szkody,
 • oględziny uszkodzonego pojazdu (tylko jeżeli jest to konieczne).
 • wycena szkody,
 • ustalanie odpowiedzialności,
 • wypłata odszkodowania.

21. Czy nadesłanie samodzielnie zrobionych zdjęć uszkodzonego samochodu przyspieszy wypłatę odszkodowania?

Im dokładniejszy opis miejsca i przebiegu zdarzenia, tym szybciej ubezpieczyciel będzie mógł zlikwidować szkodę. Zawsze (jeśli jest taka możliwość) warto zrobić zdjęcia na miejscu zdarzenia oraz zdjęcia dokumentujące uszkodzenia pojazdu czy pojazdów biorących udział w zdarzeniu.

Jeśli szkoda jest „mała” (np. złamane lusterko lub zbita szyba) rzeczoznawcy do sporządzenia opinii wystarczą nadesłane zdjęcia. W takiej sytuacji oględziny odbywają się na życzenie Poszkodowanego.

22. Jak przebiega likwidacja szkody "na kosztorys"?

W przypadku metody "kosztorysowej", nasz rzeczoznawca dokona wyceny szkody i na tej podstawie zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.

Decyzję o wariancie AC podejmujesz w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia Autocasco AXA DIRECT. Możesz wybierać pomiędzy czterema wariantami Autocasco: Serwis ASO, Warsztat, Kosztorys bez amortyzacji oraz Kosztorys z amortyzacją, które determinują m.in. części użyte w procesie likwidacji szkody. Szczegóły znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

23. Jak przebiega likwidacja szkody "w warsztacie"?

W wariantach Serwis ASO oraz Warsztat likwidacja szkody obywa się tzw. „metodą bezgotówkową”.

W metodzie tej wybierasz warsztat, w którym decydujesz się dokonać naprawy pojazdu, a zakład ubezpieczeń pokrywa koszty naprawy na podstawie faktur i rachunków, przelewając pieniądze należne z tytułu odszkodowania bezpośrednio na rachunek bankowy warsztatu (koszt naprawy podlega weryfikacji ze strony AXA Ubezpieczenia). Niezbędne jest podpisanie przez wszystkich współwłaścicieli pojazdu upoważnienia dla warsztatu na wykonanie naprawy i do odbioru odszkodowania.

Decyzję o wariancie AC podejmujesz w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia z AXA Ubezpieczenia. Możesz wybierać pomiędzy czterema wariantami Autocasco: Serwis ASO, Warsztat, Kosztorys bez amortyzacji oraz Kosztorys z amortyzacją, które determinują m.in. części użyte w procesie likwidacji szkody. Szczegóły znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

24. Niedawno miałam stłuczkę. Aby dopełnić wszelkich formalności musiałam zwalniać się z pracy. Czy można załatwić to prościej i szybciej?

U nas zgłoszenie szkody i załatwianie formalności odbywa się telefonicznie. Spotkanie z rzeczoznawcą organizujemy w terminie i miejscu dogodnym dla Klienta. Odszkodowanie wypłacamy przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. Klient nie traci czasu, gdyż nie musi pojawiać się osobiście w naszej siedzibie.

25. Jak przebiega proces likwidacji szkody w Warsztacie Partnerskim?

Likwidując szkodę w Warsztacie Partnerskim upoważniasz Warsztat Partnerski do działania w Twoim imieniu w trakcie procesu likwidacji szkody. Dzięki temu oszczędzisz czas i nie będziesz musiał samodzielnie zajmować się wieloma formalnościami.

Warsztat Partnerski:
 • przyjmie od Ciebie dokumenty niezbędne w procesie likwidacji szkody,
 • dokona oględzin pojazdu,
 • przekaże całość dokumentacji do naszego biura,
 • uzgodni z nami zakres i koszt naprawy pojazdu,
 • dokona naprawy samochodu,
 • udostępni samochód zastępczy,
 • rozliczy szkodę (płatności) z AXA Ubezpieczenia.
Z usług naszych Warsztatów Partnerskich, w ramach likwidacji szkód, mogą korzystać zarówno nasi Klienci, jak i właściciele samochodów uszkodzonych przez naszych Klientów. Jeśli chcesz zlikwidować szkodę w Warsztacie Partnerskim, wszelkich informacji udzielą Ci Pracownicy Warsztatu Partnerskiego.

26. W jakim terminie wykonywane są oględziny pojazdu?

Oględziny pojazdu zlecane są niezwłocznie po zarejestrowaniu szkody.

Przed wykonaniem oględzin rzeczoznawca AXA Ubezpieczenia skontaktuje się z Tobą telefonicznie i umówi na dogodne miejsce i termin wykonania oględzin.

Niektóre firmy umawiają rzeczoznawcę w 24h, innym zajmuje to nawet tydzień od momentu zgłoszenia szkody. W trakcie spotkania rzeczoznawca sporządza dokumentację zdjęciową pojazdu i naszych dokumentów oraz prosi o wypełnienie druku zgłoszenia szkody. Jest to również odpowiednia chwila na przekazanie ubezpieczycielowi wszystkich innych, posiadanych przez nas dokumentów związanych z kolizją lub wypadkiem. W przypadku mniejszych szkód wizyta rzeczoznawcy może nie być konieczna – wówczas ubezpieczyciel podejmie decyzję o wypłacie odszkodowania na podstawie pozyskanych od nas informacji i zdjęć.

27. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty dotyczące likwidacji szkody?

Najpewniejszym sposobem dostarczenia dokumentów jest przekazanie ich rzeczoznawcy AXA Ubezpieczenia podczas oględzin pojazdu lub przedłożenie w Warsztacie Partnerskim zajmującym się likwidacją szkody.

Dokumenty możesz także wysłać: Prosimy o wpisywanie na dokumentach numeru Twojej szkody.

28. Jakie dokumenty są niezbędne w trakcie likwidacji szkody z OC?

Listę dokumentów niezbędnych w trakcie likwidacji Twojej szkody znajdziesz w Twoim Koncie

Poniżej przykłady najczęściej wymaganych dokumentów przy likwidacji szkody z umowy ubezpieczenia OC:
 • obustronna kopia dowodu rejestracyjnego lub kopie stron karty pojazdu z danymi pojazdu i wpisami potwierdzającymi wszystkich właścicieli pojazdu,
 • obustronna kopia dowodów osobistych wszystkich współwłaścicieli pojazdu,
 • w przypadku zatrzymania dokumentu przez Policję prosimy o uzyskanie potwierdzonej kopii lub zaświadczenia z Urzędu Komunikacji (organu rejestrującego pojazd) lub przesłanie kopii decyzji o zarejestrowaniu pojazdu,
 • dyspozycja właścicieli pojazdu odnośnie sposobu rozliczenia szkody tj.: wskazanie rachunków bankowych właścicieli lub osoby/podmiotu upoważnionego do odbioru odszkodowania,
 • podpisane Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym bądź oświadczenie sprawcy zdarzenia lub kopia notatki policyjnej, o ile została wydana uczestnikom zdarzenia,
 • w przypadku decyzji o odbiorze odszkodowania przez inny podmiot lub osobę niezbędne będzie upoważnienie podpisane przez właścicieli pojazdu,
 • w przypadku gdy współwłaścicielem pojazdu jest bank potrzebna będzie zgoda banku na wypłatę odszkodowania

29. Jakie dokumenty są niezbędne w trakcie likwidacji szkody z AC?

Listę dokumentów niezbędnych w trakcie likwidacji Twojej szkody znajdziesz w Twoim Koncie

Poniżej przykłady najczęściej wymaganych dokumentów przy likwidacji szkody z umowy ubezpieczenia Autocasco:
 • obustronna kopia dowodu rejestracyjnego,
 • kopie stron karty pojazdu z danymi pojazdu i wpisami potwierdzającymi wszystkich właścicieli pojazdu (adnotacje urzędowe),
 • w przypadku zatrzymania dokumentu przez Policję prosimy o uzyskanie potwierdzonej kopii lub zaświadczenia z Urzędu Komunikacji (organu rejestrującego pojazd),
 • dokument potwierdzający ważność badań technicznych na dzień zdarzenia,
 • obustronna kopia prawa jazdy osoby kierującej pojazdem w momencie zdarzenia,
 • dyspozycja właścicieli pojazdu odnośnie sposobu rozliczenia szkody tj.: wskazanie rachunków bankowych właścicieli lub upoważnionego do odbioru odszkodowania,
 • w przypadku ustanowienia cesji na polisie zgoda cesjonariusza na wypłatę odszkodowania.

30. Jak wygląda proces i jakie dokumenty są potrzebne w przypadku kradzieży pojazdu?

Szkodę kradzieżową należy zgłosić na Policję, a następnie telefonicznie do nas w ciągu 3 dni od jej zaistnienia. Jeśli zgłoszono fakt kradzieży na Policji, Wydział Komunikacji na podstawie zaświadczenia samochód wyrejestruje.

Dokumenty kompletowane przy likwidacji szkody z Autocasco w przypadku kradzieży pojazdu (w przypadku kradzieży częściowej proces likwidacji szkody przebiega podobnie jak w szkodzie Autocasco kolizja pojazdów)
 • oryginał przeniesienia cesji praw do pojazdu podpisanej przez wszystkich właścicieli,
 • oryginał dokumentów pochodzenia pojazdu,
 • kopia umorzenia postępowania z Policji,
 • oryginał wyrejestrowania pojazdu z Wydziału Komunikacji,
 • wypełniony druk zgłoszenia szkody.
W niektórych sytuacjach Ubezpieczyciel może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody. Bardzo prosimy o współpracę w ich kompletowaniu co pozwoli nam na szybszą likwidację szkody.

Odszkodowanie z tytułu kradzieży pojazdu jest równe wartości pojazdu ustalonej na dzień powstania szkody. Wartość pojazdu ustala się indywidualnie dla danego samochodu używając programów eksperckich oraz biorąc pod uwagę m.in.: markę, model, wyposażenie standardowe i dodatkowe, stan utrzymania pojazdu oraz techniczny, przebieg, historię ewentualnych napraw oraz fachowość ich wykonania, liczbę wcześniejszych Właścicieli oraz pochodzenie pojazdu.

31. Jak jest przygotowywana wycena szkody?

 • Po telefonicznym zgłoszenia szkody Rzeczoznawca skontaktuje się, w celu ustalenia najdogodniejszego terminu i miejsca oględzin pojazdu.
 • Rzeczoznawca poprosi o wypełnienie i podpisanie druku zgłoszenia szkody. Aby skrócić czas spotkania, prosimy o pobranie druku zgłoszenia szkody i przekazanie go naszemu pracownikowi.
 • Rzeczoznawca mobilny sporządzi raport i wraz z dokumentacją fotograficzną prześle go do likwidatora szkody, który przekaże kalkulację na podany adres e-mail lub pocztą na adres osoby upoważnionej.
 • Aby ułatwić czytanie kalkulacji przygotowaliśmy krótki opis poszczególnych jej elementów. Sprawdź szczegóły:
  • Wycena szkody całkowitej
   Taką metodę wyliczenia odszkodowania stosuje się, kiedy koszt naprawy pojazdu przekroczy 70% jego wartości w dniu powstania szkody.
  • Kalkulacja szkody częściowej
   Jest to wycena kosztów naprawy pojazdu, którą przygotowuje się w oparciu o zawartą polisę Autocasco, kiedy wartość tej naprawy nie przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody.

32. Rzeczoznawca nie przyjechał na umówione oględziny pojazdu,
jak ponownie się umówić?

Jeśli posiadasz numer telefoniczny naszego rzeczoznawcy - skontaktuj się z nim, w celu umówienia spotkania.
W przeciwnym razie - skontaktuj się z AXA Ubezpieczenia pod numerem 22 5999522.

33. Czy dodatkowe oględziny pojazdu są płatne?

Poszkodowany (bądź osoba zgłaszająca roszczenia) nie jest obciążany kosztami związanymi
z wykonaniem uzasadnionych oględzin pojazdu wykonanych przez naszych rzeczoznawców.

34. Jak zrezygnować z likwidacji szkody?

Jeżeli chcesz zrezygnować z likwidacji szkody, prześlij do nas rezygnację, zawierając w niej:
 • swoje imię, nazwisko, PESEL;
 • swoje dane kontaktowe (telefon, adres korespondencyjny, e-mail);
 • nr szkody;
 • oświadczenie o rezygnacji z likwidacji szkody.
Rezygnację możesz złożyć do momentu zlecenia przez AXA Ubezpieczenia wypłaty odszkodowania.

Dokument wyślij e-mailem pod adres: szkody@axaubezpieczenia.pl lub pocztą tradycyjną.

35. Jak przebiega proces przygotowania kosztorysu przez AXA Ubezpieczenia?

Na podstawie wykonanych oględzin pojazdu, a także zebranych informacji i dokumentów, rzeczoznawca AXA Ubezpieczenia sporządza kosztorys naprawy uszkodzonego pojazdu. Etap ten trwa najczęściej do 3 dni roboczych. Gotowy kosztorys naprawy zostanie do Ciebie przesłany na podany przy zgłoszeniu szkody adres e-mail, a w przypadku jego braku – pocztą tradycyjną.

36. Co mogę zrobić, jeśli po oględzinach odkryłem większy zakres uszkodzeń
w pojeździe?

Jeśli po inspekcji odkryłeś większy zakres uszkodzeń w pojeździe, wyślij do nas dokładny opis ujawnionych uszkodzeń e-mailem pod adres: szkody@axaubezpieczenia.pl lub pocztą tradycyjną.

37. Co to jest amortyzacja (zużycie) części?

Amortyzacja części to współczynnik określający, o ile mniej są warte w dniu szkody podzespoły Twojego samochodu. Najczęściej amortyzacja jest określana procentowo i uzależniona od wieku pojazdu. To oznacza, że ubezpieczyciel potrąca zwykle od ceny nowych części i materiałów określony w umowie ubezpieczenia lub Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Komunikacyjnych współczynnik amortyzacji.

W zależności od wybranego wariantu oraz sposobu likwidacji szkody możesz mieć opcję zniesienia amortyzacji lub nie.

38. Czym różnią się tzw. zamienniki od części oryginalnych?

 • Części oryginalne - są to części sygnowane marką producenta samochodu.
 • Części zamienne (tzw. zamienniki) - nieoryginalne odpowiedniki części samochodowych, o jakości porównywalnej do oryginalnych, funkcjonujące poza siecią oficjalnego producenta lub importera pojazdu.
Części, według których zostanie wyliczona wysokość Twojego odszkodowania zależą od wieku pojazdu oraz wariantu AC, jaki wybrałeś przy zawarciu umowy ubezpieczenia. Szczegóły znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

39. W jakim warsztacie mogę naprawić uszkodzony pojazd?

Samochód możesz naprawić w dowolnie wybranym warsztacie, bez względu na to, jaki wariant likwidacji szkody wybrałeś przy zawarciu umowy ubezpieczenia Autocasco.
Pamiętaj jednak, że rozliczenie szkody odbędzie się zgodnie z wybranym sposobem:
 • "likwidacja szkody na kosztorys" – odszkodowanie przekażemy na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy,
 • "likwidacja szkody w warsztacie" – rozliczeniem kosztów naprawy z wybranym przez Ciebie warsztatem zajmie się AXA Ubezpieczenia (jeśli pisemnie upoważnisz warsztat do odbioru odszkodowania).
Zachęcamy do korzystania z usług Warsztatów Partnerskich, które w profesjonalny sposób uczestniczą w likwidacji szkody, co znacznie skraca czas niezbędny do załatwienia formalności.

40. Co mogę zrobić, jeśli nie zgadzam się z kosztorysem naprawy lub wysokością
wypłaconego odszkodowania?

Jedną z zasad stosowanych przez nas przy ustalaniu wysokości odszkodowania jest pełna kompensacja szkody. Dlatego też sytuacje, w których Klient nie zgadza się z sumą proponowanego odszkodowania, występują sporadycznie.

Jeśli nie zgadzasz się z kosztorysem naprawy lub wysokością wypłaconego odszkodowania, przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji.

Dokument reklamacji powinien zawierać poniższe dane:
 • numer szkody,
 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twoje dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres korespondencyjny),
 • własnoręczny podpis
 • treść reklamacji zawierającą sprecyzowanie roszczeń
Dokument wyślij e-mailem pod adres: reklamacje.szkody@axaubezpieczenia.pl lub pocztą tradycyjną.

Odpowiedzi na reklamację udzielimy w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego otrzymania.

W przypadku, gdyby w trakcie rozpatrywania reklamacji niezbędne były czynności wyjaśniające, których zakończenie nie byłoby możliwe w ww. terminie, poinformujemy Cię o zaistnieniu takiej sytuacji oraz o nowym terminie udzielenia odpowiedzi na reklamację.

41. Jak mogę poprosić o udostępnienie aktu szkody?

Na każdym etapie likwidacji szkody możesz wystąpić do zakładu ubezpieczeń z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji szkodowej, wysyłając e-mail na adres: szkody@axaubezpieczenia.pl lub wysyłając wniosek pocztą tradycyjną.

42. W jakim terminie otrzymam wypłatę odszkodowania?

Wypłata odszkodowania następuje w terminie do 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.

W przypadku braku możliwości zajęcia stanowiska w sprawie wypłaty odszkodowania, w ciągu 30 dni otrzymasz pismo informujące o przyczynach braku decyzji i dalszym postępowaniu.

43. W jakiej formie następuje wypłata odszkodowania?

Najprostszym i najszybszym sposobem jest wypłata przyznanej kwoty na wskazany rachunek bankowy, który możesz przekazać rzeczoznawcy AXA Ubezpieczenia podczas oględzin pojazdu.

Numer rachunku bankowego możesz wysłać: e-mailem, na adres: szkody@axaubezpieczenia.pl
lub podać telefonicznie przy zgłaszaniu szkody lub w trakcie likwidacji.

Wypłata odszkodowania może również nastąpić na rachunek bankowy upoważnionej przez Ciebie osoby lub podmiotu (np. warsztatu samochodowego). W takiej sytuacji zeskanuj upoważnienie z odręcznym podpisem i wyślij e-mailem, na adres: szkody@axaubezpieczenia.pl.

Jeśli pojazd ma więcej niż jednego właściciela, dyspozycję płatniczą dotyczącą wpłaty odszkodowania muszą złożyć wszyscy właściciele pojazdu.

44. Czy odszkodowanie wypłacane jest w kwocie netto czy brutto?

Decyzja o wypłacie odszkodowania w kwocie netto lub brutto podejmowana jest zgodnie z przepisami prawa podatkowego, podczas likwidacji szkody, gdzie ustala się:
- czy poszkodowany jest płatnikiem podatku VAT,
- czy prowadzi działalność gospodarczą,
- czy pojazd jest wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

45. Dlaczego wypłata odszkodowania została pomniejszona za współwłasność?

Do wypłaty odszkodowania potrzebna jest zgoda i wskazanie rachunku bankowego od każdego
ze współwłaścicieli pojazdu. Jeżeli pojazd jest współwłasnością dwóch osób lub większej liczby osób - każda z nich powinna wskazać rachunek bankowy (może to być ten sam rachunek lub dwa różne),
na który zostanie przekazana kwota wypłaconego odszkodowania.

W przypadku otrzymania przez zakład ubezpieczeń tylko jednej dyspozycji płatniczej, w sytuacji,
gdy jest dwóch współwłaścicieli- odszkodowanie wypłacane jest proporcjonalnie do udziałów
we współwłasności.

46. Jak przebiega weryfikacja kosztorysu naprawy, który wysłał warsztat?

Weryfikacja kosztorysu naprawy pojazdu przygotowanego przez warsztat trwa najczęściej do 3 dni roboczych od daty wpływu dokumentacji do AXA Ubezpieczenia. W przypadku konieczności pozyskania informacji od eksperta zewnętrznego lub serwisu specjalistycznego termin ten może ulec wydłużeniu.

47. Jak dokonać dyspozycji wypłaty odszkodowania?

Dyspozycja wypłaty odszkodowania może zostać przekazana w następujący sposób:
 • rzeczoznawcy, w trakcie oględzin uszkodzonego samochodu;
 • e-mailem na adres: szkody@axaubezpieczenia.pl;
 • telefonicznie, podczas rozmowy z Doradcą przy zgłaszaniu szkody lub w trakcie likwidacji.

48. Jaki przepis reguluje warunki wypłaty odszkodowań oraz ich wysokość?

Warunki oraz zasady ubezpieczeń obowiązkowych reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003, według której działają wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenia komunikacyjne.

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem. Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie. Suma ta nie może być niższa niż równowartość w złotych:

5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem (w przypadku szkód na osobie, bez względu na liczbę poszkodowanych)

1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem (w przypadku szkód na mieniu)

49. Co to jest Bezpośrednia Likwidacja Szkód?

Bezpośrednia Likwidacja Szkód (w skrócie: BLS) to możliwość zgłoszenia u swojego ubezpieczyciela szkody (stłuczki lub kolizji drogowej) powstałej z winy innego kierującego. Do tej pory szkoda zgłaszana była w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy.

50. Jakie możliwości daje BLS?

Główną zaletą systemu BLS jest możliwość uzyskania odszkodowania od swojego ubezpieczyciela, który wspomaga swojego Klienta w procesie likwidacji szkody, a następnie wypłaca należne odszkodowanie. Poszkodowany kontaktuje się wyłącznie ze swoim ubezpieczycielem na każdym etapie tego procesu.

51. Na jakich zasadach odbywa się likwidacja szkód w systemie BLS?

Ubezpieczyciel poszkodowanego w ramach systemu BLS podejmuje kompleksowe czynności likwidacyjne, identyczne jak w przypadku standardowej szkody zgłoszonej z polisy OC wraz z rozpatrywaniem dodatkowych roszczeń oraz obsługą reklamacji.

52. Jak przebiega proces likwidacji szkód w systemie BLS?

Ubezpieczyciel poszkodowanego po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych wypłaca odszkodowanie, następnie rozlicza się z ubezpieczycielem sprawcy – ta część procesu odbywa się bez udziału poszkodowanego.

53. Czy każdą szkodę można zgłosić w ramach systemu BLS?

Systemem BLS objęta jest większość zdarzeń, poza szkodami:
 • w których występują osoby ranne,
 • mających miejsce poza granicami naszego kraju,
 • sklasyfikowanych jako karambol (tj. uczestniczyły w nim więcej niż 2 pojazdy) lub jeżeli wartość szkody przekracza 30 tys. zł.
Warunkiem zgłoszenia szkody w ramach BLS są ważne w dniu zdarzenia polisy ubezpieczeniowe w zakresie OC - zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy.

54. Czy system BLS wymaga zmiany/dokupienia polisy?

W momencie przystąpienia zakładu ubezpieczeń do porozumienia BLS każda polisa, zawarta nawet przed przystąpieniem, uwzględnia możliwość likwidacji szkody w systemie BLS, o ile zaistniałe zdarzenie spełnia kryteria szkody BLS i zarówno zakład ubezpieczeń poszkodowanego, jak i zakład ubezpieczeń sprawcy, są stronami porozumienia BLS w dniu zgłoszenia szkody.

55. Które Towarzystwa Ubezpieczeniowe przystąpiły do Porozumienia BLS w Polsce?

Aviva, Concordia Ubezpieczenia, Ergo Hestia, Gothaer, PZU, UNIQA i Warta oraz od 1 kwietnia 2016 r. AXA Ubezpieczenia.