Zamówienie dokumentów

1. Jak otrzymać dokument Polisy?
2. Kiedy otrzymam Polisę oraz Certyfikat ubezpieczenia OC?
3.Czy zostanie wystawiona faktura VAT w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia?
4.Jak zamówić Certyfikat ubezpieczenia OC?
5.Jak zamówić Zieloną Kartę?
6.W jakich Krajach wymagana jest Zielona Karta?
7.Jak zamówić Zaświadczenie o Przebiegu Ubezpieczenia Komunikacyjnego?
8.Kto może otrzymać Zaświadczenie o Przebiegu Ubezpieczenia?
9.Jakie informacje znajdują się na Zaświadczeniu o Przebiegu Ubezpieczenia?
10.Jak otrzymać potwierdzenie ustanowienia cesji praw z umowy ubezpieczenia?
11.Jak zamówić wycenę pojazdu w związku z ustanowieniem Cesji Praw z umowy ubezpieczenia?
12.Jak sprawdzić wpływ przesłanych przeze mnie dokumentów?
13.Czym jest Certyfikat ubezpieczenia OC?
14.Czy dokumenty elektroniczne są honorowane przez policję (organy kontroli)?
Prosimy o złożenie reklamacji w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać:
 • dane osoby składającej reklamację,
 • dane kontaktowe,
 • dokładne oznaczenie przyczyny i zakresu reklamacji,
 • odręczny podpis osoby składającej reklamację.

Dokumenty możesz przesłać za pośrednictwem poczty, faksu bądź po ich zeskanowaniu e-mailem.

Jedynym wyjątkiem są reklamacje dotyczące Programów Promocyjnych organizowanych przez naszą firmę – reklamacja powinna być wówczas wysłana pocztą na nasz adres korespondencyjny.

Odpowiedzi

1. Jak otrzymać dokument Polisy?

Ponowne przesłanie dokumentu Polisy możesz zamówić w Twoim Koncie (dotyczy Klientów, którzy zakupili polisę AXA DIRECT).

W tym celu w zakładce "Polisy i Propozycje" wybierz numer Twojej Polisy, a następnie sekcję "Dokumenty".

Polisa zostanie wysłana na podany nam adres e-mail. Możesz ją pobrać bezpłatnie przez cały czas trwania Twojej umowy ubezpieczenia.

2. Kiedy otrzymam Polisę oraz Certyfikat ubezpieczenia OC?

Polisę oraz Certyfikat otrzymasz na wskazany przy zawieraniu umowy ubezpieczenia adres e-mail, niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaconej składki na naszym koncie (pod warunkiem wyrażenia zgody na otrzymywanie od nas korespondencji drogą elektroniczną).

Wpływ składki możesz sprawdzić w Twoim Koncie, w zakładce "Polisy i Propozycje" pod numerem Twojej Polisy, w sekcji "Płatności".

Jeżeli przy zakupie skorzystałeś z płatności kartą lub przelewu online, Polisa i Certyfikat zostanie wysłana zaraz po zaakceptowaniu transakcji.

W przypadku wybrania płatności za pobraniem pocztowym, Polisę i Certyfikat otrzymasz pocztą tradycyjną w ciągu 3 dni roboczych.

3. Czy zostanie wystawiona faktura VAT w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia?

W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia nie wystawiamy faktur VAT. Polisa ubezpieczeniowa stanowi dokument równoważny fakturze.

4. Jak zamówić Certyfikat ubezpieczenia OC?

Certyfikat ubezpieczenia OC jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Certyfikat do swojej umowy ubezpieczenie możesz pobrać w Twoim koncie. Zaloguj się.

Warto przechowywać Certyfikat ubezpieczenia OC wraz z prawem jazdy i dowodem rejestracyjnym, ponieważ o te dokumenty zapyta Policjant podczas kontroli drogowej.

5. Jak zamówić Zieloną Kartę?

Jeżeli wykupiłeś ubezpieczenie OC AXA DIRECT i wybierasz się do kraju, gdzie wymagana jest Zielona Karta, dokument możesz zamówić bezpłatnie - zostanie przesłany pocztą tradycyjną w ciągu 14 dni.

Zieloną Kartę możesz zamówić korzystając z Twojego Konta.

W krajach Unii Europejskiej podczas kontroli wystarczy okazać Certyfikat ubezpieczenia OC AXA Ubezpieczenia.

Zamów bezpłatne oddzwonienie, aby upewnić się, że Twoje ubezpieczenie obowiązuje na terenie kraju, który planujesz odwiedzić.

6. W jakich Krajach wymagana jest Zielona Karta?

Zielona Karta wymagana jest przy wyjazdach do: Albanii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroko, Mołdawii, Rosji, Czarnogóry, Tunezji, Turcji i na Ukrainę. Zielona Karta wydana przez AXA Ubezpieczenia obejmuje wszystkie wymienione kraje.

Zielona Karta nie jest wymagana przy podróżowaniu po następujących państwach Europy: Austria, Andora, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy oraz Węgry.

Zamów bezpłatne oddzwonienie, aby upewnić się, że Twoje ubezpieczenie obowiązuje na terenie kraju, który planujesz odwiedzić.

7. Jak zamówić Zaświadczenie o Przebiegu Ubezpieczenia Komunikacyjnego?

Zaświadczenie o Przebiegu Ubezpieczenia Komunikacyjnego (tzw. ZOPUK) zamów przezTwoje Konto (dotyczy Klientów, którzy zakupili polisę AXA DIRECT). W tym celu w zakładce "Polisy i Propozycje" wybierz numer Polisy, a następnie sekcję "Dokumenty".

Dokument otrzymasz w ciągu 24 godzin na podany nam adres e-mail.

Jeśli nie masz w chwili obecnej żadnej Polisy w AXA Ubezpieczenia, bądź nie podałeś adresu e-mail przy zawarciu umowy ubezpieczenia, wyślij nam prośbę o wydanie Zaświadczenia, zawierającą:
 • Twoje imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • numer rejestracyjny pojazdu.

W takim przypadku zaświadczenie wyślemy bezpłatnie w ciągu 15 dni od daty złożenia zamówienia.

8. Kto może otrzymać Zaświadczenie o Przebiegu Ubezpieczenia?

Każda osoba wymieniona w Polisie, jako właściciel lub współwłaściciel samochodu ubezpieczonego w AXA Ubezpieczenia może wystąpić o Zaświadczenie o Przebiegu Ubezpieczenia Komunikacyjnego.

Jeśli w Polisie były wpisane osoby, które nie są współwłaścicielami, ale są dodatkowymi kierowcami to również nabywają one prawo do zniżek honorowanych w AXA Ubezpieczenia. Dla tych osób nie wystawiamy jednak Zaświadczeń o Przebiegu Ubezpieczenia.

9. Jakie informacje znajdują się na Zaświadczeniu o Przebiegu Ubezpieczenia?

Zaświadczenie o Przebiegu Ubezpieczenia Komunikacyjnego wystawione przez AXA Ubezpieczenia zawiera poniższe informacje:

- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania właściciela bądź współwłaściciela pojazdu,
- dane ubezpieczonego pojazdu (marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny),
- czas trwania poszczególnych Polis,
- daty ewentualnych szkód zgłoszonych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC lub AC w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.


Dokument jest niezbędny do ustalenia historii ubezpieczeniowej Klienta i wyliczenia zniżek lub zwyżek z niej wynikających. Zaświadczenie wystawione przez AXA Ubezpieczenia nie zawiera informacji o zniżkach, ponieważ każda firma ubezpieczeniowa ustala przysługujące zniżki na podstawie własnych reguł.

10. Jak otrzymać potwierdzenie ustanowienia cesji praw z umowy ubezpieczenia?

Informacja o zawiadomieniu ubezpieczyciela o ustanowieniu cesji praw z umowy ubezpieczenia znajduje się na dokumencie Polisy.

Jeśli cesjonariusz (np. bank) wymaga wypełnienia dodatkowych dokumentów w sprawie ustanowienia cesji praw z umowy ubezpieczenia, prosimy o wysłanie ich pocztą tradycyjną na nasz adres. Odeślemy uzupełnione dokumenty, a kopię zamieścimy w Twoim koncie, w zakładce "Kontakt".

11. Jak zamówić wycenę pojazdu w związku z ustanowieniem Cesji Praw z umowy ubezpieczenia?

W celu przygotowania przez nas załącznika do umowy ubezpieczenia w postaci wyceny wyślij nam wiadomość.

Prosimy o podanie w treści wiadomości poniższych informacji, aby skrócić czas oczekiwania na dokument:
 • aktualny przebieg pojazdu (w tys. km),
 • data pierwszej rejestracji pojazdu,
 • kraj produkcji pojazdu,
 • liczba poprzednich właścicieli pojazdu,
 • pochodzenie pojazdu (tj. pojazd krajowy/sprowadzany),
 • wyposażenie dodatkowe pojazdu.

Po weryfikacji informacji zawartych w zgłoszeniu oddzwoni do Ciebie Doradca AXA Ubezpieczenia, aby potwierdzić powyższe dane.

12. Jak sprawdzić wpływ przesłanych przeze mnie dokumentów?

Wszystkie przychodzące dokumenty weryfikujemy w kolejności ich wpływu. W razie uwag bądź pytań do otrzymanej korespondencji skontaktujemy się z Tobą.

13. Czym jest Certyfikat ubezpieczenia OC?

Certyfikat ubezpieczenia OC jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Zawiera poniższe informacje:
 • imię i nazwisko Ubezpieczającego (tj. osoby, która zawarła umowę ubezpieczenia) oraz imię i nazwisko tego właściciela pojazdu, którego zniżki zostały przyjęte do wyliczenia składki.
 • adres osoby ubezpieczającej (Na Certyfikacie wpisywany jest adres korespondencyjny, który nie musi być tożsamy z adresem zameldowania wpisanym w dowodzie rejestracyjnym.)
 • Pamiętaj, że dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego nie musi zawierać adresu właściciela pojazdu.
 • wysokość składki z tytułu zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Jeśli zawarłeś umowę ubezpieczenia o szerszym zakresie niż obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych , to informacje o wysokości składki za cały zakres ochrony ubezpieczeniowej znajdziesz w dokumencie Polisy. Wymogi dotyczące treści certyfikatu ubezpieczenia OC zostały opisane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 03.12.2003 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

Warto przechowywać Certyfikat obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wraz z prawem jazdy i dowodem rejestracyjnym, ponieważ o te dokumenty zapyta policjant podczas kontroli drogowej.

14. Czy dokumenty elektroniczne są honorowane przez policję (organy kontroli)?

Dokumenty wysyłane przez nas pocztą elektroniczną są honorowane przez organy kontroli (w tym policję). Po wydrukowaniu można je okazywać w trakcie kontroli policji oraz innych uprawnionych służb. Polisa oraz certyfikat ubezpieczenia w formie elektronicznej są identyczne z tymi, które wysyłamy pocztą, natomiast otrzymujesz je znacznie szybciej!
Potrzebujesz ubezpieczenia?
oblicz składkę online
lub