Zakup ubezpieczenia

1. Jak kupić u nas ubezpieczenie?
2. Jakie są zalety zawarcia umowy ubezpieczenia OC AXA DIRECT?
3. Jak wybrać ubezpieczenie komunikacyjne?
4. Jakie przepisy regulują zawarcie umowy ubezpieczenia?
5. Czy zawarcie umowy ubezpieczenia przez Internet jest bezpieczne?
6. Dlaczego zadajecie tyle pytań w trakcie wyliczenia składki?
7. Czy muszę podawać swoje dane osobowe, takie jak PESEL, by wyliczyć składkę?
8. Jeśli zawarłem w AXA Ubezpieczenia umowy ubezpieczeń dla dwóch pojazdów,
to czy w przypadku szkody na jednym z nich stracę zniżki obowiązujące dla obu umów?
9. Czy mogę zawrzeć umowę ubezpieczenia od utraty zniżek po wypadku?
10. Co to znaczy, że zawierając umowę ubezpieczenia OC otrzymuję Pakiet OC?
11. Na terytorium jakich krajów działa ubezpieczenie OC?
12. Jaka jest wysokość sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC?
13. Dlaczego warto wybrać Pakiet OC+AC?
14. Czy mogę rozszerzyć moje AC na kraje Europy?
15. Czy otrzymam odszkodowanie za uszkodzony w wyniku wypadku bagaż
przewożony w samochodzie?
16. Jak działa ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego?
17. Co to jest "Twój udział w odszkodowaniu"?
18. Czy w ramach Autocasco są ubezpieczone szyby?
19. Dlaczego warto kupić ubezpieczenie Assistance?
20. Gdzie może być holowany mój samochód po wypadku?
21. Czy zawsze mogę liczyć na pomoc Assistance przy uruchomieniu samochodu?
22. Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków?
23. Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie od pożaru i kradzieży (P-KR)?
24. Jak działa ubezpieczenie od Pożaru i Kradzieży?
25. Czy można znieść udział w odszkodowaniu w ubezpieczeniu od pożaru
i kradzieży (P-KR)?
26. Czy w ramach ubezpieczenia od Pożaru i Kradzieży otrzymam odszkodowanie,
jeśli zostanie skradzione tylko radio?
27. Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie szyb w samochodzie (SZYBY)?
28. Jaka jest dostępność ubezpieczenia Szyb?
29. Jaki jest zakres ubezpieczenia Szyb?
30. Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie opon AXA DIRECT?
31. Kiedy mogę skorzystać z pomocy przy wymianie lub naprawie koła?
32. Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie Assistance Samochód zastępczy?
33. W jakiej sytuacji mogę liczyć na samochód zastępczy?
34. Gdzie znajdę informacje o waszych aktualnych promocjach?
35. Dlaczego wymagana jest inspekcja mojego samochodu?
36. Jak sprawdzić wynik inspekcji pojazdu?
37. Jak odnowić polisę?
38. Sprawdzenie polisy - jak to zrobić?

Odpowiedzi

1. Jak kupić u nas ubezpieczenie?

Oblicz składkę w naszym Kalkulatorze OC AC:

 • wypełnij formularz,
 • wybierz zakres ubezpieczenia,
 • sprawdź swoją cenę i kup ubezpieczenie.

Składkę ubezpieczeniową możesz zapłacić, wybierając dogodną formę płatności (np. przelew tradycyjny lub płatność-online). Polisę otrzymasz na podany przez Ciebie adres e-mail.

2. Jakie są zalety zawarcia umowy ubezpieczenia OC AXA DIRECT?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ma na celu zapewnienie Ci ochrony przed konsekwencjami finansowymi szkód wyrządzonych osobom trzecim w wyniku ruchu Twojego samochodu.

W AXA Ubezpieczenia możesz zakupić polisę przez internet. Główną zaletą takiej formy zakupu jest dostępność serwisu przez 24 godziny na dobę. Ubezpieczenie można wykupić w dowolnym momencie, nie wychodząc z domu. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego. U nas procedurę zakupu można rozpocząć na stronie internetowej i dokończyć podczas rozmowy z Konsultantem.

Zalety zawarcia umowy ubezpieczenia OC AXA DIRECT:
 • Konkurencyjne ceny – oblicz składkę w naszym Kalkulatorze OC AC i zobacz, jak wiele możesz oszczędzić ubezpieczając się w AXA Ubezpieczenia!
 • Zachowasz swoje zniżki z innych Towarzystw Ubezpieczeniowych.
 • Ubezpieczenie Assistance MINI oraz Zielona Karta otrzymasz w cenie Pakietu OC.
 • Składkę wyliczysz w 5 minut, a umowę ubezpieczenia zawrzesz bez wychodzenia z domu.
 • Za ubezpieczenie zapłacić możesz w dogodny sposób (np. przelew tradycyjny, płatności online...)
 • Polisę otrzymasz e-mailem lub pocztą tradycyjną.

3. Jak wybrać ubezpieczenie komunikacyjne?

Wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej nie jest prosty. Uważne zapoznanie się z propozycjami różnych ubezpieczycieli pozwoli wybrać polisę, z której będziemy zadowoleni nie tylko w momencie zawarcia umowy, ale też w sytuacji, gdy będziemy zmuszeni z niej skorzystać. Kupując polisę, zwróć uwagę na dodatkowe produkty, często oferowane bezpłatnie w pakiecie z ubezpieczeniem (np. ubezpieczenie Assistance, ubezpieczenie Zielonej Karty).

W przypadku polisy Autocasco wysokość składki również nie jest jedynym ani najważniejszym kryterium wyboru. Zanim podejmiesz decyzję:
 • sprawdź pozycję, wiarygodność i wypłacalność Ubezpieczyciela;
 • uważnie przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia;
 • sprawdź, jakie są wyłączenia odpowiedzialności;
 • sprawdź zakres ochrony (np. czy Ubezpieczyciel odpowiada za kradzież pojazdu, jaki jest udział własny i w jakich szkodach, jakie terytorium jest objęte ubezpieczeniem).
Pamiętaj, że w przypadku ubezpieczenia Autocasco (inaczej niż przy OC) nie chroni Cię Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, należy więc starannie dobrać Ubezpieczyciela. Jeżeli często wyjeżdżasz za granicę, pamiętaj o Zielonej Karcie. Sprawdź, ile będzie Cię kosztować dokupienie tej opcji (niektórzy Ubezpieczyciele oferują ją w cenie pakietu OC).

Jeżeli zależy Ci na ochronie w każdej sytuacji, także w przypadku awarii pojazdu, rozważ zakup ubezpieczenia Assistance. Wybierając Ubezpieczyciela, zwróć uwagę na:
 • zapis w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, określający odległość od domu, w jakiej możesz liczyć na pomoc Ubezpieczyciela;
 • zakres ochrony;
 • zakres terytorialny ubezpieczenia (czy ochroną ubezpieczeniową objęte są również zdarzenia powstałe poza Polską);
 • rodzaj świadczeń i sumy ubezpieczenia.
Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku, w którym należy podać szczegółowe informacje o samym pojeździe, zabezpieczeniach przed kradzieżą, miejscu i sposobie użytkowania, obecnym i poprzednich właścicielach, przebiegu ubezpieczenia i innych parametrach określających ryzyko. Odpowiedz na te pytania rzetelnie i zgodnie z prawdą. Ujawnienie niezgodności w podanych przez Ciebie informacjach może doprowadzić do zmniejszenia odszkodowania lub odmowy jego wypłaty.

Wysokość składki, chociaż istotna, nie powinna być głównym kryterium oceny oferty. Im szerszy zakres ubezpieczenia, tym wyższa cena, ale oszczędzanie na polisie może w przyszłości zaowocować brakiem środków na wyrównanie szkody. Pamiętajmy, że wykupiona polisa ma zapewnić fundusz na pokrycie strat powstałych w wyniku określonych zdarzeń losowych.

Porównując oferty różnych Ubezpieczycieli, zapoznaj się z wysokością składki podstawowej oraz tabelami zniżek i zwyżek. Skompletuj także następujące dokumenty:
 • uprawnienia do zniżek, czyli ostatnie polisy OC lub AC. Jeżeli Ubezpieczyciel nie honoruje zniżek wynikających z ostatniej polisy, przygotuj zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia;
 • dowód rejestracyjny z wpisem o aktualnym badaniu technicznym;
 • prawo jazdy;
 • dowód osobisty;
 • umowę kupna-sprzedaży (fakturę VAT lub inny dokument potwierdzający prawo własności do pojazdu).

4. Jakie przepisy regulują zawarcie umowy ubezpieczenia?

Umowa obowiązkowego Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest zawierana w oparciu o ustawę z dnia 22 maja 2003 roku o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Umowa ubezpieczenia dobrowolnego jest zawierana w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

5. Czy zawarcie umowy ubezpieczenia przez internet jest bezpieczne?

Wyliczenie składki, zawarcie umowy ubezpieczenia i płatność odbywają się w trakcie bezpiecznego, szyfrowanego połączenia – nikt postronny nie ma dostępu do Twoich danych.

6. Dlaczego zadajecie tyle pytań w trakcie wyliczenia składki?

Wszystkie zadawane pytania w trakcie wyliczenia składki są niezbędne. Pozwalają nam szczegółowo oszacować ryzyko ubezpieczeniowe i dzięki temu zaproponować składki ubezpieczeniowe
w atrakcyjnych wysokościach.

7. Czy muszę podawać swoje dane osobowe, takie jak PESEL, by wyliczyć składkę?

Do wyliczenia u nas składki nie są potrzebne dane osobowe ani dokładny adres zameldowania. Aby poznać wysokość składki, wystarczy podać podstawowe informacje o samochodzie, właścicielu bądź kierowcy.

8. Jeśli zawarłem w AXA Ubezpieczenia umowy ubezpieczeń dla dwóch pojazdów,
to czy w przypadku szkody na jednym z nich stracę zniżki obowiązujące dla obu umów?

Jeśli w chwili zgłoszenia szkody miałeś u nas ubezpieczone dwa pojazdy to, stracisz zniżki tylko
w odniesieniu do tego pojazdu, w którym została wyrządzona szkoda. Wszystkie zadawane pytania w trakcie wyliczenia składki są niezbędne. Pozwalają nam szczegółowo oszacować ryzyko ubezpieczeniowe i dzięki temu zaproponować składki ubezpieczeniowe
w atrakcyjnych wysokościach.

9. Czy mogę zawrzeć umowę ubezpieczenia od utraty zniżek po wypadku?

W AXA Ubezpieczenia obecnie nie oferujemy ubezpieczenia od utraty zniżek ("ochrony zniżek") po wypadku.

10. Co to znaczy, że zawierając umowę ubezpieczenia OC otrzymuję Pakiet OC?

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych obejmuje odpowiedzialność cywilną osób, które wyrządziły szkodę, kierując pojazdem. Chroni posiadacza samochodu lub kierowcę przed finansowymi konsekwencjami wyrządzonych przez niego szkód. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

W AXA Ubezpieczenia w cenie Pakietu OC oferujemy Ci poza ubezpieczeniem OC również Zieloną Kartę i Assistance MINI.

11. Na terytorium jakich krajów działa ubezpieczenie OC?

W cenie Pakietu OC oferujemy Ci poza ubezpieczeniem OC również Zieloną Kartę i Assistance MINI. Ubezpieczenie OC AXA DIRECT obejmuje terytorium Polski oraz państw będących sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia Wielostronnego tj.: Andora, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy, Węgry. Wyjeżdżając do tych państw, nie musisz posiadać ubezpieczenia Zielona Karta.

12. Jaka jest wysokość sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC?

Suma gwarancyjna w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wynosi 5.210.000 euro w przypadku szkód na osobie i 1.050.000 Euro dla szkód w mieniu, w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

13. Dlaczego warto wybrać Pakiet OC+AC?

Ubezpieczenie Autocasco gwarantuje pokrycie kosztów naprawy bądź odszkodowanie w wielu sytuacjach: od drobnych uszkodzeń (np.: stłuczki, wandalizmu), aż do szkody całkowitej (np.: utraty samochodu w wyniku pożaru, działania sił natury, kasacji po wypadku) lub szkody spowodowanej utratą samochodu w wyniku kradzieży. Przedmiotem objętym ochroną jest pojazd zarejestrowany w Polsce, wraz z wyszczególnionym we wniosku wyposażeniem.

Zalety Pakietu OC+AC AXA DIRECT:
 • Oferujemy atrakcyjne ceny – przekonaj się, obliczając składkę w naszym Kalkulatorze OC AC.
 • Zapewnisz sobie szeroką ochronę ubezpieczeniową w wielu sytuacjach na drodze.
 • W ramach tego pakietu otrzymujesz ubezpieczenia OC, AC, a także Assistance MINI i Zieloną Kartę.
 • Zachowasz swoje zniżki za bezszkodową jazdę.
 • W razie wypadku uzyskasz Pomoc 24 h na dobę.
 • Składkę wyliczysz w 5 minut online bądź telefonicznie.
 • Składkę za ubezpieczenie możesz zapłacić w ratach, wybierając dogodną formę płatności.

14. Czy mogę rozszerzyć moje AC na kraje Europy?

W czasie trwania umowy ubezpieczenia możesz rozszerzyć zakres ochrony wynikający z już posiadanej umowy ubezpieczenia Autocasco na inne kraje Europy niż Polska. W takim wypadku ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z rozszerzenia umowy skończy się z ostatnim dniem trwania umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jeśli jesteś zainteresowany rozszerzeniem swojej umowy ubezpieczenia wyślij nam wiadomość. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą i rozszerzy zakres ochrony zgodnie z Twoim życzeniem.

15. Czy otrzymam odszkodowanie za uszkodzony w wyniku wypadku bagaż
przewożony w samochodzie?

Ubezpieczenie Autocasco pozwala uzyskać odszkodowanie za uszkodzony bagaż w wysokości
do 2 000 zł.

16. Jak działa ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego?

W ramach ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego obejmujemy ochroną elementy wyposażenia dodatkowego samochodu, wskazane przez Ciebie przy zawarciu umowy ubezpieczenia. Ochroną obejmujemy zarówno uszkodzenia, jak i kradzież wyposażenia dodatkowego, które zdarzyły się
na terytorium Polski lub innych państw Europy.

Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego możesz wykupić wraz z ubezpieczeniem Pakiet OC+AC (wylicz składkę w Kalkulatorze OC AC i sprawdź cenę swojego ubezpieczenia) Jeśli jesteś zainteresowany rozszerzeniem swojej Polisy
o to ubezpieczenie wyślij nam wiadomość. Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą i rozszerzy zakres ochrony zgodnie z Twoim życzeniem.

17. Co to jest "Twój udział w odszkodowaniu"?

Twój udział w odszkodowaniu to kwota, o którą pomniejszone jest odszkodowanie (tzw. franszyza redukcyjna). O wysokości Twojego udziału w odszkodowaniu możesz zdecydować w trakcie wyliczania składki przez internet bądź telefon. Zwróć uwagę, iż udział własny wyrażony na dwa sposoby: udział własny własny w szkodzie wypadkowej określany jest kwotą, z kolei udział własny w szkodzie kradzieżowej wyrażony jest procentowo.

W przypadku samochodów, które kupione są na kredyt, kredytodawca często wymaga zniesienia franszyzy redukcyjnej ("Twój udział w odszkodowaniu" równy 0%).

18. Czy w ramach Autocasco są ubezpieczone szyby?

Ubezpieczenie Autocasco obejmuje ochroną szkody polegającej na uszkodzeniu szyb.

19. Dlaczego warto kupić ubezpieczenie Assistance?

Jeżeli miałeś wypadek lub chcesz wezwać pomoc Assistance, zadzwoń: 22 599 9522

Assistance zapewnia Ci pomoc na drodze, gdy przydarzy się awaria, wypadek, kradzież itp. Warianty Assistance na Polskę i na Europę pozwalają Ci wybrać odpowiedni zakres ochrony ubezpieczeniowej i płacić jedynie za te usługi, których potrzebujesz. Pomoc świadczymy 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu.

Oferujemy bardzo szeroki zakres usług Assistance, np.:
 • udzielenie informacji, jak postępować w razie wypadku, awarii, kradzieży itp.
 • naprawę na miejscu lub holowanie Twojego samochodu,
 • holowanie samochodu osoby poszkodowanej,
 • otworzenie samochodu po zatrzaśnięciu kluczyków,
 • uruchomienie po rozładowaniu akumulatora,
 • pomoc przy zmianie koła,
 • transport pasażerów i kierowcy,
 • wynajem samochodu zastępczego,
 • pomoc w razie zatankowania niewłaściwego paliwa bądź jego zamarznięcia,
 • zorganizowanie i opłacenie noclegu,
 • usługę kierowcy zastępczego,
 • opiekę medyczną,
 • informacje o trasach przejazdu, utrudnieniach w ruchu itp.

Jeśli jesteś zainteresowany rozszerzeniem zakresu swojej ochrony ubezpieczenia Assistance, wyślij nam wiadomość. Skontaktuje się z Tobą nasz Doradca, który przedstawi ofertę indywidualnie dopasowaną do Twoich potrzeb. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Klientem wylicz składkę w Kalkulatorze OC AC i sprawdź swoją cenę ubezpieczenia Assistance.

20. Gdzie może być holowany mój samochód po wypadku?

Samochód zostanie odholowany do wskazanego przez Ciebie warsztatu partnerskiego, innego warsztatu mogącego dokonać naprawy pojazdu albo do Twojego miejsca zamieszkania, nie dalej jednak niż do limitu wskazanego przy wybranym wariancie ubezpieczenia Assistance.

21. Czy zawsze mogę liczyć na pomoc Assistance przy uruchomieniu samochodu?

Awarie powtarzające się po pierwszej interwencji Centrum Alarmowego Assistance i wynikające z braku definitywnego usunięcia usterki (w szczególności: nawracające awarie lub rozładowania akumulatora, awarie instalacji elektrycznej, alarmowej itp.) nie są obejmowane ochroną ubezpieczeniową.

22. Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków?

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zapewnia świadczenia z tytułu uszkodzenia ciała w wypadku drogowym na terytorium całej Europy.

W ramach Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oferujemy:
 • świadczenie w przypadku doznania określonych w OWUK urazów ciała powstałych w związku
  z ruchem twojego pojazdu, środki do życia na wypadek niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym;
 • wsparcie finansowe dla rodziny w przypadku śmierci ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym;
 • świadczenie w razie zgonu ubezpieczonego;
 • jedne z najwyższych na rynku sum ubezpieczenia NNW, przy atrakcyjnych cenach.

Umowę ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków możesz zawrzeć wraz z ubezpieczeniem OC lub OC+AC (wylicz składkę w Kalkulatorze OC AC i sprawdź cenę swojego ubezpieczenia).

Jeśli jesteś zainteresowany rozszerzeniem swojej Polisy o to ubezpieczenie, wyślij nam wiadomość. Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą i rozszerzy zakres ochrony zgodnie z Twoim życzeniem.

23. Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie od pożaru i kradzieży (P-KR)?

W ramach ubezpieczenia od Pożaru i Kradzieży oferujemy Ci:
 • ochronę ubezpieczeniową w razie utraty samochodu w wyniku pożaru bądź kradzieży.
 • bardzo atrakcyjną cenę tego ubezpieczenia ze względu na zastosowany udział w odszkodowaniu
  w wysokości 15 lub 25%.

Ubezpieczenie od Pożaru i Kradzieży możesz wykupić wraz z ubezpieczeniem OC (wylicz składkę
w Kalkulatorze OC AC i sprawdź cenę swojego ubezpieczenia). Dostępne jest dla aut mających nie mniej niż 6 lat i nie więcej niż 15 lat.

Jeśli jesteś zainteresowany rozszerzeniem swojej Polisy o to ubezpieczenie, wyślij nam wiadomość. Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą i rozszerzy zakres ochrony zgodnie z Twoim życzeniem.

24. Jak działa ubezpieczenie od Pożaru i Kradzieży?

W przypadku kradzieży lub szkody całkowitej w wyniku pożaru pojazdu (samozapłon, podpalenie) wyliczymy odszkodowanie zgodnie z warunkami zapisanymi w Twojej umowie ubezpieczenia. Ubezpieczenie to chroni Twój pojazd na terytorium Polski.

Ubezpieczenie od Pożaru i Kradzieży możesz wykupić wraz z ubezpieczeniem OC (wylicz składkę
w Kalkulatorze OC AC i sprawdź cenę swojego ubezpieczenia). Dostępne jest dla aut mających nie mniej niż 6 lat i nie więcej niż 15 lat.

Jeśli jesteś zainteresowany rozszerzeniem swojej Polisy o to ubezpieczenie wyślij nam wiadomość. Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą i rozszerzy zakres ochrony zgodnie z Twoim życzeniem.

25. Czy można znieść udział w odszkodowaniu w ubezpieczeniu od pożaru
i kradzieży (P-KR)?

Zniesienie udziału w odszkodowaniu z tytułu ubezpieczenia od Pożaru i Kradzieży nie jest możliwe. Zawsze jest ono objęte 15 lub 25% udziałem, co sprawia, że wysokość składki ubezpieczeniowej jest bardzo atrakcyjna. Dokładny zakres zastosowanego udziału własnego jest wpisany w Twojej Polisie. Dokument jest dostępny w Twoim Koncie, pod numerem Twojej Polisy, w sekcji "Dokumenty".

26. Czy w ramach ubezpieczenia od Pożaru i Kradzieży otrzymam odszkodowanie,
jeśli zostanie skradzione tylko radio?

Ubezpieczenie od pożaru i kradzieży chroni samochód przed szkodą całkowitą, tak więc w przypadku kradzieży tylko radia, odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

27. Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie szyb w samochodzie (SZYBY)?

Ubezpieczenie szyb pokrywa koszt naprawy bądź wymiany szyb w pojeździe do kwoty 3000 zł.

Zalety Ubezpieczenia Szyb:
 • zabezpieczasz się przed najczęściej występującym rodzajem szkody: szkodą szybową;
 • gwarantujemy szybką naprawę (nawet w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia szkody) w renomowanej sieci warsztatów specjalizujących się w naprawach i wymianach szyb w samochodach;
 • oferujemy bezgotówkowe rozliczenie szkody z minimum formalności;

Ubezpieczenie Szyb możesz wykupić wraz z ubezpieczeniem OC (wylicz składkę w Kalkulatorze OC AC i sprawdź cenę swojego ubezpieczenia).

Jeśli jesteś zainteresowany rozszerzeniem swojej Polisy o to ubezpieczenie wyślij nam wiadomość. Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą i rozszerzy zakres ochrony zgodnie z Twoim życzeniem.

28. Jaka jest dostępność ubezpieczenia Szyb?

Ubezpieczenie Szyb dostępne jest tylko dla Klientów kupujących Pakiet OC wraz z ubezpieczeniem Pożar i Kradzież, dla samochodów nie starszych niż 15 lat. Klienci kupujący Pakiet OC+AC, szyby mają ubezpieczone w ramach AC.

Jeśli jesteś zainteresowany rozszerzeniem swojej Polisy o to ubezpieczenie wyślij nam wiadomość. Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą w dogodnym terminie i rozszerzy zakres ochrony zgodnie
z Twoim życzeniem.

29. Jaki jest zakres ubezpieczenia Szyb?

W ramach ubezpieczenia Szyb dokonasz ich naprawy lub wymiany w serwisie szyb samochodowych NordGlass.

W przypadku uszkodzenia szyby czołowej, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń Komunikacyjnych stosowana jest franszyza redukcyjna w wysokości 10% kosztów szyby i robocizny.

30. Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie opon AXA DIRECT?

Ubezpieczenie opon gwarantuje szybką pomoc przy wymianie koła oraz pokrycie kosztów naprawy uszkodzonej opony.

Zalety Ubezpieczenia Opon:
 • zapewnisz sobie szybką pomoc przy wymianie koła na terenie całej Polski, 24h/dobę;
 • jeśli wymiana koła na miejscu nie będzie możliwa, odholujemy Twój samochód do najbliższego warsztatu wulkanizacyjnego oraz pokryjemy koszty naprawy opony w warsztacie (o ile jest to technologicznie możliwe);
 • niewysoka składka - zabezpiecza Cię przed znacznie wyższym kosztem naprawy uszkodzonej opony;
 • nawet jeśli skorzystasz z ubezpieczenia opon nie stracisz swoich zniżek za bezszkodową jazdę.

Ubezpieczenie Opon możesz wykupić wraz z ubezpieczeniem OC (wylicz składkę w Kalkulatorze OC AC i sprawdź cenę swojego ubezpieczenia) lub w dowolnym momencie trwania Twojej Polisy. Jeśli jesteś zainteresowany rozszerzeniem swojej Polisy o to ubezpieczenie wyślij nam wiadomość. Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą i rozszerzy zakres ochrony zgodnie z Twoim życzeniem.

31. Kiedy mogę skorzystać z pomocy przy wymianie lub naprawie koła?

Otrzymasz pomoc przy wymianie lub naprawie koła, jeśli tylko wykupiłeś ubezpieczenie Opon
lub rozszerzone ubezpieczenie Assistance Standard, Premium lub Assistance Prestiż.

W przypadku przebicia opony wystarczy zadzwonić pod numer +48 22 599 95 22 i wezwać pomoc. Nasz przedstawiciel pojawi się na miejscu w ciągu ok. 30 minut od zgłoszenia i wymieni koło.

W przypadku, gdy naprawa lub wymiana koła na miejscu zdarzenia nie będzie możliwa, bezpłatnie odholujemy Twój samochód do warsztatu.

Ubezpieczenie Opon i Assistance możesz wykupić wraz z ubezpieczeniem OC (wylicz składkę
w Kalkulatorze OC AC i sprawdź cenę swojego ubezpieczenia) lub w dowolnym momencie trwania Twojej Polisy. Jeśli jesteś zainteresowany rozszerzeniem swojej Polisy o to ubezpieczenie wyślij nam wiadomość. Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą i rozszerzy zakres ochrony zgodnie z Twoim życzeniem.

32. Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie Assistance Samochód zastępczy?

Samochód zastępczy pozwoli Ci cieszyć się niezależnością w razie wypadku Twojego pojazdu.

Zalety Ubezpieczenia Assistance Samochód Zastępczy:
 • w razie wypadku pojazdu nie zostaniesz bez samochodu;
 • niewysoka składka pozwoli Ci uniknąć znacznie większych kosztów wynajmu samochodu
  lub korzystania z taksówek.

Ubezpieczenie Assistance Samochód Zastępczy możesz wykupić wraz z ubezpieczeniem OC (wylicz składkę w Kalkulatorze OC AC i sprawdź cenę swojego ubezpieczenia). Jeśli jesteś zainteresowany rozszerzeniem swojej Polisy o to ubezpieczenie wyślij nam wiadomość. Nasz Doradca skontaktuje się
z Tobą i rozszerzy zakres ochrony zgodnie z Twoim życzeniem.

33. W jakiej sytuacji mogę liczyć na samochód zastępczy?

Samochód zastępczy otrzymasz jeśli wykupiłeś chociażby jeden z następujących wariantów ubezpieczenia:
Warunkiem otrzymania samochodu zastępczego, jest wcześniejsze holowanie uszkodzonego auta przez AXA Ubezpieczenia. Dołożymy starań, abyś otrzymał samochód zastępczy odpowiadający klasą samochodowi uszkodzonemu.

Powyższe ubezpieczenia możesz wykupić wraz z ubezpieczeniem OC (wylicz składkę w Kalkulatorze OC AC i sprawdź cenę swojego ubezpieczenia). Jeśli jesteś zainteresowany rozszerzeniem swojej Polisy o to ubezpieczenie wyślij nam wiadomość. Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą i rozszerzy zakres ochrony zgodnie z Twoim życzeniem.

34. Gdzie znajdę informacje o waszych aktualnych promocjach?

Informacje na temat aktualnych promocji znajdziesz na stronie Promocje.

35. Dlaczego wymagana jest inspekcja mojego samochodu?

Inspekcja samochodu może być wymagana do zawarcia umowy ubezpieczenia Autocasco
lub Ubezpieczenia od Pożaru i Kradzieży.

O konieczności przeprowadzenia inspekcji zostaniesz poinformowany podczas zawarcia umowy ubezpieczenia.

W ciągu 3 dni skontaktuje się z Tobą rzeczoznawca, aby ustalić dogodny termin i miejsce wykonania inspekcji pojazdu.

W czasie inspekcji rzeczoznawca wykona zdjęcia pojazdu, a także sfotografuje Twoje prawo jazdy, kluczyki lub inne sterowniki służące do otwarcia pojazdu, dowód rejestracyjny oraz karty pojazdu (jeżeli została wydane).

36. Jak sprawdzić wynik inspekcji pojazdu?

Informację o wyniku inspekcji przekażemy Ci telefonicznie lub drogą elektroniczną niezwłocznie
po otrzymaniu dokumentacji od rzeczoznawcy.

37. Jak odnowić polisę?

W AXA Ubezpieczenia odnowisz polisę bez wychodzenia z domu. 21 dni przed końcem obecnej polisy wyślemy Ci propozycję przedłużenia umowy na kolejny rok. Wystarczy opłacić podaną w niej składkę. Po otrzymaniu płatności wyślemy Ci polisę wraz z certyfikatem ubezpieczenia.

38. Sprawdzenie polisy - jak to zrobić?

Aby sprawdzić swoją polisę, zaloguj się do Twojego Konta i wejdź w zakładkę Polisy i Propozycje. Znajdziesz tam listę Twoich aktualnych i archiwalnych polis, wraz z danymi takimi jak zakres ochrony, dane pojazdu, płatności, osoby powiązane z polisą, dokumenty, historia ubezpieczenia i zniżek.
Potrzebujesz ubezpieczenia?
oblicz składkę online
lub