Ubezpieczenia Liberty

Integracja Liberty Ubezpieczenia z AXA Ubezpieczenia

Z dniem 30 września 2016 r. Liberty Ubezpieczenia stało się częścią Grupy AXA, jednej z wiodących firm ubezpieczeniowych na świecie, świadczącej usługi dla 103 mln Klientów w 64 krajach.

Warunki umowy ubezpieczenia dotychczasowych Klientów Liberty Ubezpieczenia pozostają bez zmian. Podobnie proces obsługi polis oraz likwidacji szkód. Kontaktować się z nami można za pośrednictwem dotychczasowych numerów telefonu i adresów e-mail.

Informujemy, że nowym administratorem Państwa danych osobowych jest AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, Warszawa. Podane dane będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umowy, oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub przygotowania ofert usług ubezpieczeniowych w przyszłości. Podanie danych jest dobrowolne, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

1. Co w praktyce oznacza integracja Liberty Ubezpieczenia i AXA Ubezpieczenia?

Odpowiedzi

1. Co w praktyce oznacza integracja Liberty Ubezpieczenia i AXA Ubezpieczenia?

W grudniu 2015 roku AXA podjęła decyzję i ogłosiła zamiar zakupu Liberty Ubezpieczenia, polskiego oddziału Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. roku. 30 września 2016 r., po otrzymaniu stosownych zgód, AXA i Liberty podpisały umowę, w wyniku której nastąpiło przeniesienie do AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. działalności Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce.

AXA Ubezpieczenia wstąpiła w prawa i obowiązki Liberty Ubezpieczenia, w tym stała się stroną umów ubezpieczenia zawartych pomiędzy Liberty Ubezpieczenia i jej Klientami. Nie prowadzi to do nałożenia żadnych dodatkowych obowiązków na Klientów. Nie zmieniają się numery serwisów telefonicznych. W mocy pozostają dotychczasowe umowy ubezpieczenia z Klientami: nie ma konieczności podpisywania nowych umów ani zmiany dotychczasowych. Klienci Liberty Ubezpieczenia mają natomiast prawo wypowiedzieć przeniesioną umowę ubezpieczenia w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia w prasie o przeniesieniu porfela.