Dane AXA Ubezpieczenia

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.


adres:
ul. Chłodna 51, 00-867 WarszawaNIP 107-000-61-55
REGON 140806789
KRS 0000271543

Znajdz nas na mapie:

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, NIP 107-000-61-55, REGON 140806789. Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000271543, AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. należy do Grupy AXA. Kapitał zakładowy AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. wynosi 107 912 677,00 zł, opłacony w całości.