Zwrot składki

zgłoś zwrot składki

Zgłoś zwrot składki

Otrzymaj zwrot składki

Należy Ci się zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej? Skorzystaj z możliwości zgłoszenia online dyspozycji otrzymania zwrotu składki. Nie musisz wychodzić z domu – wystarczy, że wypełnisz prosty formularz kontaktowy. 
Zwrot składki otrzymasz w wypadku: 

  • złomowania lub wyrejestrowania pojazdu,

  • sprzedaży pojazdu (niewykorzystane składki) – np. zwrot składki za niewykorzystany czas ochrony w ramach autocasco,

  • w zakresie ubezpieczenia OC - jeśli nabywca pojazdu wypowie umowę,

  • w zakresie ubezpieczenia dobrowolnego,

  • odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zawarcia ubezpieczenia w przypadku zawarcia umowy na odległość. 

  • podwójnego ubezpieczenia – rezygnacja z polisy przedłużonej automatycznie


W niektórych przypadkach może być konieczne dołączenie pewnych dokumentów potwierdzających, że należy Ci się zwrot składki. Dotyczy to nie tylko ubezpieczenia OC, ale również innych polis np. autocasco. 

W formularzu podaj numer PESEL i numer rachunku bankowego, na który mamy dokonać zwrotu składki. Wszystkie formalności załatwisz bez wychodzenia z domu.