Wypowiedzenie umowy

Wypowiedz umowę

Formularz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC

Wypowiedzenie umowy komunikacyjnego ubezpieczenia OC możesz złożyć wygodnie online, bez konieczności wizyty w jednym z naszych oddziałów. Korzystając z dostępnego formularza możesz złożyć rezygnację z polisy w następujących przypadkach: 

  • Rezygnacja z kontynuacji polisy na kolejny rok 

Złóż rezygnację najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem obecnej polisy. Jeśli tego nie zrobisz, to ochrona przedłuży się automatycznie na kolejne 12 miesięcy w przypadku standardowej umowy ubezpieczenia OC. 

  • Rezygnacja z kontynuacji polisy po zakupie pojazdu

Jeśli kupiłeś pojazd, to sprzedający powinien Ci przekazać polisę OC. Nie musisz jednak obowiązkowo z niej korzystać. Możesz wypowiedzieć umowę i zawrzeć nową. 

Masz możliwość rezygnacji z ubezpieczenia w dowolnym momencie trwania polisy. Nie ma znaczenia to, jak długo jeszcze obowiązywać będzie ochrona ubezpieczeniowa. Jeśli wypowiesz umowę, to sprzedający otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony, a Ty musisz zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC tak, żeby nie doszło do przerwy w ubezpieczeniu. 

  • Zawarłeś umowę w innym Towarzystwie i chcesz zrezygnować z kontynuacji polisy w tracie jej trwania

Możesz to zrobić w dowolnym momencie obowiązywania polisy. Pamiętaj jednak, że za okres udzielonej ochrony należy opłacić składkę. Chodzi tutaj o przypadku tzw. podwójnego ubezpieczenia, kiedy korzystasz jednocześnie z dwóch polis. 

Większość dokumentów dotyczących Twojej polisy możesz pobrać po zalogowaniu się do Twojego Konta. Jeśli chcesz skorzystać z tej możliwości, kliknij w poniższy link. 

 ZALOGUJ SIĘ


Odstąpienie od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość. 

Możesz odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Za niewykorzystany okres ubezpieczenia otrzymasz zwrot składki. W tym celu wyślij do nas numer rachunku bankowego. 

Wypełnij formularz. Wypowiedzenia dokonasz bez wizyty w naszym oddziale.