Szkody

zgłoś szkodę z oc

Zgłoś szkodę z OC

zgłoś szkodę z oc

Bezpośrednia
likwidacja szkód

zgłoś szkodę z ac

Zgłoś szkodę z AC

Szkody Osobowe (NNW i OC)

sprawdź status zgłoszenia

Sprawdź status zgłoszenia

Zgłoś szkodę

Korzystając z dostępnego formularza masz możliwość 

  • zgłoszenia szkody z OC

Zgłoś szkodę spowodowaną pojazdem ubezpieczonym w naszym towarzystwie. Musisz znać m.in. numer polisy sprawcy, dodać zdjęcie dowodu rejestracyjnego, podać dane kontaktowe i informacje o zdarzeniu. 

  • skorzystania z bezpośredniej likwidacji szkód

Jesteś poszkodowanym w zdarzeniu drogowym? Nie musisz zgłaszać szkody do ubezpieczyciela sprawcy. Likwidacji szkody może się podjąć nasze towarzystwo. Oczywiście nie wpłynie to na wysokość Twojej składki na OC – koszty naprawy szkody pokryje zakład ubezpieczeń sprawcy zdarzenia. 

  • zgłoszenia szkody z AC

Korzystasz z ubezpieczenia autocasco w naszym towarzystwie? Zgłoś szkodę online. Podaj numer Twojej polisy, dodaj zdjęcie Twojego dowodu rejestracyjnego, dane kontaktowe i informacje o zdarzeniu. 

  • zgłoszenia szkody osobowej (OC lub NNW)

Chcesz zgłosić szkodę osobową z ubezpieczenia OC lub NNW?  Poprosimy Cię o podanie informacji dotyczących danych osobowych uczestników zdarzenia, notatkę policyjną lub oświadczenie spisane ze sprawcą (jeśli zostały spisane) oraz o dokumentację medyczną.

 

  • sprawdzenia statusu zgłoszonej już szkody

Sprawdź, na jakim etapie jest Twoja sprawa. Wystarczy, że podasz numer PESEL i kod z wiadomości SMS. 

 

Wybierz temat, którym jesteś zainteresowany i wypełnij formularz.