Reklamacje

zgłoś reklamacje

Zgłoś reklamację

Formularz reklamacyjny

Chcesz złożyć reklamację? Możesz to zrobić online, bez konieczności wizyty w naszym oddziale. Wybierz spółkę, do której kierujesz reklamację, podaj numer szkody, sprawy lub polisy. Następnie wprowadź dane zgłaszającego, wskaż, czego dotyczy reklamacja i uzupełnij jej treść. 
Odpowiedź na reklamację otrzymasz maksymalnie w terminie 30 dni, od dnia jej zgłoszenia. 

Przekaż nam preferowany sposób udzielenia odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź możesz otrzymać na wskazany adres e-mail lub pocztą tradycyjną. Bez względu na wybór, unikniesz konieczności składania reklamacji stacjonarnie. Nie będziesz musiał również stawiać się w placówce, żeby sprawdzić naszą odpowiedź.