Cesja

zgłoś lub znieś cesje

Zgłoś lub znieś cesję

Zgłoś lub znieś cesję

Chcesz zgłosić lub znieść cesję? Nie musisz tego robić w jednym z naszych oddziałów. Zrobisz to szybko i wygodnie online
Jeśli Twój bank lub inna instytucja wymagają ustanowienia cesji do zawartej polisy lub zmieniają się dane cesjonariusza, wypełnij formularz, w treści wiadomości podając dane cesjonariusza: 

  • nazwę, 

  • adres siedziby, 

  • NIP, 

  • REGON 

  • numer rachunku, na który spłacasz kredyt. 

Po wprowadzeniu podanych przez Ciebie danych, wyślemy dokument cesji na adres e-mail podany przez Ciebie przy zawarciu umowy lub - w przypadku braku adresu email - pocztą tradycyjną. 


Usunięcie Cesji

Usunięcie cesji jest możliwe jedynie na podstawie zaświadczenia o całkowitej spłacie kredytu lub zniesieniu cesji. Wyślij do nas wiadomość i załącz kopię dokumentu potwierdzającego spłatę kredytu lub zniesienie cesji. Po dokonaniu stosownych zmian, wyślemy aneks do polisy na adres e-mail podany przy zawarciu umowy ubezpieczenia lub - w przypadku braku adresu email - pocztą tradycyjną.