Umowa kupna sprzedaży

Skorzystaj z naszego gotowego wzoru umowy – wydrukuj szablon umowy PDF lub wypełnij dokument Microsoft Word (DOC):

Pobierz wzór umowy w DOC

Pamiętaj! Dobra prezentacja samochodu to szansa na jego szybką sprzedaż.

Zadbaj o:

Niezbędne naprawy

Samochód musi być sprawny. Nie ukrywaj wad
lub usterek - prawda o nich szybko wyjdzie na jaw.

Prezentację pojazdu

Umyty i wysprzątany samochód będzie wyglądał lepiej. Stan wnętrza świadczy o poprzednim właścicielu auta.

Dokumenty pojazdu

Przygotuj dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym, ważną polisę OC i kartę pojazdu
(o ile była wydana).

Dodatkowe dokumenty

Książka serwisowa z historią wykonanych przeglądów i napraw to większa wiarygodność Twojej oferty. Podobną rolę spełnią: rachunki za wykonane czynności serwisowe, dokumentacja likwidacji ew. szkody, poprzednia umowa sprzedaży samochodu.

Więcej porad znajdziesz na naszym blogu: www.SmartDriver.pl

Zacznij od ogłoszenia sprzedaży

Pamiętaj! Historia pojazdu jest ważna z punktu widzenia kupującego. Poza oczywistymi danymi jak kolor pojazdu, pojemność silnika czy przebieg, zwracaj uwagę na zalety, np:

 • pojazd był garażowany
 • właściciel nie palił we wnętrzu papierosów
 • w samochodzie nie były przewożone zwierzęta

Dołącz atrakcyjne zdjęcia pojazdu

Pamiętaj! Przygotowanie dobrych zdjęć podniesie atrakcyjność ogłoszenia.

 • Różne ujęcia - zarówno z zewnątrz jak i wnętrza pojazdu - pokażą, że nie próbujesz niczego ukryć.
 • Miejsce też ma znaczenie. Dookoła pojazdu powinien panować porządek.
 • Na zdjęciach nie powinni znajdować się ludzie, inne samochody oraz rzeczy, które mogą odciągać uwagę od pojazdu.
 • Naturalne oświetlenie podnosi wiarygodność zdjęć. Najlepiej sprawdzi się wykonanie zdjęć w słoneczny dzień.
 • Zdjęcia powinny być ostre oraz duże (w wysokiej rozdzielczości).

Więcej porad znajdziesz na naszym blogu: www.SmartDriver.pl

Pamiętaj! Zbyt niska cena budzi nieufność kupujących, zbyt wysoka zmniejsza zainteresowanie ofertą.


Jak wycenić?

 • Przybliżoną wartość pojazdu można sprawdzić w specjalistycznej bazie danych o używanych samochodach, np.: EurotaxGLASS'S.
 • Wartość tę należy porównać z podobnymi ofertami sprzedaży w serwisach ogłoszeniowych.
 • Na wycenę może wpłynąć historia pojazdu. Szkody w pojeździe wpływają negatywnie, natomiast niski przebieg czy garażowanie mogą być przesłanką do podniesienia ceny.
 • Przygotuj się na to, że kupujący będzie negocjował cenę pojazdu.

Umieść swoją ofertę w kilku dużych serwisach internetowych. Dzięki temu dotrzesz do szerokiego grona kupujących.

Więcej porad znajdziesz na naszym blogu: www.SmartDriver.pl

Umowa sprzedaży samochodu powinna zawierać co najmniej:

 • Datę i miejsce sprzedaży;
 • Dane sprzedającego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL);
 • Dane kupującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL);
 • Dane pojazdu (marka, model, nr rejestracyjny, rok produkcji, nr identyfikacyjny VIN);
 • Ustaloną cenę pojazdu;
 • Można także zawrzeć w umowie nr NIP/REGON i nr telefonu sprzedającego oraz kupującego pojazd.

Skorzystaj z naszego gotowego wzoru umowy
w formacie PDF lub DOC:

Pobierz wzór umowy w PDF

Pobierz wzór umowy w DOCObowiązki:

Przekaż kupującemu aktualną polisę ubezpieczenia OC. W ciągu 14 dni od dnia przeniesienia własności pojazdu zgłoś sprzedaż pojazdu w zakładzie ubezpieczeń.

Niedopełnienie tego obowiązku może mieć konsekwencje. Jeżeli opłacałeś składkę w ratach, to od dnia zbycia pojazdu do dnia poinformowania ubezpieczyciela o fakcie zmiany właściciela pojazdu jesteś zobowiązany solidarnie z nabywcą pojazdu do zapłaty składki ubezpieczeniowej. W celu poinformowania zakładu ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu skorzystaj z naszego wzoru zgłoszenia sprzedaży (PDF)

Zgłoś sprzedaż pojazdu w Wydziale Komunikacji. Znajdź swój Wydział Komunikacji

Jeżeli sprzedany pojazd był ubezpieczony w AXA DIRECT, otrzymasz dodatkowe 60zł zniżki na ubezpieczenie swojego nowego samochodu. Szczegóły promocji na stronie www

Stosuj zasadę ograniczonego zaufania

Eksperci szacują, że nawet w 60% ogłoszeń stan faktyczny pojazdu jest inny niż w opisie. Jeżeli cena jest wyraźnie niższa od średniej ceny podobnych pojazdów, zachowaj szczególną ostrożność!

Sprawdź historię pojazdu na stronie historiapojazdu.gov.pl

Po podaniu numeru rejestracyjnego, numeru VIN oraz daty pierwszej rejestracji - możesz m.in.

 • poznać ostatni odnotowany przebieg pojazdu;
 • informacje o ważności badania technicznego;
 • a także upewnić się czy samochód nie został skradziony.

Sprawdź sprzedającego

Prośba o podanie danych osobowych i kontaktowych, a w przypadku działalności gospodarczej numeru REGON nie powinna być
dla uczciwego sprzedającego problemem.

Więcej porad znajdziesz na naszym blogu: www.SmartDriver.pl

Pamiętaj! Masz prawo do wglądu w dokumentację pojazdu.

Sprawdź dokumentację samochodu:

 • dowód rejestracyjny;
 • aktualne badanie techniczne;
 • kartę pojazdu (o ile była wydana - informację na ten temat znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym);
 • ważną polisę OC.

Jeżeli sprzedawca nie ma ze sobą wszystkich dokumentów zaleca się szczególną ostrożność!

Warto też poprosić o książkę serwisową, rachunki za wykonane naprawy i inne czynności serwisowe.

Jeżeli pojazd miał choćby niewielką stłuczkę, zapytaj o dokumentację likwidacji szkody.

Dobrze jest także zobaczyć dowód nabycia pojazdu np. umowę kupna - sprzedaży.

Więcej porad znajdziesz na naszym blogu: www.SmartDriver.pl

Pamiętaj!

Masz prawo do oceny stanu technicznego pojazdu. Dzięki temu możesz uchronić się przed kupnem wadliwego pojazdu.

Stan karoserii:

 • Sprawdź daty produkcji wszystkich szyb - różne daty mogą oznaczać, że pojazd jest po wypadku.
 • Sprawdź szczeliny między poszczególnymi elementami karoserii - nierówne czy niesymetryczne szczeliny mogą oznaczać, że element był demontowany i naprawiany.
 • Sprawdź grubość lakieru - specjalny miernik pozwoli wykazać, czy elementy nadwozia były dodatkowo lakierowane.
 • Sprawdź, czy nie ma ognisk korozji - szczególnie w miejscach mniej widocznych (np. nadkola).

Stan wnętrza:

 • Sprawdź zużycie elementów wnętrza. Zniszczone koło kierownicy, gałka zmiany biegów czy pedały wskazują na duży przebieg samochodu. Jeżeli ich stan jest bardzo dobry zachowaj ostrożność! Elementy mogły zostać wymienione tuż przed sprzedażą, aby ukryć faktyczny stan wyeksploatowania pojazdu.
 • Sprawdź daty produkcji na metkach pasów bezpieczeństwa - powinny być zgodne z datą produkcji pojazdu. Niezgodność może oznaczać, że pasy były wymieniane po wypadku.
 • Sprawdź zapach wewnątrz pojazdu - może wykazać, czy poprzedni właściciel był palaczem lub czy samochód nie jest zawilgocony. Jeśli sprzedawca zastosował intensywny odświeżacz, możesz poprosić o jego usunięcie i przewietrzenie pojazdu.

Pod maską:

 • Sprawdź silnik w poszukiwaniu wycieków oleju lub innych płynów. Idealnie czysty silnik powinien wzbudzić czujność - mógł zostać umyty przed sprzedażą, w celu ukrycia problemów!
 • Sprawdź stan płynów eksploatacyjnych. Jeśli ich poziom lub stopień zużycia jest nieodpowiedni, może to źle świadczyć o poprzednim właścicielu pojazdu.
 • Zwróć uwagę na stan elementów gumowych. Opaski i przewody dobrze oddają stopień zużycia pojazdu.

W czasie jazdy:

 • Zwróć uwagę na pracę silnika. Zarówno na biegu jałowym jak i w czasie jazdy powinna być możliwie równa i cicha. Należy zwrócić uwagę na niepokojące odgłosy, a także skoki obrotów.
 • Oceń płynność działania sprzęgła i skrzyni biegów.
 • Sprawdź stan zawieszenia w chwili pokonywania nierówności na drodze.
 • Zwróć uwagę na zachowanie układu kierowniczego w skrajnych położeniach. Powinien chodzić cicho, bez odczuwalnych oporów lub luzów.

Pamiętaj! Najlepiej samochód oceni zaufany mechanik. Z nim możesz podzielić się swoimi obserwacjami podczas przeglądu kupowanego pojazdu.

Więcej porad znajdziesz na naszym blogu: www.SmartDriver.pl

Umowa sprzedaży samochodu powinna zawierać co najmniej:

 • Datę i miejsce sprzedaży;
 • Dane sprzedającego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL);
 • Dane kupującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL);
 • Dane pojazdu (marka, model, nr rejestracyjny, rok produkcji, nr identyfikacyjny VIN);
 • Ustaloną cenę pojazdu;
 • Można także zawrzeć w niej nr NIP/REGON i nr telefonu sprzedającego oraz kupującego pojazd.

Skorzystaj z naszego gotowego wzoru umowy
w formacie PDF lub DOC:

Pobierz wzór umowy w PDF

Pobierz wzór umowy w DOC

Obowiązki:

W ciągu 30 dni od daty zakupu zarejestruj pojazd
w Wydziale Komunikacji właściwym dla swojego miejsca zameldowania.

Znajdź najbliższy Wydział Komunikacji

W ciągu 14 dni od daty zakupu musisz złożyć deklarację PCC-3 w Urzędzie Skarbowym
i odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Deklaracji PCC-3 nie trzeba składać jeśli zbywca sprzedaje samochód w ramach prowadzonej działalności i jest płatnikiem podatku VAT.

Sprawdź termin obowiązywania polisy OC zawartej przez poprzedniego właściciela.

 • Jeśli termin jest bliski ? koniecznie kup nową polisę OC, aby nie dopuścić do powstania przerwy w ubezpieczeniu OC samochodu osobowego, za co grozi kara w wysokości dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za prace ( od stycznia 2014 roku to 3360 zł), nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
 • Jeśli ubezpieczenie OC jest jeszcze ważne, masz również prawo je wypowiedzieć i zawrzeć nową umowę z wybranym przez siebie zakładem ubezpieczeń.

Sprawdź cenę ubezpieczenia swojego samochodu
w AXA DIRECT z 20% zniżką na kod promocyjny.

Twój kod: RT5W180

Sprawdź cenę ze zniżką
 

Jeżeli kupiłeś pojazd ubezpieczony w AXA DIRECT, masz gwarancję, że zapłacisz składkę równą bądź niższą od opłacanej przez poprzedniego właściciela pojazdu. Szczegóły na stronie www

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny, a prezentowane na niej informacje przygotowane zostały na dzień 1.10.2014 r. AXA Direct dokłada wszelkich starań by informacje były aktualne i rzetelne, AXA Direct nie ponosi jednak konsekwencji w tym prawnych za ich stosowanie. Przedstawione Informacje nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.