Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu

Bezpieczeństwo podejmowanych przez Ciebie działań w sieci Internet zależy w znacznym stopniu od Twojej dbałości o stan bezpieczeństwa komputera. Poniżej podajemy podstawowe zasady, których stosowanie pozwoli uniknąć w znacznym stopniu zagrożeń oraz zminimalizować ryzyko związane z korzystaniem z Internetu. 1. Zainstaluj i uruchom na swoim komputerze:
  • Oprogramowanie antywirusowe.
  • Zaporę ogniową.
  • System wykrywania włamań.
  • Narzędzia wspomagające wykrywanie lub/i usuwanie tzw. złośliwego oprogramowania (konie trojańskie, spyware, adware, keyloggery, rootkity itp.).
 2. Regularnie aktualizuj oprogramowanie zainstalowane na komputerze, a zwłaszcza system operacyjny, przeglądarkę internetową i inne aplikacje, które korzystają
  z Internetu.
 3. Aktualizuj jak najczęściej, bazy sygnatur oprogramowania antywirusowego
  lub/i złośliwego oprogramowania.
 4. Aktualizując oprogramowanie zawsze korzystaj z zaufanych stron internetowych, najlepiej producenta danego pakietu oprogramowania.
 5. Zawsze upewnij się, że adres wpisany do przeglądarki internetowej jest poprawny.
 6. Domyślnie w Internecie (ze szczególnym uwzględnieniem poczty elektronicznej) informacje są przesyłane w jawnej postaci (nie są szyfrowane). Mogą być one przechwycone i odczytane przez osoby nieupoważnione. Zatem, aby zapewnić poufność lub integralność przesyłanych danych, jeśli jest to tylko możliwe, to:
  • Szyfruj treść przesyłanych wiadomości pocztowych.
  • Korzystaj z połączeń szyfrowanych z wykorzystaniem protokołu SSL. Potwierdzeniem nawiązania bezpiecznego połączenia jest ikona kłódki umieszczana (w zależności od przeglądarki internetowej) obok paska URL
   lub w dolnej części ekranu przeglądarki, a także adres URL rozpoczynający się od „https”. Dodatkowo klikając na ikonę kłódki, możesz sprawdzić poprawność certyfikatu. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.
 7. Nie otwieraj wiadomości pocztowych pochodzących od nieznanych nadawców.
 8. Nie odpowiadaj na wiadomości pocztowe, w których jesteś proszony(a) o podanie lub zweryfikowanie poufnych wiadomości (np. danych osobowych, identyfikatorów i haseł dostępu, numer konta lub karty kredytowej itp.).
 9. Nie otwieraj, nie uruchamiaj i nie instaluj żadnych plików lub programów
  (w szczególności z rozszerzeniem EXE, COM, BAT, REG) nieznanego pochodzenia, pobranego z niezaufanej strony WWW lub otrzymanego pocztą elektroniczną. Jeżeli wiadomość pochodzi od znanego nadawcy, przed otwarciem zaleca się sprawdzić załącznik oprogramowaniem antywirusowym i ewentualnie potwierdzić, że taka wiadomość została nadana przez nadawcę.
 10. Nie rejestruj się i nie ujawniaj bez wyraźnej potrzeby na portalach tematycznych, forach dyskusyjnych czy blogach swoich danych osobowych ze względu
  na ryzyko wykorzystania tych informacji przez osoby nieupoważnione.
 11. Nie klikaj na podejrzane linki podawane w wiadomościach pocztowych
  lub na stronach WWW.
 12. Korzystając z Internetu posługuj się kontem bez uprawnień administratora systemu.
 13. Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku korzystania z Internetu w miejscach publicznych lub za pomocą łączy radiowych (kafejki internetowe, hot spoty itp.). Ogranicz w takim przypadku do niezbędnego minimum wykonywanie zakupów
  w sklepach internetowych lub dostęp do usług bankowości elektronicznej.

Bezpieczeństwo w Kalkulatorze

Jak upewnić się czy połączenie jest szyfrowane?

Po otwarciu okna Kalkulatora sprawdź czy:
 1. adres strony internetowej rozpoczyna się od https, a nie http
 2. na ekranie znajduje się symbol kłódki oznaczający połączenie szyfrowane

  Jeśli symbol kłódki jest niewidoczny, nie korzystaj z serwisu i zgłoś problem na adres axadirect@axadirect.pl

 3. Po kliknięciu na kłódkę sprawdź certyfikat.

  Po znalezieniu symbolu kłódki, kliknij na niego dwa razy, by sprawdzić, czy wyświetlony certyfikat jest ważny i czy został wydany dla AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. oraz adresu www.axadirect.pl przez CERTUM, Inc.

  Jeśli certyfikat został wystawiony dla innego adresu, nie korzystaj z serwisu i zgłoś problem na adres axadirect@axadirect.pl

  Jeżeli połączenie z serwisem transakcyjnym zostanie zerwane (np. z winy dostawcy Internetu), spróbuj ponownie obliczyć składkę za pomocą formularza „Oblicz składkę”.