Touring Assurance

Belgia

Touring Verzekeringen

Touring Verzekeringen, biedt auto-, motor-, woning- en gezinsverzekeringen met 4 kenmerken:

 • zéér interessante tarieven, dewelke u een aanzienlijke besparing per jaar opleveren,
 • eenvoudig, want wij regelen alles voor u,
 • snel omdat we altijd bereikbaar zijn,
 • betrouwbaar want wij bieden de beste garanties

Touring Verzekeringen staat garant voor een uitstekende en snelle dienstverlening.
Via onze website, aan de telefoon of in onze shops krijgt u altijd efficiënt, professioneel én persoonlijk advies. Bij een ongeval is uw adviseur 24u/24 en 7d/7 bereikbaar.


 • Verzekering
  Voor uw autoverzekering, motorverzekering en woningverzekering een directe verzekeraar die deel uitmaakt van de AXA groep, aan uw zijde.
 • Autoverzekering
  Een optimale bescherming voor u en uw wagen, daar draait het om. Daarom biedt Touring Verzekeringen u een autoverzekering met een waaier van basiswaarborgen en opties. Zo geniet u precies de bescherming die u nodig heeft. Elke dag opnieuw!
 • Motorverzekering
  Touring Verzekeringen biedt u geruststellende verzekeringsformules aan interessante tarieven. Reken op ons! Want uw motorpassie verzekeren, is ook onze rol.
 • Woningverzekering
  Home & Family Cover, de woningverzekering van Touring Verzekeringen: een complete verzekering voor uw woning en inboedel. Maar Home & Family Cover beschermt ook uw rechten, uw aansprakelijkheid en die van uw naaste familieleden.
 • Omnium
  Touring Verzekeringen stelt u 3 types van Omnium voor: de gedeeltelijke Omnium, Omnium Essentium en de volledige Omnium. Om de verschillen tussen onze Omniums te bekijken, raadpleeg onze vergelijkende pagina
 • Kilometerverzekering
  De kilometerverzekering van Touring Verzekeringen wordt voor u berekend, indien
  u minder dan 10.000 km per jaar of tussen 10.000 en 15.000 km per jaar rijdt.
 • Prijs autoverzekering
  Touring Verzekeringen beloont voorzichtige, ervaren en verantwoordelijke bestuurders met een correct berekende verzekeringspremie met de beste garanties.

www.touring-assurances.be


Touring Assurance

En Belgique, Touring Assurances, ce sont des assurances auto, moto, habitation
et famille, résumées en 4 mots:


 • économie : Avec Touring Assurance, vous bénéficiez de réductions importantes,
 • facilité : Touring Assurance s'occupe de tout,
 • rapidité : Touring Assurance est toujours disponible,
 • fiabilité : Touring Assurance offre les meilleures garanties

Touring Assurances vous propose une solide garantie de service en termes de facilité
et de disponibilité. Sur Internet, par téléphone ou dans les "shops", Touring Assurances vous conseille et vous sert de manière efficace, professionnelle et prompte. Et en cas d'accident, votre conseiller est disponible 24h/24, 7j/7.


 • Assurance
  Pour votre assurance auto, assurance moto et assurance habitation, un assureur direct situés en Belgique et faisant partie du groupe AXA, à vos côtés.
 • Assurance Auto
  L'assurance auto en ligne de Touring Assurances vous offre une assurance auto assortie de nombreuses garanties et services.
 • Assurance Moto
  Touring Assurances et votre assurance moto. Soyez tout aussi exigeant pour votre assurance moto! Touring Assurances vous propose des formules d'assurance moto rassurantes à des tarifs intéressants.
 • Assurance Habitation
  Touring Assurances vous propose l'assurance habitation Home & Family Cover,
  une assurance complète, qui protège votre habitation et son contenu, vos droits, votre responsabilité et celles de vos proches.
 • Omnium
  Touring assurances propose 3 types d’Omnium : l’Omnium partielle, l’Omnium Essentium®, et l’Omnium Complète. Pour voir les différences entre nos différentes Omnium, consulter notre page comparative d’Omnium.
 • Assurance kilomètre
  L’assurance au kilomètre de Touring Assurances est faites pour vous si vous roulez moins de 10.000 km par an.
 • Prime assurance auto
  Pour être mieux assuré, pour moins cher, choisissez Touring Assurances. Touring assurances offre de nombreuses formules permettant de répondre à vos besoins.

www.touring-assurances.be