Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Zarząd AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.


Artur Maliszewski

Artur Maliszewski
Prezes Zarządu
Agnieszka Żołędziowska-Kulig

Agnieszka Żołędziowska-Kulig
Wiceprezes Zarządu
Beata Siwczyńska-Antosiewicz

Beata Siwczyńska-Antosiewicz
Członek Zarządu
Konrad Staniecki

Konrad Staniecki
Członek Zarządu
Mariusz Wójcik

Mariusz Wójcik
Członek Zarządu
Siedziba AXA Ubezpieczenia w Warszawie
Kraje w których obecne są spółki Grupy AXA
Solidny Pracodawca Roku 2012