Grupa AXA w Polsce

AXA - strona główna Grupy AXA w Polsce
AXA Polska S.A. - dystrybucja produktów AXA i obsługa klientów
AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - Ubezpieczenia na życie
AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. - Otwarty Fundusz Emerytalny
AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie aktywami
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. - ubezpieczenia majątkowe


Siedziba AXA Ubezpieczenia w Warszawie
Kraje w których obecne są spółki Grupy AXA
Solidny Pracodawca Roku 2012