Grupa AXA na świecie

Kraje w których obecne są spółki Grupy AXAGrupa AXA - firmy działające w modelu direct


Francja - Direct Assurance
Hiszpania - Direct Seguros
Japonia - AXA DIRECT Japan
Korea - AXA Kyobo
Portugalia - Seguro Directo
Wielka Brytania - Swiftcover
Włochy - Quixa

Siedziba AXA Ubezpieczenia w Warszawie
Kraje w których obecne są spółki Grupy AXA
Solidny Pracodawca Roku 2012