Ostrzeżenie dla klientów AXA


Warszawa, 15.12.2017 r.

W związku z dochodzącymi do nas informacjami z mediów i od pośredników, ostrzegamy klientów przed osobami podającymi się za naszych agentów sprzedających polisy komunikacyjne OC i AC. Sprawa jest bardzo poważna, ponieważ konsekwencją zawarcia umowy za pośrednictwem osób, które nie mają pełnomocnictwa od AXA, może być brak ochrony dla właściciela pojazdu.

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia zalecamy, aby klienci:

  • Korzystali z rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W wyszukiwarce na stronie KNF https://au.knf.gov.pl/Au_online/ można sprawdzić, czy osoba lub firma jest zarejestrowana jako agent ubezpieczeniowy oraz czy współpracuje z AXA.

  • Poprosili osobę oferującą ubezpieczenie AXA o okazanie pełnomocnictwa określającego zakres jej działalności, w tym nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym współpracuje. Agent ubezpieczeniowy ma obowiązek takie pełnomocnictwo okazać na żądanie klienta.

  • Zweryfikowali zgodność wszystkich danych i informacji na polisie ubezpieczeniowej.

  • Złożyli zawiadomienie na Policję w przypadku, gdy czują się oszukani. AXA dołoży wszelkich starań, aby pomóc Policji w wyjaśnieniu sprawy.

  • Skontaktowali się z nami w przypadku jakichkolwiek wątpliwości: tel. +48 22 599 9522, e-mail: obsluga@axaubezpieczenia.plPoleć:


Potrzebujesz ubezpieczenia?
oblicz składkę online
lub
powrót do listy aktualności
Siedziba AXA DIRECT w Warszawie