Integracja Liberty Ubezpieczenia z AXA Ubezpieczenia


Warszawa, 30.09.2016 r.

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią Grupy AXA, jednej z wiodących firm ubezpieczeniowych na świecie, świadczącej usługi dla 103 mln Klientów w 64 krajach. Tym samym wszyscy Klienci posiadający ubezpieczenie w Liberty Ubezpieczenia stali się Klientami AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (dalej: AXA Ubezpieczenia).

30 września 2016 r., po otrzymaniu stosownych zgód, AXA i Liberty podpisały umowę, w wyniku której nastąpiło przeniesienie do AXA Ubezpieczenia działalności Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Tym samym firma Liberty zdecydowała o zaprzestaniu działalności na rynku polskim, a dotychczasowa działalność została przeniesiona do AXA Ubezpieczenia. Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia będzie wykorzystywana na podstawie umowy licencyjnej jeszcze pół roku od daty zamknięcia transakcji zakupu.

Chcemy, aby nasi Klienci czuli się dobrze poinformowani i rozumieli, co oznacza dla nich integracja Liberty Ubezpieczenia z AXA Ubezpieczenia. Dlatego zapraszamy do specjalnie przygotowanego miejsca, gdzie mogą dowiedzieć się Państwo więcej www.lu.pl/integracja oraz do zapoznania się z informacją prasową


Poleć:


Potrzebujesz ubezpieczenia?
oblicz składkę online
lub
powrót do listy aktualności
Siedziba AXA DIRECT w Warszawie