Poznaj nas

AXA DIRECT jest marką handlową AXA Ubezpieczenia. Należymy do jednej z największych firm finansowych na świecie:

  • 3,2 miliona Klientów Grupy AXA w Polsce
  • 105 milionów Klientów w 62 krajach na całym Świecie
  • 160 000 pracowników
  • 99 mld Euro przychodu w 2017 roku
  • 6,2 mld euro zysku netto

Dowiedz się więcej o Grupie AXA z naszego raportu:

AXA Essentials 2017 Edition engPDF 1,38 MB

Zapraszamy do obejrzenia filmu "AXA NEW WORLD"

Siedziba AXA Ubezpieczenia w Warszawie

AXA Ubezpieczenia należy do Grupy AXA oraz jest częścią AXA Global Direct. AXA jest wiodącą, światową marką w branży ubezpieczeniowej, obsługującą 107 milionów klientów indywidualnych i biznesowych w 64 krajach. AXA Global Direct (AGD) to jednostka Grupy AXA, działająca w sektorze B2C w modelu internetowym (ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe i zdrowotne). AGD zajmuje pierwsze miejsce wśród międzynarodowych firm oferujących ubezpieczenia w modelu direct.POWSTANIE AXA UBEZPIECZENIA
AXA Ubezpieczenia jest marką powstałą w efekcie zakupu BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. przez spółkę z Grupy AXA.

Projekt BRE Ubezpieczenia narodził się w czerwcu 2006 roku, kiedy to powstała spółka BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. Następnie utworzono towarzystwo ubezpieczeń BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które otrzymało licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego dnia 19.12.2006 roku.
Przedmiotem działalności Towarzystwa są ubezpieczenia majątkowe i osobowe (dział II) w grupach: 1, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Pod koniec 2008 roku BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. złożyło wniosek o wydanie zezwolenia na zmianę zakresu działalności polegającą na jego rozszerzeniu o prowadzenie działalności reasekuracyjnej w zakresie działu II ubezpieczeń, obejmując grupy 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 16, 18. Pozytywna decyzja organu nadzoru umożliwia rozwój BRE Ubezpieczenia zgodnie z przyjętymi założeniami.

Od listopada 2009 roku, po zatwierdzeniu zmian Statutu Towarzystwa przez organ nadzoru oraz ich rejestracji w sądzie, została dokonana zmiana nazwy Towarzystwa na BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna w skrócie BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.

We wrześniu 2014 roku, w wyniku strategicznych decyzji na poziomie Grupy mBanku, postanowiono o sprzedaży BRE Ubezpieczenia TUiR spółce z Grupy AXA. W marcu 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na sfinalizowanie transakcji zakupu, w efekcie której AVANSSUR S.A. (Spółka z Grupy AXA) nabyła BRE Ubezpieczenia TUiR. Do końca roku 2017 BRE Ubezpieczenia, AXA DIRECT oraz AXA TUiR funkcjonować mają jako jedna spółka w ramach struktury AXA Global Direct.

W grudniu 2015 roku AXA Ubezpieczenia podjęła decyzję i ogłosiła zamiar zakupu Liberty Ubezpieczenia, polskiego oddziału Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. 30 września 2016 r., po otrzymaniu stosownych zgód, AXA i Liberty podpisały umowę, w wyniku której nastąpiło przeniesienie do AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. działalności Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce.

Przeniesienie zostało dokonane w wyniku transakcji, w ramach której zorganizowana część przedsiębiorstwa Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. tworząca polski oddział Liberty - Liberty Ubezpieczenia, została sprzedana AXA Ubezpieczenia. Tym samym firma Liberty zdecydowała o zaprzestaniu działalności na rynku polskim, a dotychczasowa działalność została przeniesiona do AXA Ubezpieczenia.

Z dniem 31 października 2016 r. również Avanssur S.A. Oddział w Polsce, działająca pod marką AXA Direct zostało zintegrowane z AXA Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. podobnie jak w przypadku Liberty Ubezpieczenia, przeniesiona została zorganizowana część przedsiębiorstwa. Marka handlowa AXA Direct będzie nadal wykorzystywana przez AXA Ubezpieczenia.

W rezultacie działalność obydwu firm została zintegrowana w ramach jednego podmiotu prawnego, jakim jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Oznacza to, że wszystkie umowy ubezpieczenia, polisy oraz cały portfel produktowy Liberty Ubezpieczenia oraz AXA Direct zostały przeniesione do AXA Ubezpieczenia. 28 kwietnia 2017 nastąpiło połączenie prawne AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z AXA TUiR S.A.


Polityka infromacyjna AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Zapraszamy do obejrzenia naszego Call Center

Siedziba AXA Ubezpieczenia w Warszawie
Kraje w których obecne są spółki Grupy AXA
Solidny Pracodawca Roku 2012