1
Gdy kupiłeś samochód z ubezpieczeniem, a chcesz skorzystać z oferty
innego ubezpieczyciela.


Pamiętaj - możesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC w dowolnym czasie po
nabyciu pojazdu (za datę wypowiedzenia umowy uznaje się datę stempla pocztowego).
Użyj gotowego wzoru
- wydrukuj, wypełnij i wyślij do ubezpieczyciela
2
Gdy nie chcesz, aby posiadana polisa ubezpieczeniowa przedłużyła się na kolejny rok.

Pamiętaj – wypowiedzenie musi nastąpić najpóźniej na 1 dzień przed końcem trwania umowy. Za datę wypowiedzenia umowy uznaje się datę stempla pocztowego (w przeciwnym wypadku polisa zostanie automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy).
1
Użyj gotowego wzoru
- wydrukuj, wypełnij i wyślij do ubezpieczyciela
3
Gdy polisa ubezpieczenia OC odnowiła się na kolejny rok, a Ty nie chcesz kontynuować ubezpieczenia w danej firmie.

Pamiętaj – kupując nową polisę i jednocześnie wypowiadając odnowioną umowę ubezpieczenia OC otrzymasz ZWROT składki za
niewykorzystany okres ubezpieczenia (odnowioną polisę możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie).
1
Użyj gotowego wzoru
- wydrukuj, wypełnij i wyślij do ubezpieczyciela
Na drugiej stronie wzoru wypowiedzenia znajdziesz Kod Promocyjny, dzięki któremu
otrzymasz 20% zniżki na ubezpieczenie AXA DIRECT. Sprawdź cenę